”De mest almindelige bivirkninger er diarré og mavekneb, nedsat leverfunktion, påvirkning af lungerne og de hormonproducerende kirtler samt huden. I sjældne tilfælde kan immunterapi påvirke nervesystemet og hjertet,” fortæller Inge Marie Svane.

Kombinations-behandling: Hård ved kroppen, effektiv mod kræft

Kombinationsbehandling med immunterapi gør kroppens immunceller i stand til effektivt at nedkæmpe kræftceller, men risikoen for bivirkninger er høj, når man fjerner immunforsvarets bremseklodser.

En af de nyeste tiltag inden for kræftbehandling er såkaldt kombinationsbehandling, hvor man kombinerer to typer immunterapi (nivolumab og ipilimumbab). Indtil videre tilbydes behandlingen kun til udvalgte modermærke- og nyrekræftpatienter, men den er på vej mod godkendelse til flere andre sygdomme.

Fordelen ved kombinationsbehandlingen er, at effekten er markant større end ved behandling med et enkelt stof. I det såkaldte Checkmate 067-studie målte man effekten af kombinationsbehandling på modermærkekræftpatienter med metastaser. 945 patienter blev tilfældigt inddelt i tre grupper, hvoraf den ene fik nivolumab og ipilimumab, den anden fik nivolumab og placebo (snydemedicin), og den tredje fik ipilimumab og placebo. Resultatet af studiet, som blev offentliggjort ved ESMO-konferencen i Barcelona sidste år, viste, at den samlede overlevelsesrate efter fem år var 52 procent for nivolumab plus ipilimumab, 44 procent for nivolumab og 26 procent for ipilimumab. (Læs mere her).

Ulempen ved kombinationsbehandlingen er, at den øger risikoen for bivirkninger.

”Cirka halvdelen af de modermærkekræftpatienter, som får kombinationsbehandling, oplever alvorlige bivirkninger. Til sammenligning er andelen kun cirka ti procent blandt patienter, som får enkeltstofbehandling,” fortæller professor Inge Marie Svane, som leder National Center for Cancer Immunterapi på Herlev og Gentofte Hospital.

Immunforsvaret ser sig gal på raske celler

Der er er en ret simpel forklaring på, hvorfor kombinationsbehandlingen øger risikoen for bivirkninger.

Immunterapi går kort fortalt ud på at styrke immunforsvarets evne til at genkende og angribe kræftceller eller svække kræftcellernes evne til at forsvare sig. Men når man animerer immunforsvaret til at angribe kræftceller, er der en risiko for, at det også ser sig gal på kroppens raske celler. Hvis man så kombinerer to typer immunterapi, stiger risikoen, for at de raske celler står for skud.

Typen af bivirkninger er generelt de samme ved kombinationsbehandling som ved enkeltstofbehandling med immunterapi. De kan opstå et hvilket som helst sted i kroppen, men nogle bivirkninger opstår hyppigere end andre.

”De mest almindelige bivirkninger er diarré og mavekneb, nedsat leverfunktion, påvirkning af lungerne og de hormonproducerende kirtler samt huden. I sjældne tilfælde kan immunterapi påvirke nervesystemet og hjertet,” fortæller Inge Marie Svane.

Men ved kombinationsbehandling er bivirkningerne altså mere udbredte, typisk voldsommere, og så kan man opleve flere typer bivirkninger samtidig, hvorimod man typisk kun generes af én type bivirkning ved enkeltstofbehandling.

”De fleste bivirkninger kan heldigvis behandles, og man tolererer de kraftige bivirkninger, fordi kombinationsbehandlingen er så effektiv,” siger Inge Marie Svane.

Patienter med autoimmune sygdomme er særligt udsatte

Det er vanskeligt  at forudsige, hvilke patienter der får alvorlige bivirkninger af immunterapi. Man ved ganske enkelt ikke nok om det endnu. Der er dog en tendens til, at patienter, som lider af en autoimmun sygdom – f.eks. en kronisk tarmsygdom – oplever voldsommere bivirkninger ved immunterapi. Formentlig fordi de i forvejen har et overaktivt immunforsvar.

Forskerne leder derfor med lys og lygte efter biologiske markører, som kan forudsige, hvordan den enkelte patient vil reagere på immunterapi. På Herlev hospital er man i gang med at etablere en såkaldt immuntoxenhed til håndtering af bivirkninger, hvor man samler eksperter med forskellige specialer. Ambitionen er blandt andet at følge patienterne over lang tid for at blive klogere på de langsigtede komplikationer ved immunterapi.

Vigtigt med samarbejde mellem læge og patient

Hvis man som kræftpatient bliver tilbudt immunterapi som enkeltstofbehandling eller i kombination, og man vil minimere risikoen for bivirkninger, er det, ifølge professor Inge Marie Svane, vigtigt, at man holder sig aktiv og spiser og drikker tilstrækkeligt. Hun anbefaler også, at man undgår kosttilskud og andre koncentrerede produkter, da det er usikkert, hvordan de påvirker immunterapien.

”Derudover er det meget vigtigt med kommunikation mellem patient og læge. Vi læger har brug for at vide det, hvis patienten mærker noget nyt i kroppen, så vi kan reagere, hvis der er tegn på en bivirkning. Samarbejdet mellem læge og patient er essentielt for at komme godt igennem forløbet,” siger Inge Marie Svane.

Emner: bivirkninger immunterapi kombinationsbehandling

Del artiklen med dine venner