Rettigheder. Viden. Inspiration


Alléskolen i Aalborg, hvor asbeststøv er blæst henover fra eternitfabrikken.

Arbejde med asbest øger risikoen for blodcellekræft

Mangeårigt arbejde med asbest øger risikoen for at udvikle blodcellekræft og leukæmi. Der er derimod ingen øget risiko, hvis man har gået i skole nær Dansk Eternit Fabrik i Aalborg.

Det viser en undersøgelse fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse..

Det har i mange år været velkendt, at der er øget risiko for at udvikle lungekræft og lungehindekræft, hvis man har været udsat for asbest, og særligt hvis man har arbejdet med asbest. I det nye studie, som er publiceret i European Journal of Epidemiology, har forskerne undersøgt forekomsten af blodcellekræft og leukæmi blandt skoleelever ved fire skoler i Aalborg, som lå i en afstand fra 100 meter til 750 meter fra eternitgrunden i den herskende vindretning. De har også undersøgt risiko for blodcellekræft og leukæmi blandt de personer, som har arbejdet med asbest.

Forskerne har fundet frem til 12.111 skoleelever født i perioden 1940-1970 ved hjælp af gamle udskrivningskort fra skolerne. Med data fra Cancerregistret har de undersøgt, om personerne efterfølgende har udviklet blodcellekræft og leukæmi. Forekomst af sygdommene hos de 12.111 skoleelever er sammenlignet med forekomsten blandt omkring 110.000 tilfældigt udvalgte personer, som ikke har gået på nogen af skolerne.

Resultaterne viser, at 110 ud af de 12.111 skoleelever havde udviklet blodcellekræft, mens 38 havde påvist leukæmi. Forekomsten var ikke højere end blandt gruppen af jævnaldrende tilfældigt udvalgte personer. Imidlertid var risikoen for blodcellekræft og leukæmi blandt arbejdsmæssigt udsatte for asbest i lang tid (mere end 15 år) hhv. 1,7 og 2,1 gange større.  

”Resultaterne giver anledning til at være opmærksom på en mulig sammenhæng mellem langvarig asbestudsættelse og blodcellekræft og leukæmi, og man kunne overveje en revision af erstatningsregler i forbindelse med asbestudsættelse – særligt hvis undersøgelsens resultater kan genfindes i kommende undersøgelser,” siger professor emeritus ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Øyvind Omland, på Aalborg Universitetshospitals hjemmeside.

De skoler der er undersøgt, er Alléskolen, Sønderbroskolen, Vejgaard Vestre Skole og Østermarkens Skole.

Forskere har tidligere vist, at børn, som gik på en af fire skoler, der lå 100-750 meter fra Dansk Eternit Fabrik, har syv gange øget risiko for lungehindekræft.

 

leukæmi, blodcellekræft

Del artiklen med dine venner