Rettigheder. Viden. Inspiration


Hvert tredje svenske barn med leukæmi mangler D-vitamin

En tredjedel af børn med leukæmi i Sverige har lave niveauer af D-vitamin på diagnosetidspunktet, og de lave værdier kan forbindes med dårligere overlevelse hos børn op til seks år.

Det viser en ny undersøgelse fra Akademiska Hospital/Uppsala Universitet.

I undersøgelsen, der er offentliggjort i tidsskriftet Blood, blev blodprøver fra næsten 300 børn med forskellige former for leukæmi (primært akutte lymfatiske og myeloide) undersøgt. Blodprøverne, som blev opbevaret i Uppsala Biobank, blev taget i forbindelse med kræftdiagnosen. Resultaterne viser, at lidt over en tredjedel af børn med leukæmi havde D-vitaminmangel, det vil sige værdier under 50 nmol/L, og kun 27 procent havde optimale niveauer på 75 nmol/l eller mere.

Tidligere forskningsundersøgelser fra Uppsala viser, at alder og årstid ved leukæmi-diagnose påvirker D-vitaminstatus. Samtidig er D-vitaminmangel blevet mere almindeligt med tiden. Børn, der bliver syge i dag, har lavere vitamin D-niveauer end børn, der blev syge i 1990'erne. Da forskerne i den aktuelle undersøgelse justerede for disse faktorer, var det tydeligt, at lav D-vitaminstatus var forbundet med dårligere overlevelse hos børn op til seks år.

I øjeblikket er Uppsala Universitet i samarbejde med Karolinska University Hospital i gang med en prospektiv undersøgelse, hvor børnenes humør og livsstil analyseres i behandlingsperioden. Forældrene besvarer et spørgeskema om livsstil, kost og herkomst. Derudover udtages blodprøver hver tredje måned i en periode på to år, som blandt andet fryses til senere analyse af D-vitaminværdier.

Hvis det viser sig, at børn med kræft, der har høje vitamin D-niveauer, klarer sig bedre end børn med lave niveauer, kan det være relevant at igangsætte en større, randomiseret undersøgelse, hvor en ene gruppe får vitamintilskud, og en anden ikke gør, påpeger forskerne bag undersøgelsen. På lang sigt kan behandlingsanbefalinger muligvis ændres, og screening introduceres, men inden det er der behov for mere forskning, understreger forskerne.

Tidligere forskningsstudier har vist, at 20-50 procent af sunde børn i Sverige har D-vitaminmangel (niveauer under 50 nmol/L). Børn, der gennemgår kemoterapi, kan have svært ved at få en tilstrækkelig afbalanceret kost, hvilket kan føre til D-vitaminmangel. De bevæger sig ofte mindre og bør også undgå direkte sollys under strålebehandling og i en bestemt periode efter stamcelletransplantation.

Lave D-vitaminniveauer kan have negativ indflydelse på calciumniveauerne i blodet, hvilket kan forårsage, at skelettet bliver blødt og deformeret, knoglesmerter og problemer med tænderne. Risikoen for brud øges også.

leukæmi

Del artiklen med dine venner