"Patienterne skal vente længe i uvished, før de får en afgørelse. Det er en stor belastning for kræftpatienterne, som har bekymringer og sorger nok i forvejen. De kæmper med en livstruende sygdom og skal samtidig kæmpe med senfølger i tænderne, som de ikke ved, om de har råd til at betale," siger Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist.

Tilskudsordning til kræftpatienter får hård kritik

En kræftpatient, som har fået 39 strålebehandlinger i munden, har det seneste år haft 16 huller i tænderne og går til tandlæge i gennemsnit to gange om måneden. Men hun har fået afslag på at få tilskud over en tilskudsordning til tandlægebehandling, der findes for kræftpatienter. Hun er langt fra den eneste, og det får hård kritik af patientnetværk i Kræftens Bekæmpelse og Tandlægeforeningen.

Det skriver Tandlægebladet i sit kommende nummer.

Strålebehandling giver de fleste hoved-hals-kræftpatienter problemer i tænder og mund i form af f.eks. huller, knækkede tænder, tab af fyldninger, sår og infektioner i mundslimhinden. Det kræver omfattende tandbehandling, og Sundhedslovens § 166 giver mulighed for tilskud til tandbehandlingen, hvis patienten kan dokumentere ”betydelige tandproblemer på grund af strålebehandling af kræftsygdomme i hoved- eller halsområdet”.

Men paragraffen kritiseres kraftigt fra flere sider, fordi mange patienter afvises, skriver Tandlægebladet.

”Hvad er ”betydelige problemer”? Det åbner for fortolkning. Hertil kommer, at patienterne skal vente længe i uvished, før de får en afgørelse. Det er en stor belastning for kræftpatienterne, som har bekymringer og sorger nok i forvejen. De kæmper med en livstruende sygdom og skal samtidig kæmpe med senfølger i tænderne, som de ikke ved, om de har råd til at betale. Det er ikke med til at skabe sammenhæng og tryghed i patientens kræftbehandlingsforløb,” siger Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist, til Tandlægebladet.

Niels Jessen, der er formand for patientnetværket for hals- og mundhulekræft i Kræftens Bekæmpelse, er også fortørnet:
 
”Det er helt hen i vejret, at man skal dokumentere tandproblemer, når vi ved, at strålebehandling medfører en række betydelige senfølger i tænder og mund, som man måske først ser 10-20 år senere. Det er en useriøs gummiparagraf! Behandlingen af ens ansøgning hviler på en uhensigtsmæssig subjektiv, individuel vurdering, der udøves forskelligt i de fem regioner,” siger han til Tandlægebladet.
 
I Tandlægeforeningen stiller man sig undrende over for, at tandpleje ikke er en del af det samlede kræftpakkeforløb. Som systemet er nu, skal kræftpatienter selv betale for den undersøgelse og de røntgenfotos, der skal dokumentere patientens tandstatus før kræftbehandlingen. Patienterne skal også selv betale for de forebyggende tandbehandlinger - både mens kræftbehandlingen står på, og efter den er afsluttet. Det er først, når skaden er sket, at samfundet dækker noget af tandlægeregningen.
 
”Det er paradoksalt, når man ved, at netop forebyggende tandbehandling kan forhindre tandproblemer, og patienten dermed får færre udgifter og smerter. Og det er absurd, at man kan få gratis kræftbehandling, men risikerer at skulle betale for tandbehandlingen, selvom den er en direkte følge af kræftbehandlingen. Sundhed i kroppen omfatter også mundhule og tænder,” siger Susanne Kleist.

 

 

Fakta

Sundhedslovens § 166:

Regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der på grund af strålebehandling i hoved eller halsregionen eller på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer.

 


Hvem kan få tilskud?

Hvis du har fået betydelige tandproblemer på grund af kemoterapi og kan dokumentere det, har du mulighed for at få det særlige tilskud til tandbehandling. Du kan altså ikke få tilskuddet, alene fordi du har fået kemoterapi som en del af din behandling mod kræftsygdom.

Der er kun ganske få, der får betydelige tandproblemer som følge af kemoterapi. Sker det, er der typisk tale om huller i tænderne på grund af mundtørhed.

Hvis du har tandproblemer af andre grunde end kemoterapi, f.eks. hvis du får morfin og morfinlignende medicin, medicin mod depression, sovemedicin eller anden medicin, der kan give mundtørhed, så kan du ikke få det særlige tilskud til tandbehandling.

Hvis du har fået strålebehandling i hoved- og halsområdet mod kræft og kan dokumentere, at du har fået betydelige tandproblemer på grund af denne behandling, kan du få det særlige tilskud til tandbehandling Du kan altså ikke få tilskuddet, alene fordi du har fået strålebehandling i hoved- og halsområdet som en del af din behandling mod kræftsygdom.

Skader efter strålebehandling vil for det meste vise sig ved, at du får flere huller i tænderne på grund af mundtørhed, tænderne bliver skøre og emaljen knækker af.

Kilde: Tilskud til tandbehandling efter kemoterapi for kræftsygdom eller stråler mod hoved-/halskræft, Sundhedsstyrelsen

Emner: hovedhalskræft

Del artiklen med dine venner