Bugspytkirtelkræft, også kaldet pancreas-cancer.

Dansk forskning: D-vitaminer kan påvirke overlevelse for patienter med dødelig kræftsygdom

Patienter med den ekstremt farlige kræft i bugspytkirtlen har en bedre overlevelse, hvis deres D-vitaminniveauer ikke er for lave.

Det viser et studie, som blev præsenteret for nylig på kræftkongressen ESMO af reservelæge, ph.d.-studerende Louise Skau Rasmussen fra Onkologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

”Vi har fundet ud af, at der er en forskel i overlevelsen i forhold til, hvilket D-vitaminniveau patienterne har – både ved de lave og de høje sygdomsstadier. Dem med et sufficient D-vitaminniveau har en bedre overlevelse end dem med et relativt insufficient eller insufficient niveau,” siger Louise Skau Rasmussen.

Eksperimentelle studier på bugspytkirtelkræft-cellelinjer har vist, at D-vitamin kan stoppe eller hæmme kræftcellevækst. Derudover har nogle få studier forsøgt at belyse, hvorvidt der er en relation mellem D-vitaminniveauer og overlevelse hos patienter med bugspytkirtelkræft, men studierne er begrænset af et lavt antal deltagende patienter og har ikke givet et ensartet billede.

På den baggrund har Louise Skau Rasmussen og hendes kolleger evalueret, om der er en association mellem niveauer af D-vitamin hos patienter med bugspytkirtelkræft og deres overlevelse. Forskerne har brugt BIOPAC-studiet, som er et dansk prospektivt multicenterstudie, der har kørt siden 2008, og hvis formål er at samle viden om mulige markører hos bugspytkirtelkræftpatienter.

BIOPAC samler biologisk materiale og kliniske data på patienter med bugspytkirtelkræft i Danmark, herunder D-vitaminniveau inden behandling. Det er de data – fra i alt 1.271 patienter – som indgår i Louise Skau Rasmussens studie. Her er patienterne blevet inddelt i tre grupper efter D-vitaminniveau.

Næste skridt er at undersøge D-vitamintilskud

Studiet viser, at patienter med stadie I og II sygdom, som har et godt D-vitaminniveau, har en median samlet overlevelse på 27,8 måneder, hvorimod dem, der har et lavt niveau, har 18,3 måneder. For patienter med stadie III og IV er tallene hhv. 7,2 måneder og 5,2 måneder.

Louise Skau Rasmussen havde ikke forventet, at der var så klar en forskel i overlevelsen mellem de tre niveauer.

”Jeg er overrasket over, at patienter med sufficiente D-vitamin niveauer fortsat har en bedre overlevelse end patienter med relativt insufficiente og insufficiente niveauer, når vi korrigerer for variabler, som har stor indflydelse på overlevelsen, blandt andet performance status,” siger hun.

Næste skridt for Louise Skau Rasmussen er at sætte et studie op, som skal vise, om det giver mening at give bugspytkirtelkræftpatienter med utilstrækkelige D-vitaminniveauer D-vitamintilskud for at bedre deres overlevelse.

”Det skal undersøges yderligere, om overlevelsen kan bedres ved at give patienter med lave D-vitamin niveauer D-vitaminsupplement. Det kan vi ikke konkludere ud fra vores resultater, vi kan blot konstatere, at patienter med lave D-vitaminniveauer har en dårligere overlevelse. Jeg håber på, at vi kan få et prospektivt studie i gang og få afklaret, om tillæg af D-vitamin - som jo er billigt og let tilgængeligt - til patienternes anticancerbehandling kan bedre patienternes overlevelse,” siger Louise Skau Rasmussen.

Hun påpeger, at det er uvist, om D-vitaminniveau på en eller anden måde hænger sammen med patienternes generelle ernæringstilstand, og hvad de spiser. Det kan man ikke se ud fra de nuværende resultater, understreger hun. Dog har lavt BMI-niveau ikke indflydelse på overlevelsen i studiet.

Det vides endnu ikke, hvorfor D-vitaminniveau ser ud til at spille en rolle for bugspytkirtelkræftoverlevelse, men man mener, at D-vitamin måske kan gå ind og bremse kræftcellernes vækst. Der er også teorier om, at D-vitamin har en indvirkning på den inflammation, der generelt er ved kræft, samt at det kan spille indirekte ind på kræftcellevækst gennem regulering af insulinproduktionen.

Betydningen af D-vitaminniveau er også undersøgt i blandt andet tarmkræft. For nylig viste et mindre fase II-studie, at supplerende kemoterapi med høje doser af D-vitamin kan forsinke sygdommens fremgang hos patienter med metastatisk tarmkræft. Andre observationsundersøgelser har desuden forbundet højere niveauer af D-vitamin i blodet med en lavere risiko for tarmkræft og forbedret overlevelse hos patienter med sygdommen. Disse undersøgelser har dog ikke kunnet bevise, at D-vitamin var årsagen.

Emner: logonyhed bugspytkirtelkræft

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

 

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

catch(err){alert('The form could not be submitted '+err);return false;}"/>