"Vi er så glade. Og så taknemmelige. Hvor ville det have været ærgerligt, hvis patienterne ikke fik muligheden!" siger Søren Dybdahl.

Endelig, endelig, endelig: Jubel hos patientforening

Onsdag aften blev en god aften hos formanden for Dansk Myelomatose Forening, Søren Dybdahl. Han fik besked på, at Medicinrådet anbefaler Revlimid som vedligeholdelsesbehandling til knoglemarvskræft efter højdosiskemoterapi med stamcellestøtte, og dermed er der patienter, som kan få op til to års ekstra levetid.

Med Medicinrådets anbefaling er et langstrakt forløb over flere år endelig forbi - et forløb, som har skabt stor usikkerhed og uvished hos patienter med knoglemarvskræft.

"Vi er så glade. Og så taknemmelige. Hvor ville det have været ærgerligt, hvis patienterne ikke fik muligheden!" siger Søren Dybdahl.

Søren Dybdahl havde ellers frygtet det værste: At Revlimid ved onsdagens Medicinrådsmøde igen ville blive afvist som vedligeholdelsesbehandling.

"Jeg frygtede, at den ville falde på grund af bivirkningerne," siger Søren Dybdahl.

Det var netop bivirkninger, som Medicinrådet bed mærke i, da rådet mødtes 28. august for at drøfte den kliniske merværdi af Revlimid til patientgruppen.

Selvom de nyeste data understøttede den bedre overlevelse med Revlimid som vedligeholdelsesbehandling, var rådet særligt bekymret for mulige bivirkninger ved behandlingen – herunder reduktion af røde og hvide blodlegemer, nye kræftformer og blodpropper. Det førte til, at Medicinrådet trodsede fagudvalget i dets rubricering af lægemidlet som værende af "stor klinisk merværdi" og i stedet rubricerede det som havende "moderat merværdi".

"Det ville have været svært at acceptere, hvis den var faldet på bivirkningerne. Der har jo aldrig været tvivl om evidensen. Vi ved jo, at Revlimid virker som vedligeholdelsesbehandling. Jeg mener grundlæggende, at det ikke er Medicinrådets opgave at vurdere, om en patient kan tåle eventuelle bivirkninger. Det må være op til læge og patient. Vi tror meget på den fælles beslutningstagning mellem læge og patient, hvor der drøftes prognose, bivirkninger, ulemper i forhold til meget ofte at møde op på sygehuset til behandling osv.. Jeg tror, at der også vil være patienter, som på den baggrund siger nej til tilbuddet. Det er også ok, men de skal have tilbuddet," siger Søren Dybdahl.

Patientformanden har et lille stykke tid fra flere sider hørt, at leverandøren var kommet med et tilbud, som ville gøre, at vedligeholdelsesbehandlingen ikke ville koste sygehusene ekstra penge.

"Jeg er blevet orienteret om, at man fra leverandørens side har tilbudt Amgros en nulsumsløsning som en del af løsningen på den her sag. Løsningen går ud på, at merudgiften til vedligeholdelsesbehandlingen bliver modregnet i den del af behandlingen, hvor man i forvejen bruger Revlimid," siger Søren Dybdahl.

 

Emner: knoglemarvskræft

Del artiklen med dine venner