“Det er en rigtig god behandling for patienterne, og den vil blive taget i brug stille og roligt efterhånden som patienterne dukker op,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Efter års ventetid: Patienter med knoglemarvskræft får endelig vedligeholdelsesbehandling

Markante rabatter på prisen fik onsdag Medicinrådet til at godkende Revlimid (lenalidomid) som vedligeholdelsesbehandling efter højdosiskemoterapi til patienter med knoglemarvskræft. 

Patienter, som har fået højdosis kemoterapi med stamcellestøtte for knoglemarvskræft efter 1. juni i år, vil med øjeblikkelig virkning kunne sættes i vedligeholdelsesbehandling med Revlimid (lenalidomid).

Et nyt pristilbud fra producenten Celgene har nemlig fået rådet til at vende tommelfingeren i vejret, så behandlingen kan tages i brug på hospitalerne, så snart regionerne er blevet orienteret om beslutningen. 

Godkendelsen kommer efter, at Medicinrådet i sidste måned fastholdt, at den kliniske merværdi ved Revlimid er moderat, på trods af, at Fagudvalget på baggrund af nye data fra Myeloma XI-studiet vurderede merværdien til at være stor. 

Rådet og fagudvalgets uenighed gik på betydningen af de relativt mange bivirkninger, som er registreret i de fase III-studier, der ligger til grund for godkendelsen af lægemidlet. Mens fagudvalget vurderede, at bivirkningerne var af mindre betydning, fordi der var meget få alvorlige bivirkninger, og fordi bivirkningerne forsvinder, når behandlingen indstilles, har Medicinrådet hæftet sig ved, at bivirkningerne får mange patienter til at stoppe behandlingen.

Studierne dokumenterer behandlingens effekt inden for 100-110 dage efter knoglemarvstransplantation, og derfor er behandlingen godkendt som vedligeholdelsesbehandling til alle patienter, der er opereret for knoglemarvskræft efter 1. juni 2019.

Patientrepræsentant i Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen, er meget tilfreds med beslutningen, og han vurderer, at omkring 100 danske patienter om året vil være kandidater til behandlingen.

“Det er en rigtig god behandling for patienterne, og den vil blive taget i brug stille og roligt efterhånden som patienterne dukker op,” siger Leif Vestergaard Pedersen.   

Hverken Medicinrådet eller Celgene har ønsket at oplyse, hvilket pristilbud, der har været i spil ved denne behandling af lægemidlet, men ifølge formanden for Dansk Myelomatose Forening, Søren Dybdahl, har virksomheden tilbudt behandlingen til en pris, der ikke vil medføre øgede udgifter for hospitalsafdelingerne.

"Jeg er blevet orienteret om, at man fra leverandørens side har tilbudt Amgros en nulsumsløsning som en del af løsningen på den her sag. Løsningen går ud på, at merudgiften til vedligeholdelsesbehandlingen bliver modregnet i den del af behandlingen, hvor man i forvejen bruger Revlimid," siger Søren Dybdahl.

Leif Vestergaard Pedersen vil ikke udtale sig om det konkrete tilbud, men han bekræfter, at det medfører en besparelse på alle former for Revlimidbehandling i sundhedsvæsnet. 

 

 

Emner: knoglemarvskræft

Del artiklen med dine venner