Rettigheder. Viden. Inspiration


Forebyggende immunterapi viser imponerende resultater mod lungekræft

Immunterapi som forebyggende behandling af tilbagefald vinder indpas inden for flere forskellige kræftformer.

Også for patienter med stadie III ikke-småcellet lungekræft viser internationale studier, at tiden med progressionsfri overlevelse kan forlænges med op til et år med adjuverende immunterapi givet efter kemoterapi og strålebehandling. Danske specialister afventer nu, at Medicinrådet anbefaler immunterapien Imfinzi (durvalumab).

Patienter med stadie III ikke-småcellet-lungekræft (NSLC) er en gruppe patienter, hvor de fleste ikke kan opereres for den restsygdom, som ofte sidder i lymfeknuderne mellem lungerne. De kan dog med ganske god effekt få kemoterapi og strålebehandling til forebyggelse af tilbagefald.

Statistisk vil 75-80 procent dog alligevel få tilbagefald og kun en tredjedel bliver såkaldte fem-års-overlevere. Et internationalt studie – PACIFIC-studiet – har dog vist, at patienter med stadie III NSCLC, der havde fået PDL1-hæmmeren Imfinzi (med indholdsstoffet durvalumab) i et år, efter at være blevet behandlet med kemoterapi og strålebehandling faktisk kan opnå en tredobling af den progressionsfri overlevelse - og det uden forringet livskvalitet og nedsat fysisk formåen.

”Det ser ud til, at man med Imfinzi som adjuverende behandling givet hen over et år faktisk kan løfte median-overlevelsen med mere end ti procent, hvilket i denne sammenhæng er absolut imponerende,” forklarer overlæge Jon Lykkegaard Andersen, Onkologisk Afdeling, Herlev/Gentofte Hospital.

Begrænset godkendelse i Europa

PACIFIC-studiet har ifølge Jon Lykkegaard Andersen dog enkelte svagheder:

”Det er fortsat ikke helt klart, hvordan radioterapien er planlagt og udført i studiet - og om den lever op til den bedste internationale standard. Ligeledes er der spørgsmålet om udvælgelsen af de patienter, der har den optimale gavn af behandlingen. FDA i USA har godkendt behandlingen til alle patienter uanset PDL-1-status, mens EMA i Europa på baggrund af en såkaldt post hoc analyse kun har godkendt behandlingen til omkring to tredjedele af de patienter, som har en positiv PDL-1 ekspression.”

Ud fra de foreløbige data fra studiet er det dog sandsynligt, at adjuverende behandling med Imfinzi bliver godkendt i Danmark inden for relativt kort tid, mener Jon Lykkegaard Andersen.

Imfinzi er endnu ikke prissat, men de andre PD1-hæmmere koster omkring 60.000 kr. per indsprøjtning og gives med tre ugers interval.

 

 

 

Artikler bragt i serien:

Immunterapi forud for operation kan reducere behovet for kirurgi

Forebyggende immunterapi godkendt trods manglende viden om overlevelse

Gentest skal udvælge patienter til forebyggende kræftbehandling

Forebyggende immunterapi kan forhindre tilbagefald hos patienter med modermærke-kræft

Professor: "Det har været frygtelig for patienterne og for os at vide, at det var sådan, landet lå"

Kræftpatienter, som føler sig raske, har en svær beslutning at tage

Forebyggende immunterapi viser imponerende resultater mod lungekræft

Patient i forebyggende behandling: »Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for ikke at blive syg igen«

Professor: Patienter risikerer at få unødvendige kroniske bivirkninger

Forebyggende immunterapi vil mindske mængden af kirurgiske komplikationer

Bodil har høj risiko for tilbagefald: ”Jeg havde brug for at tænke mig om, inden jeg sagde ja tak til forebyggende behandling”

 

adjuverende

Del artiklen med dine venner