Rettigheder. Viden. Inspiration


"Med godkendelsen af Opdivo som adjuverende behandling har vi nu har mulighed for at tilbyde dem en supplerende medicinsk behandling, som også ser ud til at være særdeles effektiv. For flere af dem vil den adjuverende behandling formentlig betyde, at de vil kunne undgå et tilbagefald af deres sygdom,” siger Eva Ellebæk.

Forebyggende immunterapi kan forhindre tilbagefald hos patienter med modermærke-kræft

SERIE: ADJUVERENDE BEHANDLING. Omkring 200 danske modermærkekræft-patienter vil fremover få gavn af immunterapien Opdivo (nivolumab) som forebyggende (adjuverende) behandling. Ved at få immunterapien som supplerende medicinsk behandling efter operation vil mange af dem kunne undgå et tilbagefald i sygdommen.

Medicinrådet blåstemplede i november immunterapien Opdivo (nivolumab) som såkaldt adjuverende behandling til modermærkekræft. Det betyder, at behandlingen nu kan gives til de danske patienter, som har fået fjernet deres kræft, men hvor der er en øget risiko for, at kræften vender tilbage.

Baggrunden for godkendelsen er, at solid international forskning viser, at immunterapi ikke udelukkende kan bruges som behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter – men også med god effekt kan gives som en forebyggende behandling efter operation, såkaldt adjuverende behandling. Afdelingslæge og ph.d. på Onkologisk afdeling på Herlev Hospital, Eva Ellebæk, kalder godkendelsen en vigtig milepæl.

Patienter vil undgå tilbagefald

Opdivo er i Danmark godkendt som adjuverende behandling til stadie III modermærkekræft-patienter, hvor kræften har spredt sig til lymfeknuderne og til patienter i stadie IV, hvor kræften har spredt sig som metastaser til andre steder i kroppen men er kirurgisk fjernet, og hvor der ikke er yderligere tegn på restsygdom.

”Tidligere har vi ikke kunnet tilbyde de to patientgrupper nogen aktiv forebyggende behandling ud over at følge dem tæt ved scanninger og klinisk kontrol. Men med godkendelsen af Opdivo som adjuverende behandling, har vi nu har mulighed for at tilbyde dem en supplerende medicinsk behandling, som også ser ud til at være særdeles effektiv. For flere af dem vil den adjuverende behandling formentlig betyde, at de vil kunne undgå et tilbagefald af deres sygdom,” forklarer Eva Ellebæk.

Vurdering i hvert enkelt tilfælde

Der vil dog for hver patient foregå en individuel vurdering af, om risikoen for bivirkninger står mål med den mulige forebyggende effekt af immunterapien. I langt de fleste tilfælde vil behandling med immunterapi være forbundet med få og milde bivirkninger, men der kan opstå bivirkninger af mere alvorlig og blivende karakter, forklarer Eva Ellebæk:

”Som det er i dag, så er der ingen øvre aldersgrænse for, hvem vi kan give Opdivo som adjuverende behandling. Derfor er det nødvendigt, at vi i hvert enkelt tilfælde opvejer og balancerer risikoen for tilbagefald med risikoen for bivirkninger og graden af dem. Særligt for ældre patienter og for de patienter, som lider af andre sygdomme, er det fornuftigt at tage den vurdering i samråd med kræftlægen.”

Nogle patienter vil utvivlsomt ud fra den opvejning også vælge den adjuverende behandling fra, mener Eva Ellebæk:

”Enkelte kan udvikle alvorlige bivirkninger og nogle af bivirkningerne kan være irreversible – altså blivende – og her vil der især være tale om bivirkninger i de endokrine (hormonproducerende) organer som skjoldbruskkirtel og hypofyse ligesom man dog i meget sjældne tilfælde vil kunne udvikle type-1-diabetes på grund af behandlingen.”  

Den adjuverende behandling vil være særligt interessant for den yngre gruppe af modermærke-kræft-patienter, forklarer Eva Ellebæk:

”Vi har patienter som er i begyndelsen og i midten af 20érne, og kan vi rykke dem fra at være i høj risiko for tilbagefald til markant at nedsætte deres risiko for fornyet sygdom, så har vi vundet rigtig meget.”

Selektering er det næste store skridt

Der er blandt kræftlægerne en klar forventning om at se en forbedret overlevelse for de patienter, som fremover vil modtage adjuverende behandling, fortæller Eva Ellebæk, men overlevelses-data vil først være tilgængelig om nogle år. Hun understreger, at det ville give rigtig god mening på forhånd at kunne udvælge, hvilke patienter, som vil have gavn af behandlingen, fordi behandlingen både kan være forbundet med bivirkninger og fordi den også er relativt dyr:

”I dag kan man sige, at vi helgarderer os ved at tilbyde behandlingen til alle, fordi vi ikke på forhånd kan vide, hvem der vil have gavn af den adjuverende behandling. Vi giver behandlingen til patienter, som i princippet er raske, og der vil være nogle af dem, som også selv om de ikke fik den adjuverende behandling, ikke vil få et tilbagefald. Hvis vi på forhånd kunne frasortere den gruppe, ville vi dels kunne spare nogle penge, men i særdeleshed kunne spare patienterne for unødig behandling og dermed risikoen for alvorlige eller blivende bivirkninger.”

Der foregår i dag omfattende forskning i, netop hvordan man kan selektere patienterne til at modtage den behandling, der passer nøjagtigt til deres genetiske profil, og ifølge Eva Ellebæk vil det formentlig være et af de næste store skridt, man vil tage inden for kræftbehandlingen:

”Der foregår inden for flere forskellige kræftformer i dag intensiv forskning i, hvordan man på forhånd kan udvælge de patienter, som får gavn af en given behandling og de patienter, som ikke vil have nogen effekt. Inden for eksempelvis brystkræft er man nået langt inden for det felt.”

Neo-adjuverende behandling viser gode takter

Den såkaldte neo-adjuverende behandling (behandling med immunterapi eller målrettet/targeteret behandling inden operation) til modermærkekræft-patienter er et af de felter, hvor der kommer til at ske noget vigtigt inden for de næste år, mener Eva Ellebæk:

”Der er enkelte meget små studier inden for blandet andet tarm- og blærekræft, men også inden for melanom (modermærkekræft, red.), hvor patienter har vist virkelig flot respons på neo-adjuverende behandling, men på grund af studiernes størrelse er det endnu for tidligt at sige noget generelt ud over, at behandlings-strategien ser ud til at vise gode takter,” siger hun.

Et hollandsk studie inden for neo-adjuverende behandling af melanoma- patienter er lige nu ved at blive sat i gang, og der vil også indgå danske patienter i det studie, tilføjer Eva Ellebæk.

 

 

Fakta

 

I studiet, der ligger til grund for godkendelsen af Opdivo som forebyggende behandling, er Opdivo (nivolumab) givet til patienter, der er opereret indenfor 12 uger før behandling opstartes.

Adjuverende behandling givet mere end 12 uger efter operationstidspunkt er ikke undersøgt og dokumenteret i studiet - og i Danmark har man derfor valgt ikke at tilbyde behandling til de patienter, der er opereret før den 22. august.

Godkendelsen til behandling i Danmark blev givet den 14. november 2018. På nationalt plan har man så valgt at gå 12 uger tilbage fra den dato – svarende til den 22. august 2018 – og tilbyde patienter opereret efter den dato den adjuverende behandling.

Pr. 1.1.2019 tilbydes således kun adjuverende behandling med Opdivo til patienter der er opereret indenfor de seneste 12 uger.

 

 

 

 

 

Artikler bragt i serien:

Immunterapi forud for operation kan reducere behovet for kirurgi

Forebyggende immunterapi godkendt trods manglende viden om overlevelse

Gentest skal udvælge patienter til forebyggende kræftbehandling

Forebyggende immunterapi kan forhindre tilbagefald hos patienter med modermærke-kræft

Professor: "Det har været frygtelig for patienterne og for os at vide, at det var sådan, landet lå"

Kræftpatienter, som føler sig raske, har en svær beslutning at tage

Forebyggende immunterapi viser imponerende resultater mod lungekræft

Patient i forebyggende behandling: »Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for ikke at blive syg igen«

Professor: Patienter risikerer at få unødvendige kroniske bivirkninger

Forebyggende immunterapi vil mindske mængden af kirurgiske komplikationer

Bodil har høj risiko for tilbagefald: ”Jeg havde brug for at tænke mig om, inden jeg sagde ja tak til forebyggende behandling”

 

adjuverende

Del artiklen med dine venner