"På landsplan er det flere gange blevet påtalt, at der mangler et regulært klinisk efterbehandlingstilbud for kurerede og raskmeldte kræftpatienter. Nu gør vi noget ved dét her i Vejle, hvor vores nye senfølgeklinik indtil videre er den første af sin art på hele den jyske side af Lillebælt i Region Syddanmark," siger Lars Henrik Jensen.

Nyt tilbud på Vejle Sygehus for kræftpatienter med senfølger

Vejle Sygehus har åbnet en ny senfølgeklinik for kræftoverlevere, der døjer med efterreaktioner som eksempelvis smerter, fordøjelsesbesvær og søvnløshed efter deres behandlingsforløb. 

Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen sidste år skønnes det, at mindst 50 pct. af kræftoverlevere oplever en eller anden senfølge efter en kræftsygdom og de langstrakte og krævende kræftbehandlingsforløb, som de har været igennem. De mest generelle problemer hos kræftoverlevere er depression, smerter og fatigue (voldsom træthed). Men der er dog mange andre senfølger.

Senfølger kan vise sig længe efter, at kræftbehandlingen og de efterfølgende kontroltjek er overstået.

"De her patienter begynder måske at døje med åndenød, fordøjelsesbesvær, hjerte-karforstyrrelser, smerter i knogler, muskler eller led. Eller måske løber de ind i søvnløshed, spontane depressioner, angst – eller noget helt fjerde, som får dem til at bestille tid ved lægen, der ofte vil tolke symptomerne som signaler på andre, typiske sygdomme. Men måske viser det sig altså i virkeligheden at være senfølger efter kræftbehandlingen," siger overlæge Lars Henrik Jensen fra Onkologisk Afdeling ved Vejle Sygehus til Sygehus Lillebælts hjemmeside.

"På landsplan er det flere gange blevet påtalt, at der mangler et regulært klinisk efterbehandlingstilbud for kurerede og raskmeldte kræftpatienter.  Nu gør vi noget ved dét her i Vejle, hvor vores nye senfølgeklinik indtil videre er den første af sin art på hele den jyske side af Lillebælt i Region Syddanmark," siger Lars Henrik Jensen.

Sammen med sine kolleger, afdelingslæge Christine Madsen og læge Johanne Dam Lyhne, står han i spidsen for det nye kliniske tilbud på Vejle Sygehus, der retter sig specifikt mod disse senfølgepatienter. Senfølgeklinikken findes i tilknytning til Onkologisk Afdeling og udsprang af et ønske fra blandt andet sygehusets patient- og pårørenderåd.

De praktiserende læger kan nu direkte kan henvise deres patienter til klinikken, hvis de har mistanke om, at der er senfølger på spil.

Afdelingslæge Christine Madsen vil i mange tilfælde være den læge, som de henviste senfølger-patienter møder allerførste gang i den nye klinik. Her sættes der ekstra meget tid til en grundig samtale om de smerter, lidelser og eventuelle sygdomsforløb, behandlinger og øvrige lægeundersøgelser, som patienten måtte have været igennem i perioden efter kræftbehandlingen. 

Og fremfor alt de aktuelle smerter og problemer, som har fået patienten til at opsøge sin egen læge.

Folkene bag senfølgeklinikken trækker på deres kolleger og den lægefaglige ekspertise, som i forvejen findes på hospitalets øvrige specialafdelinger.

"Det gælder også for de psykiske, mentale og sociale aspekter, som også har indflydelse på, hvordan dagligdagen, tilværelsen og livskvaliteten former sig for kræftpatienterne efter et langt og opslidende behandlingsforløb. Forløbene kan sagtens vende så meget op og ned på deres arbejdsevne, samliv, familiære forhold, selvopfattelse og muligheder for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet eller for at dyrke motion, at det kommer til udtryk på en fysisk måde.  Det forsøger vi også at tage hånd om i senfølgerklinikken," siger læge Johanne Dam Lyhne til Sygehus Lillebælts hjemmeside. 

Hun er tilknyttet senfølge-klinikken med det særlige mål for øje at holde fokus på og forske specifikt i sammenhængen mellem de fysiske senfølger og de mentale og psykiske bivirkninger, som selv vellykkede kræftpatienterne ikke altid kan sige sig fri for.

Emner: senfølger senfoelger

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift