”Samlet vurderer jeg, at Medicinrådets afgørelsen er et vigtigt og meget positivt skridt fremad for behandlingen af modermærkekræftpatienter," siger professor Inge Marie Svane.

Patienter får ny forebyggende behandling ved modermærkekræft

Patienter med modermærkekræft har indtil nu har stået uden reel mulighed for forebyggende behandling mod tilbagefald. Men nu har Medicinrådet godkendt immunterapien Opdivo som såkaldt adjuverende behandling. Professor Inge Marie Svane er begejstret.

Medicinrådet har anbefalet Opdivo (med indholdsstoffet nivolumab) som mulig adjuverende behandling (behandling efter operation) til patienter med komplet fjernet modermærkekræft stadium III og IV. Leder af Center for Cancer Immune Therapy (CCIT), Herlev Hospital, professor Inge Marie Svane er begejstret for beslutningen.

”Det er en overordentlig glædelig afgørelse med stor betydning for vores modermærkekræftpatienter, der indtil nu har stået uden reel mulighed for behandling forebyggende mod tilbagefald. Godkendelsen omfatter alle modermærkekræftpatienter med primær spredning til lokale lymfeknuder. Det er en gruppe patienter der har forhøjet risiko for tilbagefald, og hvor efterspørgslen på medicinsk efterbehandling af gode grunde har været stor. Med godkendelsen af Opdivo har vi nu en god behandlingsmulighed til disse patienter, som markant nedsætter deres risiko for tilbagefald,” siger Inge Marie Svane.

Hun påpeger, at en anden vigtig patientgruppe der bliver omfattet af anbefalingen, er patienter med tilbagefald bestående af en eller få metastaser, der kirurgisk kunne fjernes. På landsplan drejer det sig om cirka et par hundrede patienter om året, der nu har fået adgang til en ny behandlingsmulighed.

”Denne patientgruppe har en overordentlig høj risiko for at få fornyet sygdomsspredning, men hidtil har vi været nødsaget til blot at følge dem tæt med scanninger og vente på, at det skete, da vi kun kunne tilbyde medicinsk behandling ved tilstedeværelse af sygdom. Nu kan vi også til denne patientgruppe tilbyde en behandling, der ser ud til markant at nedsætte risikoen for fornyet sygdom,” siger Inge Marie Svane og tilføjer:

”Samlet vurderer jeg, at Medicinrådets afgørelsen er et vigtigt og meget positivt skridt fremad for behandlingen af modermærkekræftpatienter.”

Inge Marie Svane oplyser, at adjuverende behandling med Opdivo er ambulant og af et års varighed. De fleste patienter tåler behandlingen godt med begrænsede bivirkninger og kan som udgangspunkt leve et normalt liv, men nogle patienter vil opleve mere udtalte bivirkninger på grund af en overaktivering af immunsystemet. Disse bivirkninger kan i enkeltstående tilfælde udvikle sig alvorligt og medføre, at behandlingen må stoppes. Andre bivirkninger kan være af mere kronisk karakter.

Venter på overlevelsesdata

Baggrunden for Medicinrådets anbefaling af Opdivo som mulig adjuverende standardbehandling er, at rådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af Opdivo og de forventede omkostninger forbundet med adjuverende og efterfølgende behandling.

Medicinrådet vurderede på forrige møde i oktober, at Opdivo som adjuverende behandling giver en lille klinisk merværdi for patientgruppen sammenlignet med placebo. Evidensens kvalitet blev dog vurderet som værende meget lav.

Medicinrådets vurdering af, at Opdivo giver en lille klinisk merværdi for patientgruppe, blev givet, selvom fagudvalget for modermærkekræft vurderede, at Opdivo giver en vigtig klinisk merværdi sammenlignet med placebo (evidensens kvalitet blev igen vurderet som værende meget lav). Men på baggrund af manglende data for overlevelse og risikoen for permanente endokrinologiske bivirkninger mener Medicinrådet, at Opdivo kun giver en lille klinisk merværdi. Rådet har noteret sig, at der kommer en interimanalyse, og at overlevelsesdata kan forventes i 2020, lyder det i vurderingen.

Med hensyn til økonomien finder Medicinrådet, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af Opdivo og omkostninger forbundet med adjuverende og efterfølgende behandling. Adjuverende behandling med Opdivo er forbundet med høje meromkostninger sammenlignet med observation, men Medicinrådet forventer, at adjuverende behandling vil medføre besparelser på efterfølgende behandling ved tilbagefald, fremgår det af anbefalingen.

 

Emner: modermærkekræft

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Annoncer

Kommerciel chef Anders From

Anders@medicinsketidsskrifter.dk

mobil: 29898690

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Persondatapolitik

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift