"Der kommer mere og mere fokus på, at patienterne selv rapporterer deres bivirkninger og graden af dem under behandling – det giver nok et mere sandfærdigt billede end lægens vurdering af, hvordan patienterne opfatter deres bivirkninger,” siger Claus Andrup Kristensen.

Patienter med hovedhalskræft får færre symptomer, hvis de selv rapporterer om dem

Hvis patienter med hovedhalskræft selv på iPad, mobil eller computer rapporterer om deres symptomer efter strålebehandling, giver det færre alvorlige symptomer relateret til både sygdom og behandling end besøg hos lægen.

Det viser ny forskning, som er blevet præsenteret på kræftlægernes store kongres, ASCO, der holdes i Chicago.

”Vores undersøgelse genererer bevis for, hvordan nyere teknologier kan integreres relativt let i kræftbehandling og forbedre patienternes resultater uden at forstyrre for meget i deres daglige liv. Undersøgelsen blev gennemført i en ret intens periode i patientens behandling. Systemet hjalp lægerne med at yde værdifuld støtte, der i sidste ende resulterede i lavere forekomst af alvorlige symptomer,” siger forskeren, Susan K. Peterson fra MD Anderson Cancer Center i Houston.
Interessen for systemer, der gør det muligt, at patienterne selv indrapporterer symptomer, er stigende rundt om i verden, og systemerne går under fællesbetegnelsen PRO, som står for Patient-Reported Outcomes.

I studiet benyttede forskerne et teknologisystem kaldet CYCORE, og 357 personer med hoved-halskræft deltog i forsøget. En gruppe skulle ud over ugentlige lægebesøg også rapportere på systemet, og en anden gruppe skulle have sædvanlig behandling og opfølgning, som bestod af ugentlige lægebesøg. Folk, som selv skulle rapportere, modtog blodtryksmanchetter og vægtskalaer, som var forbundet til nettet, og så fik de tablets.

De behandlende læger gennemgik dataoverførslerne fra patienterne hver hverdag og kunne gribe ind i en persons behandling om nødvendigt.

I begyndelsen af ​​strålebehandlingen afsluttede undersøgelsesdeltagerne en undersøgelse om deres helbred og almindelige dagligdagsaktiviteter. Undersøgelsen dækkede både generelle symptomer, som er almindelige hos personer med kræft, såsom smerte, træthed og kvalme, samt symptomer, der er særligt relevante for personer med hoved-halskræft, såsom synke- eller tyggevanskeligheder, hudsmerter, brændende fornemmelse, udslæt og problemer med at smage mad. Deltagerne afsluttede en lignende undersøgelse i slutningen af ​​deres strålebehandling, normalt seks til syv uger senere. En afsluttende undersøgelse blev gennemført seks til otte uger efter, at deres strålebehandling var afsluttet.

Færre symptomer

Resultaterne viste, at der ikke var forskel i selvrapporterede helbredsresultater mellem CYCORE-deltagerne og dem, der fik normal behandling i forsøgets begyndelse. Derimod havde CYCORE-deltagerne efter afslutningen af ​​strålebehandlingen færre symptomer i forhold til de deltagere, der fik sædvanlig behandling.

De fleste patienter (80 procent eller mere) overholdt den daglig overvågning, hvilket ifølge forskerne bag undersøgelsen var et glimrende resultat, når man tænker på, hvor intensive, deres behandlinger var.

Forskerne fremhæver, at det var muligt for patienterne at opdage symptomer tidligt og reagere hurtigere i forhold til normalt.

Overlæge på Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet, Claus Andrup Kristensen, finder selve emnet for undersøgelsen interessant, men mener ikke, at studiet bidrager med det store.

”Vi er i gang at iværksætte et lignende studie i Danmark vedrørende PRO under primær strålebehandling, og der findes mange andre tilsvarende studier, som er i gang rundt omkring i verden. Dette specifikke studie bidrager ikke med så meget, men helt generelt kan man sige, at der kommer mere og mere fokus på, at patienterne selv rapporterer deres bivirkninger og graden af dem under behandling – det giver nok et mere sandfærdigt billede end lægens vurdering af, hvordan patienterne opfatter deres bivirkninger,” siger Claus Andrup Kristensen.

Det næste skridt for de amerikanske forskere er at bestemme, hvor længe fordelene ved en CYCORE-intervention kan vare.

 

Emner: hovedhalskræft asco18 pro

Del artiklen med dine venner