Rapportér, hvordan det går - så lever du længere

At du som kræftpatient selv er med til på din iPad, mobil eller computer at rapportere, hvordan din behandling går, har stor betydning for både din livskvalitet og overlevelse. På kræftlægernes kongres ASCO er der fokus på emnet.

Har du før, under og efter en behandling udfyldt digitale spørgeskemaer på din computer, tablet eller mobil om, hvordan du vurderer resultatet af din behandling?

Så har deltaget i PRO. PRO står for Patient-Reported Outcomes, og interessen for systemer, der gør det muligt, at patienterne selv indrapporterer symptomer, er stigende rundt om i verden.

På den kæmpemæssige kongres for verdens kræftlæger, ASCO, der holdes i disse dage i Chicago, er PRO også i fokus. Fjernovervågning af symptomer hos kræftpatienter, der gennemgår kemoterapi, har nemlig vist sig at forbedre patienternes livskvalitet og øge deres overlevelse.

Men hvad er udfordringerne ved at implementere disse systemer på kræftafdelingerne?

Det spørgsmål har en gruppe eksperter forsøgt at besvare på ASCO-mødet.

Ifølge Carolyn Kerrigan fra Geisel School of Medicine, Dartmouth College, er brugen af ​​PRO udtryk for et skift i sundhedsvæsenets fokus.

”PRO bliver vigtigere, fordi sundhedsvæsenet fokuserer på værdi i stedet for volumen. Hvem er bedre end patienterne til at fortælle os, om de ydelser, vi leverer, har værdi eller ej? Den bedste måde at indsamle disse oplysninger systematisk på er at bruge gyldige måleværktøjer som PRO,” siger Carolyn Kerrigan.

Selvom det er bevist, at der er potentielle fordele ved, at patienterne selv indrapporterer deres symptomer, er der også en række hindringer for, at flere patienter gør det. Det drejer sig f.eks. om omkostninger, at der er god nok teknologi og systemer, og der er en institution, som kan tage sig af det, påpeger Ethan M. Basch fra FASCO, University of North Carolina.

Han mener, at institutionelt engagement og brugervenlighed er nøglen til et succesfuldt PRO-system.

”Hvis det ikke er implementeret godt, vil et PRO-program mislykkes. PRO-systemet skal være nemt for patienterne at bruge, med hurtige links fra påmindelses-e-mails eller -tekster, ukomplicerede adgangskoder og korte spørgeskemaer. Der er også brug for god brugbarhed for lægerne, med klare advarsler og rapporter. Patienterne skal regelmæssigt mindes om, at vi værdsætter og bruger disse oplysninger. Ideelt set overvåges patienten og de, der ikke logger ind, vil blive kontaktet af et menneske og mindet om selvrapportering,” siger Ethan M. Basch.

Bedre livskvalitet og overlevelse

På ASCO sidste år præsenterede Ethan M. Basch data fra et forsøg med 766 patienter, der modtog kemoterapi for kræfttumorer, som havde bredt sig. En gruppe patienter fik web-baseret symptomovervågning med patientrapporterede oplysninger og den anden gruppe fik bare almindelig standardbehandling.

Forsøget viste, at systematisk symptomovervågning under ambulant kemoterapi ved hjælp af det webbaserede PRO-system gav fordele i livskvalitet, akutte hospitalsbesøg og samlet overlevelse. Efter seks måneder oplevede 31 procent flere patienter i den selvrapporterende gruppe end i standardbehandlingsgruppen livskvalitetsfordele i forhold til forsøgets start. Antallet af akutte hospitalsbesøg blev reduceret med syv procent. Den gennemsnitlige overlevelse var fem måneder længere for patienter i den selvrapporterende arm sammenlignet med standardbehandling, hvilket gjorde, at ekstra otte procent nåede op på at være i live efter fem år.

I det hele taget viste studiet en signifikant forbedring i fysisk funktion blandt patienter, som selv rapporterede symptomer, formodentlig fordi deres symptomer var bedre kontrollerede, påpeger Ethan M. Basch.

”Patienterne var i højere grad i stand til at være ude af sengen end patienter, som ikke selv rapporterede symptomer. Vi ved, at det at holde sig mere fysisk funktionel fører til bedre overlevelse. Derudover kunne patienter i den selvrapporterende gruppe i gennemsnit tolerere kemoterapi to måneder længere end ikke-rapporterende patienter, igen formodentlig fordi symptomerne var bedre kontrollerede. Alt i alt bidrog disse faktorer sandsynligvis til den forbedrede overlevelse vi observerede,” siger Ethan M. Basch.

Emner: asco18 pro

Del artiklen med dine venner