Kræftpatienter venter for længe på behandling

Overordnet går det fremad med kræftbehandlingen i Danmark, og stadig flere kommer i behandling inden for de tidsfrister, der er fastsat i kræftpakkerne. Men ser man på enkelte kræftformer, er billedet et andet.

Det viser en analyse af kræftpakkeforløbene fra Sundhedsdatastyrelsen, der hedder ’Kræftpakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet 2013-2016’. Kræftpakkerne sætter undersøgelser og behandling i system og indeholder tidsfrister for, hvor lang tid en patient højst må vente.

I rapporten sætter Sundhedsdatastyrelsen for første gang tal på, hvor lang tid kræftpatienterne rent faktisk venter, når det ikke lykkes sygehusene at få dem i behandling til tiden.

Rapporten sætter fokus på 13 store kræftsygdomme, og her var der i 2016, som er det senest opgjorte år, knap 4.300 patienter, der ikke kom i behandling til tiden. Hele 1.589 af dem måtte vente i 16 dage eller mere ud over de aftalte tidsfrister.

“Vi har tit hørt at tidsfristerne overskrides med en dag elle to. Men undersøgelsen viser, at det ofte er mere end det. Det er helt uacceptabelt, at tidsfristerne for så mange patienter kan blive overskredet med 16 dage eller mere, når vi ved, at kræften udvikler sig i ventetiden,” siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse, til organisationens hjemmeside.

Ifølge rapporten er patienter med kræft i urinvejene hårdt ramt af ekstra ventetid.

I 2016 blev der således gennemført 528 pakkeforløb for blærekræft, over halvdelen, 284 patienter, måtte vente længere end den anbefalede tid, og heraf ventede 161 patienter i ekstra 16 dage eller mere. For en patient med blærekræft må der højst gå 45 dage, fra at hospitalet har modtaget henvisningen, til at patienten bliver opereret. Når en patient må vente ekstra 16 dage eller mere, har blærekræftpatienten altså ventet i over to måneder, før behandlingen går i gang.

I 2016 blev der gennemført 744 forløb for nyrekræft, og 183 patienter måtte vente længere end den anbefalede tid, og heraf ventede 103 af dem i ekstra 16 dage eller mere.

For begge disse sygdomme var det altså langt over halvdelen af de patienter, der ikke blev behandlet til tiden, der måtte vente mindst 16 dage ekstra.

Ifølge Sundhedsdatastyrelsen kom 80 pct. af alle kræftpatienterne i behandling til tiden i 2016. Målet er 90 pct.

I Sundhedsstyrelsen siger enhedschef Janet Samuel om rapporten:

”Vi er meget tilfredse med, at analysen viser, at den samlede tid til behandling generelt er faldende for alle de udvalgte kræftformer, og andelen af forløb, som er gennemført inden for standardforløbstiden, er steget i 10 ud af de 13 udvalgte kræftpakker. Det drejer sig om brystkræft, lungekræft, tyk- og endetarmskræft, hoved- og halskræft, nyrekræft, prostatakræft, livmoderkræft, kræft i æggestokkene, kræft i bugspytkirtlen, kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken”, siger hun til Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Fakta: Kræftpakker skal sikre hurtig behandling

 • Kræftpakkerne sætter undersøgelser og behandling i system og indeholder tidsfrister for, hvor lang tid en patient højst må vente.
 • Kræftpakkerne er resultatet af en beslutning, som de danske politikere tog i 2007 om, at kræft skal betragtes som en akut sygdom, som skal undersøges og behandles hurtigt.
 • Samtidig blev det besluttet at indføre et system til at måle, om kræftpakkerne bliver overholdt. Derfor offentliggør Sundhedsdatastyrelsen hvert kvartal tal for, hvor mange kræftpatienter der kommer i behandling inden for de tidsfrister, der er fastsat i kræftpakkerne.
 • Med den nye rapport offentliggør Sundhedsdatastyrelsen for første gang tal for, hvor mange dage de enkelte kræftpakkeforløb bliver overskredet med.Overskridelserne opgøres i fire kategorier: 1-3 dage, 4-7 dage, 8-15 dage og 16 dage og derover. 

Fakta: De 13 kræftområder, der fokuseres på rapporten 

 • Brystkræft
 • Lungekræft
 • Kræft i tyk- og endetarm
 • Hoved- og halskræft
 • Blærekræft
 • Nyrekræft
 • Prostatakræft
 • Livmoderkræft
 • Kræft i æggestok
 • Modermærkekræft
 • Lymfekræft og kronisk lymfatisk leukæmi
 • Kræft i bugspytkirtlen
 • Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk

 

Emner: blærekræft ventetider kræftpakker

Del artiklen med dine venner