Som oftest har patienter med osteoporose faktisk haft deres første brud allerede i 50´erne, fortæller Pia Eiken.

Er du over 50 og har haft knoglebrud? Så læs denne artikel

Kun 30 procent af de, som henvises til udredning og behandling for osteoporose efter lårbensbrud, tager imod tilbuddet. Det skyldes især de ofte meget syge patienters manglende overskud på grund af deres andre sygdomme. Derudover er der generelt alt for lidt fokus på osteoporose i både almen praksis og på hospitalerne, mener overlæge ved Nordsjællands Hospital.

På Endokrinologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød sender man - som et af de få steder i landet – en indkaldelse til samtlige patienter med lårbensbrud efter, at de har været indlagt på Hillerøds ortopædkirurgiske afdelinger. Indkaldelsen sker med henblik på udredning for og behandling af osteoporose. Det er dog desværre kun 30 procent af de patienter, som modtager brevet, som takker ja til tilbuddet, fortæller overlæge på Endokrinologisk Afdeling, Pia Eiken.

”Det betyder, at vi ikke ser så mange af de patienter, som er mest syge, for dem, som er rigtigt syge af andre sygdomme, har typisk ikke overskuddet til at møde op – og det er ærgerligt, for det er relativt nemt at behandle osteoporose, og behandlingen kan være med til at forbedre en meget syg patients samlede tilstand, livskvalitet og restlevetid,” siger hun.

En tendens til silotænkning

En anden væsentlig årsag til, at de endokrinologiske afdelinger modtager så relativt få patienter til udredning og behandling for osteoporose, er den generelt manglende opmærksomhed på sygdommen i sundhedssektoren og ikke mindst en udpræget tendens til silotænkning på hospitalerne, pointerer Pia Eiken.

”Det er specielt i hospitalernes akutmodtagelser og på de medicinske og ortopædkirurgiske afdelinger, hvor lægerne hyppigt ser patienter med knoglebrud, men altså overser, at osteoporose kan være en bagvedliggende grund til bruddet,” siger hun.

Som oftest har patienter med osteoporose faktisk haft deres første brud allerede i 50´erne, tilføjer Pia Eiken:

”De har typisk haft såkaldte lavenergi-brud, som er opstået ved almindelige dagligdags belastninger eller ved fald på gulvet (fald i samme plan). Deres brud er blevet sat sammen, men man har ikke i sundhedsvæsenet fået spurgt ordentligt ind til deres risici for osteoporose.”

Vigtigt at komme i behandling tidligt

Andre har været ved lægen med ondt i ryggen, hvor de har fået at vide, at de lige skal se tiden an en måneds tid, og lægen får ikke spurgt ordentligt til patientens risici for osteoporose. Faktisk er det kun omkring ti procent af de, som får brud på en ryghvirvel på grund af osteoporose, som bliver sendt videre til udredning og behandling.

”Et brud på en ryghvirvel giver ofte smerter, som måske svinder med tiden. Patienten selv eller lægen tænker ofte ikke på, at bruddet kan skyldes osteoporose,” forklarer Pia Eiken. Men har man haft et knoglebrud på grund af knogleskørhed, har man øget risiko for at få nye knoglebrud, hvis sygdommen ikke behandles. Risikoen er øget to til otte gange, afhængig af typen af knoglebrud, køn, alder og ens tendens til at falde. Er knoglemængden samtidig betydelig nedsat, kan risikoen være yderligere forøget:

”Det er derfor vigtigt at komme i behandling tidligt, fordi de medicinske behandlinger kan nedsætte en meget høj risiko for nye knoglebrud med over 50 procent,” fortæller hun.

Der er ifølge Pia Eiken et udtalt behov for at se på patientforløbene på tværs af afdelinger og på tværs af sektorer – og til det er det nødvendigt, at man arbejder for at implementere en national helhedsplan med patienten i centrum:

”Vi har kunnet behandle for osteoporose siden begyndelsen af 90´erne – men på den politiske front er der ikke sket særligt meget. Hvis vi skal blive bedre til at opspore patienter med osteoporose, og hvis vi skal have flere i behandling, kræver det politisk involvering.”

Generelle risikofaktorer for osteoporose

 • Der er knogleskørhed i familien, eller der har været hoftebrud eller rygsammenfald (forældre, søskende eller børn)
 • Overgangsalderen er indtrådt før det 45. år
 • BMI (body mass index) lavere end 19. Udregn BMI som vægt/(højde x højde) Eks. 65 kg divideret med (1,75 x 1,75) = 21,2
 • Tidligere lav-energibrud i voksenalderen. Et lav-energibrud er et knoglebrud ved almindelige dagligdags belastninger, eller hvis man falder på gulvet eller jorden (fald i samme plan). Første brud er typisk underarmsbrud, senere i livet er det overarms- og rygbrud og hos de ældste lårbensbrud.
 • Rygning eller stort forbrug af alkohol
 • Alder over 80 år
 • Medicin: Kemoterapi, aromatasehæmmere eller binyrebarkhormon i længere tid
 • KOL

Fakta om brud på grund af osteoporose

Når man har knogleskørhed, får man lettere knoglebrud i de områder af skelettet, der hovedsageligt er opbygget af knoglevæv, der har en struktur, der minder om natursvamp (trabekulær knogle), og som er omgivet af en tynd skal af kompakt knogle (kortikal knogle). Bruddene sidder hyppigst i underarmene ved håndleddet, i ryggen, i lårbenshalsen, i overarmen ved skulderen, i bækkenet og i ribbenene.

 • Underarmsbrud er langt hyppigst hos kvinder og kan optræde allerede fra 50-års alderen. Brud på ryghvirvlerne er ligeledes hyppigst hos kvinder og optræder typisk fra 60-års alderen
 • Brud i lårbenshalsen optræder fra 70-års alderen og stiger herefter kraftigt med alderen. Der opstår 8-10.000 nye hoftebrud om året i Danmark
 • Sammenfald af en ryghvirvel (brud på ryghvirvel) kan give akutte rygsmerter, der kan brede sig bælteformet omkring kroppen. Smerterne kan være meget voldsomme og kræve, at man bliver indlagt og behandlet med stærke smertestillende midler i kortere tid. Hos omkring halvdelen af de personer, der får brud på rygsøjlen, er der få eller ingen akutte symptomer, og kun cirka 10 procent kontakter lægen. Efterhånden, som man får brud på flere ryghvirvler, vil man tabe legemshøjde, blive mere rundrygget og maven bule frem. Man kan have kroniske rygsmerter og smerter, fordi de nederste ribben skurrer mod hoftebenskammen. Efterhånden kan man måske ikke længere klare daglige gøremål eller arbejde, der belaster ryggen.

Fakta om Osteoporose

 • Omkring 550.000 danskere har osteoporose. Langt de fleste dog uden at vide det, og kun omkring er 132.000 diagnosticeret og i behandling.
 • 41 procent af alle danske kvinder og 18 procent af alle danske mænd over 50 år har osteoporose. Det svarer til henholdsvis 388.000 og 145.000 personer.
 • Mænd udvikler osteoporose ti år senere end kvinder.
 • Man mærker ikke, at man har osteoporose. Knoglerne svækkes indefra og bliver skøre og dermed brækker de lettere – selv ved beskeden belastning.
 • Sygdommen har mindst 35.000 knoglebrud på samvittigheden hvert eneste år. Hertil kommer anslået 11.500-13.500 rygbrud, som ikke registreres.
 • Hvert andet brud, der rammer et menneske over 50 år, skyldes osteoporose.
 • Et osteoporotisk knoglebrud kan nedsætte arbejds- og bevægeevne og reducere livskvaliteten.
 • Har man først fået et osteoporotisk brud, er der markant øget risiko for at få endnu et brud inden for en kort periode, hvis man ikke er i forebyggende behandling.
 • Osteoporose blev i 2002 klassificeret som en folkesygdom på linje med eksempelvis kræft og hjertekarsygdomme.
 • Manglende diagnosticering og behandling kan ikke alene have alvorlige invaliderende konsekvenser for den, der rammes af sygdommen, men koster samfundet dyrt. Knogleskørhed og dens følgevirkninger (som eksempelvis behandling af brud, genoptræning, behov for pleje i hjemmet eller henvisning til plejehjem) kostede ved de seneste beregninger det danske samfund 11,6 milliarder om året.

 Kilder: https://www.osteoporose-f.dk/ og overlæge og ph.d. ved Endokrinologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød, Pia Eiken.

 

 

 

Emner: osteoporose knogleskørhed

Del artiklen med dine venner