Foto: Helle Brandstrup Larsen

I Randers har kirurger superoptimeret behandling: Ventetiden på operation for hoftebrud er på ni timer

På Regionshospitalet Randers ligger patienter med hoftebrud i gennemsnit på operationslejet ni timer efter, at de er ankommet til hospitalet. Og allerede tre-fire dage senere er de klar til at blive sendt hjem.

Den nyeste årsrapport fra den tværfaglige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for hoftenære lårbensbrud viser, at det er lykkedes ortopædkirurgerne i Randers at super-optimere behandlingsforløbene for hoftebrudspatienter: Kirurgerne opererer 93 procent af patienterne inden for den fastsatte standard på 24 timer, og 96 procent af hoftebrudspatienterne er på benene inden for et døgn efter indgrebet. På landsplan opereres 63 procent indenfor 24 timer, mens 69 procent er på højkant igen.

"Vi klassificerer patienter med hoftenære lårbensbrud som akutte og prioriterer dem over næsten alle andre patienter. Det betyder, at vi har enormt stort fokus på patientgruppen, og i årevis har arbejdet intensivt med at optimere behandlings- og opfølgningsforløbet for dem – og til vores glæde med stor succes," siger Michael Tjørnild, ledende overlæge i Ortopædkirurgi.

Patienter med hoftenære lårbensbrud er som oftest ældre (+65 år). Ved lange ventetider til operation eller for mange stilleliggende timer i sengen efter det kirurgiske indgreb, øges risikoen for, at patienterne mister muskelstyrke og funktionsevne permanent. Af den grund er det afgørende, at kirurgerne handler hurtigt, når en patient kommer ind med et brud på knoglerne omkring hoften:

"Ved at handle hurtigt forebygger vi mange af de ellers slemme følgevirkninger et hoftebrud kan have for en patient, f.eks. delir og blodpropper. Og vi forebygger nye faldulykker. Det er meget fordelagtigt for patienten – og for økonomien i sundhedsvæsenet," siger Michael Tjørnild og tilføjer: "Vores genindlæggelsestal er sammenlignelige med tallene fra landets andre ortopædkirurgiske afdelinger. Det er med til at understrege, at vi ikke sender patienterne for tidligt hjem." 

Ortopædkirurgerne i Randers opererer fra kl. 8.00 morgen til sent ud på aftenen. Hoftebrudspatienter, der indlægges om natten, tilses inden for få timer af den ortopædkirurg, der skal operere og af en anæstesilæge, så operationen kan afvikles som det første morgenen efter.

Tætte samarbejder på kryds og tværs

Hoftenære lårbensbrud har længe været et fokusområde i Randers. Som led i at optimere behandlingen og efterforløbet har tværfagligheden omkring patienterne været et essentielt knudepunkt. Allerede dagen efter operationen fører en geriater (læge, som er specialist i ældre patienter) status over patientens medicinske behandling, da fejl i medicineringen er årsag til følgevirkninger og genindlæggelse. På samme måde involveres fysioterapeuter og ergoterapeuter hurtigt i det postoperationelle forløb, ligesom udskrivningskoordinatorer fra kommunen besøger afdelingen på daglig basis for at sikre, at patienterne udskrives til de rette omstændigheder.

Ortopædkirurgerne arbejder hele tiden for at gøre det endnu bedre for patienterne. Aktuelt foregår f.eks. et internt kvalitetsprojekt, hvis formål er at optimere den postoperationelle fysioterapi og sygeplejefaglige intervention ved patienterne, så de får mest muligt ud af deres korte indlæggelse. Fysioterapeuterne bør f.eks. undgå at besøge patienterne lige efter spisning eller et toiletbesøg, da al fysisk aktivitet udmatter patienterne og vil gøre dem mindre motiverede for fysioterapi.

"Vi sigter hele tiden imod at gøre nye erfaringer. Vi er heldige at være en del af en nysgerrig organisation, som er åben for at sætte nye initiativer i søen. Det har virkelig båret frugt," siger Michael Tjørnild.

"Vi klassificerer patienter med hoftenære lårbensbrud som akutte og prioriterer dem over næsten alle andre patienter," siger Michael Tjørnild.
Foto: Helle Brandstrup Larsen

 

Fakta – om behandling af hoftenær fraktur på Regionshospitalet Randers

  • Ca. 300 patienter bliver årligt indlagt med hoftenære lårbensbrud
  • Patienterne opereres i gennemsnit inden for ni timer efter ankomst til hospitalet. I Danmark er målet, at patienterne skal opereres indenfor 24 timer
  • Patienterne er i gennemsnit indlagt tre-fire dage efter operationen. Det er mindre end landsgennemsnittet
  • Genoptræningen begynder samme dag som operationen med hjælp fra hospitalets fysioterapeuter
  • Afdelingen samarbejde med kommunale sygeplejersker og terapeuter, der hjælper borgeren videre
  • Knap 17 procent af patienterne genindlægges efter operation
  • Regionshospitalet Randers har for andet år i træk fået 1. pladsen i behandlingen af hoftenære lårbensbrud i Dagens Medicins kåring af Danmarks Bedste Hospital. Kåringen er baseret på tal for behandlingskvalitet fra Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbruds nationale årsrapport fra 2018

Emner: hoftebrud

Del artiklen med dine venner