Langt færre får diagnosen knogleskørhed på Sjælland end i Jylland

Langt flere får diagnosen knogleskørhed i de jyske regioner sammenlignet med de sjællandske regioner.

Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Tallene er indhentet til sundhedsministe Magnus Heunicke (Soc.) som svar på et spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, der ønskede at vide, om der er forskelle mellem regionerne, og hvad denne forskel kunne skyldes.   

Tallene viser, at der er markante forskelle mellem de jyske regioner og sjællandske regioner, selv når der tages højde for alder og køn, men styrelsen havde ikke data, som kunne begrunde forskellene, og derfor står sundhedsministeren uden yderligere forklaring på fænomenet.

Tallene viser bl.a., at der er over 40 procent flere med diagnosen knogleskørhed i Region Midtjylland end i Region Sjælland (se mere i bunden af artiklen).

Det er dog ikke, fordi flere danskere reelt har sygdommen i Jylland. Når man spørger professor Peter Vestergaard fra Aalborg Universitet, så er forklaringen i stedet, at landets regioner har forskellige indsatser, når det kommer til at opspore og diagnosticere borgere, som kan være i risiko for at have knogleskørhed eller få det.

”Min tolkning er, at man nok nogle steder er mere opmærksomme på at diagnosticere end andre steder, idet der er taget højde for alder og køn i tallene. På regionsniveau er de socioøkonomiske forskelle ikke så udtalte, så jeg tror ikke, at det afspejler en forskel i, hvor mange der reelt har sygdommen,” siger Peter Vestergaard, overlæge og lærestolsprofessor på Endokrinologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital.

Mange har knogleskørhed uden at vide det

Ifølge Sundhedsstyrelsen er 172.000 danske borgere diagnosticeret med knogleskørhed på landsplan, men styrelsen vurderer, at flere end 600.000 reelt har sygdommen. Der er altså mange danskere med knogleskørhed, som fortsat er ubehandlet. 

I Region Nordjylland har kommunerne i 2015 indgået en såkaldt sundhedsaftale med sygehusene for at sætte fokus på opsporing af knogleskørhed, eller osteoporose som det også hedder, men den sundhedsaftale findes ikke i andre regioner. Og det kan være én af forklaringerne på, hvorfor der er så stor forskel regionerne imellem.

”Jeg tror, at kendskabsniveauet til sygdommen er lav i Region Sjælland sammenlignet med Region Nordjylland. Der har ikke været samme fokus og aftale mellem sygehuse og kommuner om at løfte opgaven,” siger Mette Friberg Hitz, overlæge og leder af Nationalt Videnscenter for Knoglesundhed.

Skoler for patienter med knogleskørhed

I kølvandet på sundhedsaftalen kontaktede Osteoporoseforeningen alle kommuner i Nordjylland, og det lykkedes i fællesskab at etablere såkaldte ”osteoporoseskoler” til patienter med knogleskørhed, som havde behov for mere viden om sygdommen. 

Det lykkedes ikke foreningen at få aftaler med de øvrige fire regioner, men de fortsatte med besøg i kommuner i Region Midtjylland og Region Sydjylland. Tilsammen findes der i dag 20 skoler i de tre jyske regioner. I Hovedstadsområdet findes til sammenligning kun tre skoler. Og i Region Sydsjælland slet ingen.

Det kan altså være kommunerne og sygehusenes fællesindsats kombineret med Osteoporoseforeningens patientskoler, som er med til at gøre forskellen og øge opmærksomheden på osteoporose. Det håber foreningen, at andre regioner vil tage til sig.

”Osteoporoseforeningen ser gerne, at der etableres sundhedsaftaler med øvrige regioner, da det kan medføre, at mørketallet reduceres, og flere vil få den nødvendige behandling,” siger Ulla Knappe, formand for Osteoporoseforeningen.

Tidlig opsporing er vigtig for behandlingen

Hvis flere får diagnosen i tide, før deres første brud, så har de langt bedre chancer for at bremse sygdommen og minimere risikoen for knoglebrud, der går ud over både livskvalitet for patienten og er en økonomisk belastning for sundhedsvæsenet. Derfor er det en god idé at finde de patienter, som har sygdommen men ikke får behandling.

”Det koster noget at starte indsatsen op, men hvis det kan forebygge brud, vil sundhedsvæsenet spare i længden. Processen vil i hvert fald være omkostningsneutral og muligvis give en besparelse  på sigt. Dertil kommer, at vi kan højne flere ældres livskvalitet,” vurderer Mette Friberg Hitz, som var til møde på Christiansborg 2. oktober omkring problematikken. Det er hendes overbevisning, at der er gang i processen for at skabe et samarbejde, men hun mener samtidig, at de involverede parter gerne må sætte foden på speederen.

 

FAKTA

Forekomst (prævalens) af osteoporose (antal unikke borgere) pr. 100.000 borgere

 

2017

Region Midtjylland

2.850          

Region Nordjylland

2.725

 

Region Syddanmark

2.875

Region Sjælland

2.000

Region Hovedstaden

2.375

 

 

Note:

  • Tabellen viser forekomsten (prævalensen) af borgere identificeret med osteoporose pr. 1. januar i opgørelsesåret, fordelt på bopælsregion.
  • Tallene er køns- og aldersstandardiserede med befolkningen i Danmark i 2000 som standard. Tallene er afrundede til nærmeste 25.

Emner: osteoporose knogleskørhed

Del artiklen med dine venner