Rapport: En halv million danskere har knogleskørhed uden at vide det

Knogleskørhed (osteoporose) er en sygdom, som rammer mange: 172.000 danskere er diagnosticeret med sygdommen – og op mod to—tre gange så mange lever med osteoporose uden at vide det, viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Rapporten viser blandt andet, at en mere systematisk opsporing af osteoporose blandt personer med knoglebrud kan være en fordel for både borgere og samfundsøkonomi:

”Osteoporose giver ingen symptomer og mange opdager først, at de har sygdommen, når de får knoglebrud”, siger Marlene Øhrberg Krag, Centerchef i Center for Evidens, Uddannelse og Beredskab, til Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

”Sundhedsstyrelsens afdækning peger på, at vi kan forebygge gentagne knoglebrud og nedsætte dødeligheden blandt personer med osteoporose, hvis vi indfører en mere systematisk opsporing blandt personer med knoglebrud, f.eks. i form af det system, som kaldes FLS”, siger hun.

FLS (Fracture Liaison Service) er en omkostningseffektiv måde at organisere en risikobaseret opsporing af patienter med osteoporose. I en FLS koordinerer én person - oftest en koordinatorsygeplejerske - opsporingen af risikopatienter, udredning, diagnostik og evt. vejledning om medicinsk behandling.

Afdækningen peger også på, at der er behov for større ensartethed i tilbuddene på tværs af landet, både hvad angår forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering til borgere med osteoporose, ligesom den belyser et behov for et sammenhængende patientforløb.

”Borgere med osteoporose har ofte forløb med ansvar fordelt på mange forskellige aktører: egen læge, forskellige sygehusspecialer, fysioterapeut, genoptræning i kommunen m.fl.– og der kan være tvivl om, hvem der har bolden”, siger Marlene Øhrberg Krag.

”Afdækningen viser bl.a., at der er behov for at beskrive patientforløbet. Desuden er der brug for løbende at kvalitetssikre og sikre ensartethed i forebyggelses- og rehabiliteringstilbud til borgere med osteoporose i Danmark”, siger hun.

Rapporten ”En afdækning af den samlede indsats mod osteoporose” beskriver en række forslag til indsatsområder fra forebyggelse over opsporing, diagnostik, behandling og til livet med osteoporose - både med og uden et knoglebrud. Sundhedsdatastyrelsen har bidraget til rapporten med opgørelser og analyser.

Rapporten er målrettet politikere og beslutningstagere i stat, regioner og kommuner.

 

LÆS OGSÅ:

 

Emner: osteoporose knogleskørhed

Del artiklen med dine venner