“Som læge skal vi være ydmyge og være forsigtige med at trumfe igennem, hvad vi synes, er det rigtige for patienten. Der er ingen behandling, der er bedre end den, der har fornuft og mødes med accept og tillid set fra patientens præmis," siger Jørgen Serup.

Professor: Klimaterapi er en vigtig helhedsorienteret behandling mod psoriasis

Klimaterapi har et skærpet fokus på patienternes livskvalitet og er en vigtig behandlingsmulighed for dem, der ikke tåler eller har fravalgt biologisk medicin, lyder det fra professor Jørgen Serup og Psoriasisforeningen.

Klimaterapi har ikke kun fokus på afglatning af huden, men er en helhedsorienteret behandling, som har stor betydning for en stor gruppe patienter. Derfor bør behandlingen være et tilbud på lige fod med medicinsk behandling. Sådan lyder udmeldingen fra direktør i Psoriasisforeningen Lars Werner, efter at professor i dermatologi Lars Iversen har udtaltat klimaterapi er på vej til at blive en nichebehandling og langsomt vil blive udfaset til fordel for den systemiske behandling. Den udvikling ser Lars Werner ikke for sig. 

“Vi mener, at man skal måle behandlingseffekterne ud fra, om behandling har indflydelse på patientens livskvalitet og ikke udelukkende på afglatning af huden. Her udmærker klimaterapi sig. Vi ved, at stress er en af udløsningsfaktorerne på psoriasis. Ud over at være en aktiv behandling med sol og saltvand, giver klimaterapi afslapning og en afstand fra hverdagen med psoriasis, som mange patienter har stor glæde og udbytte af,” siger Lars Werner.

Professor Jørgen Serup, der er overlæge ved Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, mener ligeledes, at klimabehandling er en mangefacetteret behandling, der har stor betydning for nogle patienter. 

“Klimabehandling er en holistisk terapiform, som har noget, man ikke kan få i sprøjter eller tabletter,” lyder det fra Jørgen Serup. 

“Det er en gammel evidensbaseret terapiform, der hjælper patienter med svær psoriasis dér, hvor almindelig behandling ikke gør. Patienterne kobler af psykisk og får læring fra sygeplejersker og medpatienter i samme situation, men behandlingens krumtap er selvfølgelig intensiveret lys kombineret med saltvandsbad i Det Døde Hav, hvor saltprocenten er 30,” siger Jørgen Serup. 

Et vigtigt specialtilbud frem for en nichebehandling

Udover at have en vigtig helhedsorienteret effekt er klimabehandling også et alternativ til de patienter, der ikke tåler eller fravælger den systemiske behandling, som for eksempel methotrexat, fortæller Jørgen Serup. 

“Biologisk medicin har været og er rigtig god for mange patienter, men vi har stadig en restgruppe, som har særlige vilkår, hvor klimabehandling vil være den foretrukne behandling. Den restgruppe vil blive ved med at være her, og det sætter fokus på, at vores gode sundhedsvæsen har som mål at hjælpe alle bedst muligt, og det uden forskel mellem regionerne.” 

Jørgen Serup mener hellere, at klimaterapi i stedet bør betegnes som et specialtilbud frem for som en nichebehandling.

“I dermatologien har vi over 3.000 diagnoser og dertilhørende mangfoldige behandlinger, så man kan sige, at der er rigtig mange nichebehandlinger, men hvis man anlægger et patientorienteret perspektiv, er det ikke en nichebehandling - der er det en præcist målrettet behandling med høj effekt,” siger Jørgen Serup.

Hos Psoriasisforeningen mener man heller ikke, at klimabehandling fremadrettet bør være en nichebehandling.

“Vi mener, at behandlingen skal tage udgangspunkt i, hvad der har har den største effekt for patientens livskvalitet. Hvad det mål er, beslutter patient og læge i samspil med hinanden,” siger Lars Werner.

Patientorienteret perspektiv

Ét af klimabehandlingens kritikpunkter har ofte været, at effekten forsvinder igen efter en rum tid. Men selv et fravær af symptomer i få måneder kan være en stor lettelse for patienterne, lyder det fra direktøren Lars Werner. Han peger på, at en kombination af klimabehandling og biologisk medicin for nogle er en god løsning som behandlingstilbud. 

“Det, at du kan føle dig rask ved ikke at være i en aktiv behandling og måske undgå at skulle stikke dig, er et kæmpe aktiv og en befrielse. For os er det vigtigt, at endemålet for behandlingen er, at psoriasis ikke har nogen indflydelse på livskvaliteten,” siger Lars Werner. 

Professor og overlæge Jørgen Serup fremhæver, at patienten bør være med til at afgøre, hvad der er den mest rigtige behandling for vedkommende, fordi det er meget forskelligt, hvilken behandling der fører til bedst compliance for den enkelte patient.

“Som læge skal vi være ydmyge og være forsigtige med at trumfe igennem, hvad vi synes, er det rigtige for patienten. Der er ingen behandling, der er bedre end den, der har fornuft og mødes med accept og tillid set fra patientens præmis.”

 

Læs også

 

Emner: klimaterapi

Del artiklen med dine venner