“Der er i dag et stort gab mellem, hvad vi kan gøre for de voksne, og hvad vi kan tilbyde både små og store børn. Det er helt klart, at vi savner behandlingsmuligheder til børn og unge. Men med alt det, der sker på området i disse år, er jeg fuld af fortrøstning. Det skal nok komme,” siger Christian Vestergaard.

Langt bedre behandlingsmuligheder på vej til børn med atopisk eksem

Med en propfyldt pipeline af lægemidler på vej til voksne med atopisk eksem (AD) vil der formentlig også være nye behandlinger på vej til børn i de kommende år, vurderer overlæge Christan Vestergaard.

Hidtil har det været småt med behandlingsmulighederne for børn med dermatologisk sygdom. Af gode sikkerhedsmæssige grunde udvikles nye lægemidler til voksne, men med de mange nye behandlinger, der er kommet på markedet til voksne og flere som et på vej, er der også udsigt til bedre behandlingsmuligheder for børnene. Det fremgik ved WCPD 2021 (World Congress of Paediatric Dermatology) i september, hvor der blandt andet var sessioner med oplæg om nye systemiske behandlinger, som er på vej til børn og unge dermatologiske patienter.  

Formand for Dansk Dermatologisk Selskab Christian Vestergaard forventer, at der inden for få år vil komme langt flere lægemidler til børn med atopisk eksem (AD). Formentlig vil der være en overvægt af midler, der som for eksempel Dupixent (dupilumab) rammer TH2-aksen, fordi man så i samme omgang får mulighed for at behandle astma, vurderer han.

“Der er i dag et stort gab mellem, hvad vi kan gøre for de voksne, og hvad vi kan tilbyde både små og store børn. Det er helt klart, at vi savner behandlingsmuligheder til børn og unge. Men med alt det, der sker på området i disse år, er jeg fuld af fortrøstning. Det skal nok komme,” siger Christian Vestergaard, som også er overlæge ved dermatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Studier med børn vanskelige

I øjeblikket er flere kliniske forsøg i forskellige faser i gang med at afprøve effekt og sikkerhed ved midler, der i dag bruges til voksne, til både teenagere og helt små børn. Den slags studier går ifølge Christian Vestergaard først i gang, når man har indhentet data fra brugen af lægemidlerne til voksne, og de realiseres i et langsommere tempo, primært fordi der er store sikkerhedsmæssige forskrifter i forhold til forsøg med lægemidler til børn, men også fordi det kan være vanskeligt at rekruttere børn til studierne.

De tidlige resultater af de igangværende studier er imidlertid opmuntrende og tyder på, at de nyere behandlinger er lige effektive og sikre på tværs af alle aldre. Indtil videre er det blandt de systemiske lægemidler mod AD kun dupilumab, der er godkendt til børn. I Danmark til børn fra 6 år, mens det i USA er godkendt til børn fra 6 mdr.  I USA er også crisaborole godkendt til børn fra tre måneder.

Børn kræver anderledes behandling

Når dermatologerne gerne ser langt flere behandlingsmuligheder til børnene skyldes det ikke mindst, at 85 procent af alle AD-patienterne udvikler sygdommen, før de fylder fem år. Og jo før man kan komme i gang med behandlingen, des bedre kan man hjælpe patienterne.

Christian Vestergaard pointerer, at behandlingen af børn altid vil være anderledes, blandt andet fordi doserne er anderledes, og sikkerhedsprofilen kan også være anderledes for børnene.

“Ofte omfatter studier af lægemidler til behandling af AD børn ned til 12 år. Alligevel får midlerne som regel kun indikation til voksne. Igen på grund af de forsigtighedsprincipper, som producenterne følger. Et barn er jo en organisme i vækst, og man kan komme gruelig galt afsted, hvis man begynder at blande sig for meget, for eksempel med systemiske lægemidler, i den krop, der skal vokse,” understreger han.

Del artiklen med dine venner