Fedme, men ikke diabetes, påvirker udvikling af psoriasis

Fedme, diabetes, forhøjet blodtryk og kolesterol er ofte blevet associeret med en øget risiko for psoriasis - blandt andet på grund af samspillet mellem genetiske, immunologiske og miljømæssige faktorer impliceret i udviklingen af psoriasis.

Et nyt studie viser imidlertid kun sammenhæng mellem fedme og psoriasis, og det får forskerne til at fremhæve fedmeforebyggelse som et vigtigt led i at mindske udbredelsen og alvoren af psoriasis.

Resultatet af et stort kohorte studie med 60.136 deltagere viser, at personer med overvægtig har markant forøget risiko for at udvikle psoriasis sammenlignet med normalvægtige. Sammenlignet med deltagere med en BMI på 18,5-22,9 var den justerede risiko for psoriasis for personer med enBMI på 25-29.9 34 procent højere, og hos personer med en BMI over 30 var risikoen næsten tredoblet. Ingen stofskiftesygdomme var i studiet forbundet med øget risiko for udvikling af psoriasis, mens deltagere med BMI ≥30 havde en signifikant højere risiko for både psoriasis uden gigt og psoriasisgigt.

De overvægtige deltagere i studiet viste sig desuden oftest at være mænd, rygere, at drikke og have andre sygdomme.

Fordelt på køn fandt forskerne til gengæld i gruppen med en BMI på 25,0–29,9, at kvinderne havde en markant højere risiko for psoriasis end mænd. Forklaringen på de kønsmæssige forskelle kræver dog yderligere studier påpeges det.

Inflammation kan være en faktor

Også alder ser ud til at spille en rolle, iden studiet viste, at effekten af fedme på psoriasisrisiko ser ud til at falde med alderen. Desuden fremgik det, at deltagere med en BMI ≥30 havde mere end tre gange risikoen for psoriasis arthritis (PsA) end deres jævnaldrende, hvilket tyder på, at fedme er en risikofaktor for udvikling af PsA.

Ifølge forskerne kan den kroniske inflammatoriske tilstand forbundet med fedme forklare den øgede risiko for psoriasis blandt overvægtige. Omvendt sænker vægttab signifikant leptinniveauer og graden af ​​fedmeinducerede proinflammatoriske cytokiner, hvilket reducerer psoriasisrisiko og sværhedsgrad.

Diabetes, hypertension og hyperlipidæmi er ifølge studiet forbundet med øget risiko for psoriasis, men sammenhængen blev stærkt svækket efter kontrol for BMI. En særlig analyse viste også, at deltagere med to eller tre metaboliske sygdomme ikke havde en højere risiko for psoriasis sammenlignet med dem uden metaboliske komorbiditeter. Det antyder, at metaboliske sygdomme ikke er risikofaktorer for udvikling af psoriasis, hedder det i studiet.

 

Del artiklen med dine venner