Nældefeber.

Nye midler mod eksem og nældefeber på vej

Flere midler til behandling af eksem og nældefeber er kommet et skridt nærmere markedsføring, efter at den amerikanske sundhedsmyndighed FDA har besluttet at fremskynde behandlingen af ansøgningerne om godkendelse.

Det gælder i denne omgang midlet gusacitinib til behandlíng af moderat-svær håndeksem, ruxolitinib-creme til behandling af atopisk eksem samt ligelizumab til behandling af nældefeber.

Gusacitinib er et oralt middel (skal spises), som i studier har vist signifikant effekt mod håndeksem allerede efter to uger, og effekten varede ved i de undersøgte 32 uger. Midlet viste sig desuden at være veltolereret med få ikke-alvorlige bivirkninger. Firmaet bag gusacitinib, Asana, går nu i gang med de sidste fase III undersøgelser og planlægger at komme på markedet i anden halvdel af 2021.

De behandlinger til moderat til svær håndeksem, som anvendes nu, fungerer ikke altid lige godt, og patienterne bliver ofte resistente over for disse ikke-godkendte terapier. Gusacitinib er således et potentielt best-in-class middel, påpeger firmaet.

Lovende resultater med ruxolitinib

Et andet middel, der på samme måde kan forventes markedsføring senere i år, er ruxolitinib, som er en creme til behandling af atopisk dermatitis. Midlet har opnået såkaldt priority review hos FDA, hvilket fremskynder behandlingen med flere måneder. Fremskyndelsen baserer sig på data fra flere studier, der involverer i alt 1.250 patienter på 12 år og opefter. I studiet fik patienterne enten ruxolitinib (0,75 procent eller 1,5 procent) eller ikke-medicinsk hudcreme to gange dagligt i otte uger. Resultaterne af de to hovedstudier viste, at over 50 procent af dem, der fik ruxolitinib i en af de to doser, opnåede forbedringer i deres eksem – dvs. en score på nul (klar) eller en (næsten klar). Et andet resultat af begge studier viste en klar reduktion i kløe hos patienter, der fik enten den lave eller den høje dose, sammenlignet med kontrolgruppen. Og gruppen på den høje dose opnåede desuden en signifikant større reduktion i kløen inden for 12 timer efter første behandling med ruxolitinib-creme, sammenlignet med kontrolgruppen.

Firmaet Incyte, som står bag udviklingen af ruxolitinib-cremen, er også i gang med et fase III studie af midlet ift. patienter, der lider af hvide pletter i huden (vitiligo).

Ligelizumab virker godt mod nældefeber

Det tredje middel, som netop har opnået fremskyndet behandling hos FDA, er ligelizumab, som er et biologisk præparat til behandling af kronisk, spontan nældefeber (urticaria) hos patienter, der ikke responderer tilstrækkeligt på antihistaminer. Fremskyndelsen støttes her af resultaterne fra et fase 2b studie, som sammenlignede effekt og sikkerhed ved ligelizumab i månedlige injektioner med præparatet omalizumab hos patienter, som ikke fik det meget bedre ved hjælp af antihistaminer. Konklusionen lød, at en større del af patienterne på ligelizumab helt undgik hævelser i huden, sammenlignet med dem, der fik omalizumab. Desuden var ligelizumab kendetegnet ved hurtig virkning og vedvarende effekt.

Firmaet bag begge midler er Novartis, som lige nu afprøver ligelizumab blandt patienter på 12 år og derover med nældefeber i to fase III studier. Resultaterne fra disse ventes klar i andet halvår i år.

Del artiklen med dine venner