Kroniske hudsygdomme medfører signifikant ringere søvn- og livskvalitet

Dårligere søvn på grund af blandt andet kløe og smerter og dermed væsentlig ringere livskvalitet for patienter, som lider af kroniske inflammatoriske hudsygdomme betyder, at søvnudredning bør indgå i retningslinjerne for behandling af voksne med disse sygdomme, fastslår forskere i nyt studie. 

Kroniske inflammatoriske hudsygdomme som for eksempel psoriasis, atopisk eksem, kronisk spontan urticaria, prurigo nodularis, hidradenitis suppurativa og acne vulgaris kan i væsentlig grad forstyrre søvnkvaliteten, hvilket igen resulterer i meget markante  forringelser af en vifte af patienternes psykosociale funktioner og deres generelle velvære, fremgår det af et nyt studie, som er offentliggjort i tidsskriftet Advances in Dermatology and Allergology.

Nedsat søvnkvalitet er forbundet med sygdomme som for eksempel kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), obstruktiv søvnapnø, psoriasisgigt og hjertesvigt samt udvikling af visse kræftformer ifølge det polske studie, som også fastslår, at huden og dens kvalitet spiller en vigtig rolle for søvnforløbet, hvilket inkluderer dens indflydelse på blandt andet termoregulering, kropskropstemperatur, søvnens indtræden og opvågning under søvn.

Studiet, som er et review af tidligere studier af kroniske hudsygdommes betydning for patienternes søvnkvalitet, uddyber:

”Natlig kløe har en kompleks patofysiologisk mekanisme, som fortsat er uklar. Underliggende mekanismer, der er ansvarlige for den natlige kløe, inkluderer f.eks. ændring af hudens barrierer (forøgelse af transepidermalt vandtab om natten), regulering af kropstemperatur, døgnrytmer, regulering af kortikosteroidniveau, søvnrytmer som et regulerende hormon samt en forstyrrelse af de endogene molekyler, som er involverede i de fysiologiske døgnrytmer - (prostaglandiner (PG) – PGD2 og PGE2, opioider og opioidreceptorer, nervernes vækstfaktorer (NGF), interleukiner og  cytokiner – IL-2, IL-8, IL-31, INF-γ).”

Ifølge studiets forfattere, som konstaterer, at mennesker med kroniske inflammatoriske hudsygdomme sover massivt ringere end raske, er der en klar sammenhæng mellem patienternes søvnkvalitet og i hvor høj grad, at deres behandlinger var lykkedes med at holde sygdommenes symptomer under kontrol:

 ”Styring af søvnforstyrrelse hos patienter med kroniske hudsygdomme bør fokusere på effektiv sygdomsbekæmpelse med strategier for kløe og smertelindring samt på mulige medicinske indgreb til at forbedre søvn,” skriver forskerne, der fortsætter:

”Det anbefales, at klinikere udspørger patienter om deres søvnkvalitet under den rutinemæssige evaluering af den kliniske sværhedsgrad af en kronisk hudsygdom.”

Forskerne, der opfordrer til flere kliniske immunologiske og neurologiske forskningsundersøgelser for således at styrke viden om arten af søvnforstyrrelser hos patienter med kroniske inflammatoriske hudsygdomme samt de nøjagtige mekanismer bag, konkluderer:

”Der bør anvendes polysomnografiske undersøgelser med henblik på at opnå en objektiv vurdering af søvnkvaliteten. Derfor bør der gives solide retningslinjer for evaluering og håndtering af søvnforstyrrelser hos kroniske dermatologiske patienter.” 

Emner: psoriasis atopisk eksem

Del artiklen med dine venner