Rettigheder. Viden. Inspiration


Hjerteforeningen: Skræmmende tal fra ny monitorering af hjerteområdet

”Desværre kan vi se, at behandlingen af hjertepatienter på en række områder halter gevaldigt. Faktisk så meget, at det virker skræmmende”, siger Kim Høgh, Hjerteforeningens administrerende direktør.

Kommentaren kommer efter, at Sundhedsstyrelsen med måneders forsinkelse har offentliggjort de første monitoreringstal af udredning på udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet. Rapporten viser, at der er store og alvorlige mangler.

Monitoreringen viser, at udredningsretten i hele landet samlet set blev overholdt i 82 pct. af tilfældene i begge de to første kvartaler af 2017. Næsten hver femte hjertepatient blev altså hverken udredt eller fik en udredningsplan inden for udredningsretten på 30 dage.

I Region Hovedstaden blev udredningsretten kun overholdt i 60 procent af tilfældene i 1. kvartal og 37 procent af tilfældene i 2. kvartal. Der er altså sket et markant fald i Region Hovedstadens overholdelse af udredningsretten, og den registrerede andel af patienter i Region Hovedstaden, der bliver udredt eller får en udredningsplan inden for garantien på 30 dage, er meget lav sammenlignet med de øvrige regioner.

”Det kan måske have en sammenhæng med implementeringen af Sundhedsplatformen, hvor der har vist sig særlige problemer i Region Hovedstaden med registrering af alle patienter, der faktisk har fået en tilfredsstillende udredning til tiden. Det forstår Hjerteforeningen naturligvis godt, men tilbage står, at tallene taler deres eget utilfredsstillende sprog om manglende overblik og overholdelse af patientrettigheder,” siger Kim Høgh til Hjerteforeningens hjemmeside.

Også Sundhedsstyrelsen finder tallene fra Region Hovedstaden bekymrende. Det står flere steder i rappporten.

Ny model

Sundhedsstyrelsen overvåger pr. 1. januar 2017 hjerteområdet ud fra en ny model, som erstatter den tidligere monitoreringsmodel på området.

Den nye oversigt afløser den tidligere måde at overvåge hjerteområdet på og skal fungere, indtil en helt ny overvågningsmodel, der er baseret på Nyt Dansk Hjerteregister, træder i kraft. Overvågningen af området skal ske ved at følge nogle udvalgte centrale indikatorer på hjerteområdet, der er baseret på eksisterende registreringer fra Dansk Hjerteregister og Sundhedsdatastyrelsen.

”Vi har lavet en ny og mere enkel overvågning på hjerteområdet. Tanken er at gøre op med unødvendigt bureaukrati. I stedet vil den nye overvågning bruge registreringer og opgørelser, som allerede er til rådighed og derfor ikke ekstra registreringer”, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Janet Samuel.

Den nye overvågningsmetode betyder, at regionerne ikke længere skal udføre den tidskrævende manuelle registrering, som de har gjort tidligere i forbindelse med de såkaldte hjertepakker, og der er heller ikke behov for at indføre nye, ekstra registreringer. 

Overvågningen ser på den del af et patientforløb, hvor man er på hospitalet. Den har fokus på, om de gældende patientrettigheder bliver overholdt, herunder udredningsretten og de maksimale ventetider samt på indikatorer som ventetider til hjerteoperationer, som f.eks. bypass-kirurgi, hjerteklap-procedurer og ballonudvidelser. 

Ventetid på hjerteoperationer

Ud over de manglede registreringer i Region Hovedstaden i forhold til udredningsretten, viser de nye tal også, at regionen har store problemer med ventetider på hjerteoperationer.

Monitoreringen viser eksempelvis, at antallet af patienter, der venter mere end 44 dage på bypass-operation, er steget markant i Region Hovedstaden fra 2016 til 2017. Operationerne bliver udført på Rigshospitalet, som indførte Sundhedsplatformen i slutningen af 2016..

Tre gange så mange patienter venter mere end 30 dage på bypassoperation (1. og 2. kvartal af 2017 sammenlignet med samme to kvartaler i 2016). Værre ser det ud for andelen af patienter, der venter mere end 44 dage. Sammenligner man tallene fra andet kvartal 2016 med andet kvartal 2017 er andelen steget fra 1,8% til 34,3%, selvom antallet af patienter faldt 18% i perioden (170 til 140).

”Vi er nødt til at bede om politisk forståelse for at her må der sættes ind. Og gerne startende hos ministeren,” siger Hjerteforeningens administrerende direktør, Kim Høgh. 

Hjertecenter skal forklare

Region Hovedstaden vil nu indkalde Rigshospitalets Hjertecenter til et møde for at få en forklaring:

"Det er bare ikke godt nok. Vi skal leve op til de rettigheder og muligheder, der er for at give folk en hurtig behandling. Derfor vil jeg nu tage fat i Rigshospitalets Hjertecenter, og så skal vi holde et møde, hvor også hjerteforeningen deltager," siger Sophie Hæstorp Andersen (S), som er Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, til TV2.

Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kim Høgh, monitorering, ventetider, udredningsret

Del artiklen med dine venner