Rettigheder. Viden. Inspiration


”Desværre er vi ikke så gode til at forudse, hvem der er i særlig høj risiko. Det kan betyde, at vi fejlvurderer den enkeltes reelle behov for forebyggende behandling,” siger Per Løgstrup Poulsen om baggrunden for projektet.

Forskere vil afklare hvilke diabetespatienter, der har størst risiko for åreforkalkning

7.300 borgere med type 2-diabetes skal i et nyt nationalt forskningsprojekt CT-scannes for tidlige tegn på åreforkalkning i hjertet. Målet er bedre risikostratificering og mere individualiseret forebyggelse og behandling af hjerte-kar-sygdom.

Har du type 2-diabetes, har du også hjerte-kar-sygdom. Sådan har det nærmest heddet sig, siden forskere i 1990'erne fik fokus på den tætte sammenhæng mellem de to sygdomme. Et fokus, som på den positive side har betydet, at risikoen for hjerte-kar-sygdom er faldet de seneste 10-15 år. Senere års forskning viser dog, at risikoen for hjerte-kar-sygdom ikke fordeler sig jævnt i gruppen af borgere med type 2-diabetes – risikoen er høj for nogle borgere, mens den er lav for andre. På den negative side kan det føre til enten under- eller overbehandling af den enkelte borger. 

”Desværre er vi ikke så gode til at forudse, hvem der er i særlig høj risiko. Det kan betyde, at vi fejlvurderer den enkeltes reelle behov for forebyggende behandling,” siger Per Løgstrup Poulsen, professor og overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

Den skjulte højrisiko-patient

Diabeteslæger, hjertelæger og praktiserende læger samler derfor nu kræfterne i et nyt nationalt forskningsprojekt i håb om at få svar på to spørgsmål: Kan en hjerte-CT-scanning identificere de borgere med type 2-diabetes, der har højest eller lavest risiko for hjerte-kar-sygdom? Og kan vi blive bedre til at balancere den forebyggende behandling, så vi undgår over- eller underbehandling?

”Hjerte-CT-scanning er en fantastisk og efterhånden udbredt måde at visualisere kalk i kranspulsårerne og dermed tidlige tegn på hjerte-kar-sygdom. Med denne metode kan vi finde den skjulte højrisiko-patient, som ikke har kendt hjerte-kar-sygdom, men som har en betydelig risiko,” siger Axel Diederichsen, professor og overlæge på kardiologisk afdeling på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Sammen med Per Løgstrup Poulsen udgør han den tværfaglige spydspids i forskningsprojektet, som går under navnet Steno INTEN-CT-studiet.

Forventningen er, at op mod 7.300 borgere med type 2-diabetes og ingen kendt hjerte-kar-sygdom skal forbi en hjerte-CT-scanner fra starten af 2023 og frem til 2024.

Kombination af diabetesmedicin 

Forskergruppen forventer ifølge Steno Diabetes Center Aarhus, at cirka 40 procent af de scannede vil have tegn på åreforkalkning i en sådan grad, at de er i høj risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom. Ved lodtrækning skal halvdelen indgå i et forsøg, hvor den forebyggende behandling intensiveres gennem blandt andet en kombination af nye diabetesmidler. Den anden halvdel fungerer som kontrolgruppe. Alle, der deltager i studiet, fortsætter behandling hos egen praktiserende læge indtil studiets afslutning i 2029.

Kontrolgruppen med deres nuværende behandling – interventionsgruppe med nye anbefalinger til medicinsk behandling, som startes på hospitalet. Det drejer sig især om to nye typer af diabetesmedicin, SGLT-2 hæmmere og GLP-1 receptor agonister, der hver især har vist sig at kunne reducere risikoen for hjerte-kar-sygdom uafhængigt af effekten på blodsukkeret. De virker på forskellige måder, men det er uafklaret, om de gavnlige effekter yderligere forstærkes eller eventuelt udlignes ved behandling med begge stoffer samtidig. Studiet vil samtidig være med til at belyse, om borgere med meget lav risiko for hjerte-kar-sygdom kan nøjes med mindre medicin.

åreforkalkning

Del artiklen med dine venner