Patienter med hjertesygdomme kan overvinde tidligere års inaktivitet

Patienter med hjertesygdom kan overvinde tidligere års inaktivitet og opnå overlevelsesfordele ved at træne senere i livet. Fordelene kan dog svækkes eller gå tabt, hvis aktiviteten ikke opretholdes. 

Det viser resultater fra et metastudie præsenteret på dette års europæiske kongres for hjerlæger, ESC.

Studiet undersøgte risikoen for død af alle årsager samt død af hjertekarsygdomme i blandt fire grupper fordelt efter aktivitetsniveau. 

Risikoen for alle slags årsager til død var:

  • 50 procent lavere for patienter, der var aktive over tid sammenlignet med gruppen, der var inaktive over tid. 
  • 45 procent lavere blandt dem, der var inaktive, men blev aktive
  • 20 procent ​​lavere hos dem, der havde været aktive, men blev inaktive.

Lignende resultater blev observeret for dødsfald på grund af hjerte-kar-sygdom.
Her var risikoen for hjerte-kar-betingede dødstilfælde:

  • 51 procent lavere blandt dem, der forblev aktive, sammenlignet med dem, der forblev inaktive
  • 27 procent lavere for dem, hvis aktivitet steg.
  • Hjerte-kar-dødeligheden var ikke statistisk forskellig for dem, hvis aktivitet faldt over tid sammenlignet med dem, der forblev inaktive.

Metastudiet inkluderede 33.576 patienter med hjerte-kar-sygdomme hvor gennemsnitsalderen var 62,5 år, og 34 procent var kvinder. Median opfølgningen var på 7,2 år, og aktiviteten blev vurderet ved baseline og opfølgning ved hjælp af spørgeskemaer, hvor deltagere blev klassificeret som aktive eller inaktive på to tidspunkter efter anbefalinger om aktivitet til raske mennesker.

Patienterne blev opdelt i fire grupper i henhold til deres aktivitetsstatus ved baseline og opfølgning: Inaktiv over tid, aktiv over tid, øget aktivitet over tid og nedsat aktivitet over tid. Alle undersøgelserne definerede "øget aktivitet over tid" som at bevæge sig fra inaktiv til den aktive kategori og "nedsat aktivitet over tid" som flytning fra den aktive til den inaktive kategori.

Del artiklen med dine venner