Statiner reducerer risiko for kræft blandt patienter med hjertesvigt

Patienter med hjertesvigt, som er i behandling med statiner, har ved en follow-up-undersøgelse efter fire år en 16 procent lavere risiko for at udvikle kræft sammenlignet med patienter, som ikke er i behandling med statiner.

Derudover er statiner i samme periode forbundet med en 26 procent reduceret risiko for at dø af kræft. Det viser ny forskning publiceret i European Heart Journal. Tidligere studier har også vist, at patienter med hjertesvigt har øget risiko for at udvikle kræft, muligvis fordi hjertesvigt kan være en kræftfremkaldende tilstand eller på grund af sygdommenes fælles ’pathways’ som infektion eller genetiske faktorer. Men sammenhængen mellem statiner og risikoen for at udvikle og dø af kræft hos patienter med hjertesvigt er kun undersøgt sparsomt.

Observationsstudiet af over 87.000 mennesker i Hong Kong er den mest omfattende undersøgelse hidtil, og forfatterne mener i øvrigt, at resultaterne af studiet kan ekstrapoleres til andre befolkninger.

Studiet viste også, at jo længere tid patienter med hjertesvigt tog statiner, desto mindre risiko havde de for at udvikle kræft: Sammenlignet med at tage statiner i mellem tre måneder og to år og efter justering for faktorer, der kan påvirke resultaterne som alder, køn, rygning, alkoholforbrug og andre sundhedsmæssige problemer, så viste studiet, at hvis patienter blev fastholdt i behandling med statiner i fire og seks år, så blev deres risiko reduceret med 18 procent, og hvis de var i behandling med statiner i seks eller flere år, faldt risikoen med 22 procent. Tilsvarende blev risikoen for at dø af kræft reduceret med 33 procent og 39 procent, hvis patienter forblev i behandling med statiner i henholdsvis fire til seks år og i seks eller flere år sammenlignet med patienter, der tog dem i mellem tre måneder og to år.

Risiko reduceret for hjertesvigtpatienter

Læge Kai-Hang Yiu fra University of Hong Kong, der ledede studiet, konkluderer:

”Ti år efter påbegyndt behandling med statiner var risikoen reduceret med 3,8 procent blandt hjertesvigtpatienter, og 5,2 procent blandt patienter, som ikke var i behandling med statiner – det er en reduktion i den absolutte dødsrisiko på 1,4 procent. Reduktionen i den absolutte risiko for at udvikle kræft efter seks år på statiner var 22 procent lavere, når man sammenligner med dem, der kun var i behandling med statiner i mellem tre måneder og to år. ”

Forskerne bag studiet pointerer, at de fremskridt, som man oplevede i perioden fra 1970 til 2009, hvor femårs overlevelsesraten for hjertesvigt-patienter steg fra 29 procent til 60 procent, i samme periode er blevet opvejet af en stigning i død på grund af andre årsager hos de patienter – især på grund af kræft.

Kai-Hang Yiu udtaler:

”På globalt plan er hjertesvigt en voksende sygdom, og dødsfald på grund af andre årsager hos de patienter, der ikke er relateret til hjerte-kar, er bekymrende. Vores fund bør øge lægenes opmærksomhed på den stigende kræftforekomst blandt hjertesvigts-patienter og tilskynde dem til at være ekstra opmærksomme på ikke-kardiovaskulære relaterede symptomer. Derudover understreger vores studie sammenhængen mellem hjertesvigt og udvikling af kræft og bidrager med vigtig viden med henblik på at reducere kræftforekomsten og de relaterede dødsfald ved at tilbyde statiner til disse patienter.”

Forskerene opfordrer til, at yderligere randomiserede studier på området, og mener også, at deres studie sammenholdt med tidligere studier, som også viser en tæt sammenhæng mellem hjertesvigt og kræft, bør føre til, at der tages initiativ til strategier med det formål at reducere risikoen for kræft – for eksempel screening for kræft hos patienter med hjertesvigt.

Emner: hjertesvigt

Del artiklen med dine venner