En ud af fire patienter med hjerteanfald har atypiske symptomer som åndedrætsbesvær, udmattelse, svimmelhed og mave- og rygsmerter.

Hver fjerde patient med hjerteanfald har atypiske symptomer

En ud af fire patienter med hjerteanfald har atypiske symptomer som åndedrætsbesvær, udmattelse, svimmelhed og mave- og rygsmerter.

Dertil kommer, at 30-dages dødeligheden er mere end tre gange højere hos patienter med atypiske symptomer sammenlignet med patienter med brystsmerter, ligesom patienter med atypiske symptomer er mindre tilbøjelige til at få sendt en akut-ambulance, når de ringer efter hjælp.

Det viser et dansk studie, som er blevet publiceret i tidsskriftet European Heart Journal - Acute Cardiovascular Care.

”I vores studie fandt vi ud af, at atypiske symptomer på hjerteanfald var mest almindelige blandt ældre mennesker, især kvinder, der i øvrigt ikke ringede ’112’, men i stedet ringede til ’1813.’ Det kunne tyde på, at patienterne ikke er klar over alvorligheden af deres symptomer,” forklarer studiets førsteforfatter, Amalie Lykkemark Møller, ph.d.-studerende ved Nordsjællands Hospital. Hun tilføjer i øvrigt, at man for nuværende ikke præcist kender årsagen til associationen mellem atypiske symptomer og patienternes dårlige overlevelse.

I studiet undersøgte forskerne sammenhængen mellem de primære hjerteanfalds-symptomer, reaktionen fra sundhedsvæsenet og 30-dages dødeligheden blandt patienterne. Forskerne samlede data fra alle opkald fra ’112’ og fra ’1813’ i Region Hovedstaden i perioden 2014 til 2018. Hos de to tjenester blev både patientens primære symptom og reaktionen fra tjenesten registreret. Forskerne identificerede voksne i alderen +30 år, der fik en hjerteanfalds-diagnose på hospitalet eller som dødsårsag inden for 72 timer efter opkaldet. Patienterne blev desuden opdelt i grupper efter deres primære symptom.

Åndedrætsbesvær er næst hyppigst

I løbet af femårs-perioden kunne forskerne identificere det primære symptom for 7.222 ud af 8.336 hjerteanfald: Brystsmerter var det mest almindelige (72 procent), imens 24 procent af patienterne havde atypiske symptomer, hvoraf det hyppigste symptom var åndedrætsbesvær. Forekomsten af ​​brystsmerter var højest blandt mænd i alderen 30-59, der ringede til ’112’ og lavest blandt kvinder ældre end 79, der ringede ’1813’. Atypiske symptomer var hyppigst blandt ældre patienter, især kvinder, der ringede til ’1813.’

Blandt patienter med hjerteanfald med brystsmerter modtog 95 procent af dem, som ringede ’112’ og 76 procent af dem, som ringede’1813’ en akutambulance. Til sammenligning modtog kun 62 procent og 17 procent af patienter med hjerteanfald med atypiske symptomer en akutambulance efter at have ringet til henholdsvis ’112’ og ’1813.’

Høj 30-dages dødelighed

30-dages dødeligheden for patienter med hjerteanfald med brystsmerter var fem procent blandt dem, der ringede til ’112’ og tre procent blandt dem, der ringede til ’1813.’ Tallene var højere blandt patienter med hjerteanfald med atypiske symptomer: 23 procent og 15 procent døde inden for 30 dage efter at have ringet ti henholdsvis ’112’og ’1813.’

For at foretage en mere retvisende sammenligning af dødelighed mellem patienter med brystsmerter versus patienter med atypiske symptomer standardiserede forskerne efter alder, køn, uddannelsesniveau, diabetes, tidligere hjerteanfald, hjertesvigt og kronisk obstruktiv lungesygdom. Den standardiserede 30-dages dødelighed var 4,3 procent for patienter med brystsmerter og 15,6 procent for dem med atypiske symptomer.

”Sammenlagt viser vores resultater, at hjerteanfalds-patienter med brystsmerter var tre gange mere tilbøjelige til at få tilsendt en ambulance end dem med andre symptomer. Mennesker med atypiske symptomer henvendte sig oftere ’1813’, hvilket kan indikere, at deres symptomer er mildere, eller at de ikke er klar over alvorligheden af dem. Vage symptomer kan bidrage til, at sundhedspersonale fejlagtigt fortolker symptomerne som godartede,” konkluderer Amalie Lykkemark Møller og tilføjer:

”Vores studie vil ikke umiddelbart være tilstrækkeligt til at ændre på procedurerne – men man kan i hvert fald sige, at det indikerer, at der nok bør være mere opmærksomhed præhospitalt på atypiske symptomer på hjerteanfald. Jeg håber, at vores studie kan være med til særligt blandt ældre og sundhedspersonale at skærpe fokus på og øge bevidstheden om, at hjerteanfald ikke altid er ledsaget af brystsmerter.”

30-dages dødeligheden var mere end tre gange højere hos dem med atypiske symptomer sammenlignet med patienter med symptomet brystsmerter. Det kan skyldes forsinkelser i forhold til behandlingen – for eksempel, at der ikke bliver sendt en ambulance afsted til patienten. Det vides imidlertid ikke, om en stigning i antallet af udrykninger alene vil forbedre overlevelsen blandt patienter med hjerteanfald med atypiske symptomer, pointerer Amalie Lykkemark Møller, som dog er overrasket over den store forskel i dødeligheden de to grupper imellem.

 

Del artiklen med dine venner