”Vi kan – på et kvalificeret grundlag – gentage den nuværende anbefaling om, at brugere af medicintypen ACE-hæmmere og angiotensin 2-blokkere skal fortsætte med at tage deres medicin, under corona-pandemien," siger Christian Fynbo Christiansen.

Godt nyt: Blodtrykssænkende medicin øger ikke corona-risiko eller alvorlighed

Risikoen for at få corona, blive indlagt eller dø af sygdommen er ikke højere hos personer i behandling med blodtrykssænkende medicin af typen ACE-hæmmere eller angiotensin 2-blokkere som losartan, enalapril eller ramipril.

Et nyt og omfattende studie af over én million corona-testede danskere maner en sidste rest af mistanke i jorden og cementerer, hvad flere mindre studier allerede har indikeret:

Mindst en halv million er i behandling med blodtrykssænkende medicin af typen ACE-hæmmere eller angiotensin 2-blokkere som losartan, enalapril eller ramipril – og det skal de fortsætte med under corona-pandemien. Det konkluderer forskere bag et nyt, dansk studie, som netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Thorax. Studiets styrke er, at det inkluderer samtlige corona-testede danskere i en periode på fem måneder – og ikke som tidligere studier udelukkende de patienter, som har været indlagt på et hospital.

Studiet er et registerstudie, som inkluderer 1.102.196 danskere, som i perioden fra 27. februar til 26. juli 2020 blev testet for corona-virus. Heraf blev 13.501 testet positive i perioden. I undersøgelsen kobles data fra Den Danske Mikrobiologidatabase med Lægemiddelstatistikregisteret, hvorfra der blev indhentet information om brug af blodtrykssænkende medicin. Ved kobling med Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og CPR-registeret var det muligt at undersøge både hospitalsindlæggelse, intensivindlæggelse og dødelighed. Studiet er gennemført som en del af den danske covid-19 kohorte (DACCOVID).

Studiet fjerner sidste rest af mistanke

Christian Fynbo Christiansen, der er overlæge, klinisk lektor og ph.d. på Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital er førsteforfatter på studiet – og han maner til ro:

”Studiet fjerner den sidste eventuelle rest af mistanke om, at den bestemte type blodtryksmedicin øger risikoen for at få corona eller få et sværere sygdomsforløb, som mange sundhedsprofessionelle frygtede, da vi stadig var ved at lære corona at kende. Men det er der altså ikke belæg for at konkludere.”

I studiet har forskerne både undersøgt, om brugere af de blodtrykssænkende lægemidler havde forøget sandsynlighed for en positiv corona-test - og om udfaldet af eventuel sygdom var anderledes end i en aktiv sammenligningsgruppe – nemlig brugere af anden type blodtrykssænkende lægemidler – calcium antagonister. I studiet indgik en tredje kontrolgruppe: Personer, som ikke var i behandling med ACE-hæmmere eller angiotensin 2-blokkere, forklarer Christian Fynbo Christiansen:

”Studiet viser, at mennesker, der tager ACE-hæmmere og angiotensin 2-blokkere, havde samme sandsynlighed for en positiv test – og ingen øget risiko for at blive indlagt eller dø.”

Studiet bekræfter dermed, hvad andre mindre studier har indikeret.

Under mistanke – men ubegrundet

I forsommeren frygtede både danske og udenlandske læger og forskere, at ACE-hæmmere kunne fremme risikoen for at dø af covid-19, fordi coronavirusset, der forårsager covid-19, kommer ind i cellerne i lungerne gennem ACE-receptorer som ACE-hæmmerne.

Hypotesen var, at når ACE-hæmmeren sænker ACE-niveauet, kompenserer kroppen ved at udløse et langt større antal ACE-receptorer på cellernes overflade, som virusset SARS-CoV-2 sætter sig på og dermed skaber adgang til cellerne.

”Teorien om øget dødelighed var næret af, at mange af de alvorligt syge covid-19-patienter havde forhøjet blodtryk, som behandles med ACE-hæmmere. Også derfor har det været vigtigt at inkludere alle testede danskere – og ikke kun de hospitalsindlagte – i undersøgelsen,” siger Christian Fynbo Christiansen og tilføjer:

”Vi kan – på et kvalificeret grundlag – gentage den nuværende anbefaling om, at brugere af medicintypen ACE-hæmmere og angiotensin 2-blokkere skal fortsætte med at tage deres medicin, under corona-pandemien.”

Emner: corona

Del artiklen med dine venner