Rettigheder. Viden. Inspiration


Risiko for hjerteanfald hos diabetes-patienter halveret på 15 år

ESC: Patienter med type 2-diabetes har dobbelt så stor risiko for at få et hjerteanfald eller dø af hjertesygdomme sammenlignet med mennesker uden diabetes. Men på grund af forebyggende medicin er der sket et dramatisk fald i risikoen.

”Resultaterne indikerer, at forebyggende behandling mod hjertekar-sygdom, fra det tidspunkt patienterne diagnosticeres med type 2-diabetes, har en væsentlig indflydelse på patienternes risiko for at få et hjerteanfald og for tidlig død.”

Det fastslår overlæge Christine Gyldenkerne fra Aarhus Universitetshospital, som er en af forfatterne bag et dansk studie præsenteret på dette års virtuelle hjertekongres, ESC. Studiet, som endnu ikke er publiceret, blev præsenteret i kategorien 'Late Breaking Science.'

Behandlingen af patienter med type 2-diabetes har ændret sig markant i de seneste to årtier med øget fokus på forebyggelse af hjertekar-sygdomme. Det danske studie er det første, som undersøger, hvordan de ændringer kan have påvirket risikoen for hjerteanfald og for tidlig død hos patienter med nydiagnosticeret type 2-diabetes og uden tidligere hjerte-kar-sygdom.

De danske forskere identificerede alle patienter i Danmark, der påbegyndte behandling for type 2-diabetes fra 1996 til 2011 - i alt 211.278 patienter. Hver patient med diabetes blev matchet på alder og køn med fem personer uden diabetes fra baggrundsbefolkningen. Dem med tidligere hjertekar-sygdom blev ekskluderet. Alle deltagere blev fulgt i syv år. Ved hjælp af data fra nationale sundhedsregistre registrerede forskerne hjerteanfald og død i opfølgningsperioden.

Stor reduktion i risiko for hjerteanfald

Forskerne fandt ud af, at patienter med nydiagnosticeret type 2-diabetes og ingen tidligere hjertekar-sygdomme oplevede store reduktioner i risikoen for hjerteanfald og død. Fra 1996 til 2011 blev den relative risiko reduceret med 61 procent for hjerteanfald og med 41 procent for død. I samme periode er de absolutte risici for hjerteanfald og død reduceret med henholdsvis fire procent og 12 procent. Når man sammenligner patienter med diabetes med baggrundsbefolkningen, blev de oprindeligt store forskelle i risiko indsnævret over tid. Ved undersøgelsens afslutning var risikoen for hjerteanfald blandt patienter med diabetes kun marginalt - 0,6 procent - højere end hos baggrundsbefolkningen.

Hos patienter med diabetes steg brugen af ​​kolesterolsænkende medicin mere end ti gange, aspirin steg med 50 procent, og blodtrykssænkende medicin steg op til fire gange i løbet af undersøgelsesperioden. Ifølge Christine Gyldenkerne blev risikoen for hjerteanfald og for tidlig død blandt patienter med nydiagnosticeret type 2-diabetes og ingen tidligere kardiovaskulær sygdom således omtrent halveret fra 1996 til 2011.

Trods den forbedrede prognose blandt patienter med type 2-diabetes, understreger forfatterne, at der er plads til forbedringer i den forebyggende behandling:

”Kun omkring 60 procent af patienterne med type 2-diabetes anvendte kolesterolsænkende medicin i den sidste periode af studiet, hvor formentlig flere vil have gavn af det. I studiets inklusionsperiode var de nyere præparater som GLP-1-analoger og SGLT-2-hæmmere endnu ikke brudt igennem. De præparater samt øget brug af blodtrykssænkende medicin vil antageligvis også kunne reducere den kardiovaskulære risiko yderligere blandt patienter med nydiagnosticeret type 2-diabetes,” pointerer Christine Gyldenkerne.

Der er tale om et observationsstudie, og dermed kan man ikke være sikker på årsagssammenhæng. Ud over brugen af ​​forebyggende medicin kan andre faktorer have påvirket sandsynligheden for hjerteanfald og for tidlig død. For eksempel kan strengere kontrol med diabetes og livsstilsændringer såsom rygestop, fysisk aktivitet og sundere mad have bidraget til den forbedrede prognose.

type 2 diabetes, esc2020

Del artiklen med dine venner