"SGLT2-hæmmerne ser ud til at blive en klar, ny stjerne på himlen i forhold til mulighederne for behandling af hjertesvigt,” siger professor i hjertesygdomme, Hans Eiskjær.

Professor: Diabetesbehandling bliver ny stjerne på himlen for patienter med hjertesvigt

ESC: Lægemidlerne, de såkaldte SGLT-hæmmere, har ikke kun effekt på patienter med type-2-diabetes - men forlænger også livet og mindsker indlæggelser hos patienter med hjertesvigt med nedsat venstre ventrikelfunktion uden diabetes. Meta-analyse viser en reduceret overordnet dødelighed på i alt 13 procent og en 14 procents reduceret dødelighed på grund af hjertekarlidelser. Samtidig antyder analysen, at SGLT2-hæmmerne også har en beskyttende effekt på nyrerne.

Studier offentliggjort ved dette års hjertekongres ESC-kongres i weekenden understreger potentialet, og professor i hjertesygdomme Hans Eiskjær mener, at der er tale om klinisk meningsfulde resultater – og at behandlingen uden tvivl er kommet for at blive.

SGLT2-hæmmere, som oprindeligt er udviklet til behandling af type 2-diabetes, ser ud til også at være en effektiv behandling til patienter med hjertesvigt uden diabetes. Dette er, på baggrund af flere studier, opsummeret i European Journal of Heart Failure i begyndelsen af juli 2020. 

Senest har EMPEROR-reduced studiet, som netop er præsenteret ved dette års virtuelle ESC-kongres, vist, at SGLT2-hæmmeren Jardiance markant reducerer risikoen for død eller indlæggelse på grund af hjertesvigt hos patienter med hjertesvigt og en nedsat venstre ventrikel-funktion.

Og studiet DAPA-HF, som også er præsenteret ved dette års virtuelle ESC-kongres, viser, at SGLT2-hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) reducerer risikoen for nyresvigt, død på grund af hjertekar-sygdom og indlæggelser på grund af hjertesvigt - ligesom stoffet i øvrigt reducerer dødeligheden af andre årsager hos patienter med kronisk nyresygdom med eller uden type 2-diabetes.

Studierne understreger altså SGLT2-hæmmernes potentiale i forhold til behandling af patienter med hjertesvigt, type 2-diabetes og altså også i forhold til patienter med kronisk nyresygdom med eller uden type2-diabetes, mener overlæge og professor i hjertesygdomme ved Aarhus Universitetshospital, Hans Eiskjær.

”Resultaterne står mål med forventningerne,” konkluderer Hans Eiskjær.

En behandling, der er kommet for at blive

Ifølge Hans Eiskjær er de samlede resultater af SGLT2-hæmmeres effekt solide:

”Resultater på SGLT2-hæmmernes effekt hos patienter med hjertesvigt uden diabetes, som vi har set hidtil, er absolut klinisk meningsfulde. Der er helt uden tvivl ikke blot tale om krusninger på overfladen, men om en behandling, som er kommet for at blive. SGLT2-hæmmerne ser ud til at blive en klar, ny stjerne på himlen i forhold til mulighederne for behandling af hjertesvigt. ”

SGLT-hæmmerne kan inden længe også blive et tillæg til den eksisterende behandling af danske patienter med hjertesvigt med nedsat venstre ventrikelfunktion - og for patienterne kan det betyde færre indlæggelser, længere levetid, men også, at de får bedre livkvalitet, pointerer Hans Eiskjær:

”Netop livskvalitet betyder meget for den her gruppe af patienter- og der er da også flere studier på netop livskvalitet (QOL). Blandt andet et dansk studie (EMPIRE-HF).”

Samtidig med præsentationen af EMPEROR-reduced-studiet ved dette års ESC-kongres, er der i The Lancet publiceret en meta-analyse af de to studier EMPEROR-reduced og DAPA-HF. I analysen har man ’poolet’ resultaterne af de to studier. Meta-analysen, som i alt omfatter 8.474 patienter, understøtter og giver yderligere evidens for SGLT2-hæmmernes positive effekt, pointerer Hans Eiskjær:

”Meta-analysen viser en reduceret overordnet dødelighed på i alt 13 procent og en 14 procents reduceret dødelighed på grund af kardio-vaskulære hændelser. Samtidig antyder analysen, at SGLT2-hæmmerne også har en beskyttende effekt på nyrerne, hvilket er bemærkelsesværdigt, fordi en stor del af den medicinske behandling, vi i øvrigt anvender ved hjerteinssuficiens, har en potentielt forværrende effekt på nyrefunktionen.”

Joint venture mellem kardiologer og diabeteslæger

Der er tale om et præparat udviklet til behandling af type 2-diabetes, og traditionelt har det været diabeteslægerne og ikke kardiologerne, der derfor stod for at ordinere det til patienterne. Det vil ændre sig i fremtiden, understreger Hans Eiskjær:

”Som kardiologer vil vi være nødt til at træde længere ind i dette felt. Det vil i højere grad blive et ’joint venture’ mellem kardiologer og diabeteslæger, og vi vil som kardiologer i det hele taget få mere berøring med de her stoffer i fremtiden.”

De amerikanske lægemiddelmyndigheder FDA har blåstemplet Forxiga til behandling af patienter med hjertesvigt. De europæiske lægemiddelmyndigheder EMA er der tillægsspørgsmål til behandlingen, men hos producenten forventer man en afklaring i løbet af efteråret. Endnu er der ingen klarhed over tilskudsreglerne.

Emner: hjertesvigt esc2020

Del artiklen med dine venner