Her får den første patient implementeret en CardioMEMS-trykmåler på Aarhus Universitetshospital Foto: Tonny Foghmar

Patienter med hjertesvigt får indopereret trådløs trykmåler

Danske patienter med hjertesvigt er som noget nyt begyndt at få implanteret en trådløs trykmåler, så deres sygdom kan overvåges hjemmefra.

Kirurger på Aarhus Universitetshospitals afdeling for Hjertesygdomme har netop indopereret en lille trykmåler i lungekredsløbet hos to patienter med svær hjertesvigt. Og også Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet bruger metoden. 

Trykmåleren skal gøre livet lettere for patienter med svær hjertesvigt, som har en betydelig risiko for gentagne indlæggelser, fordi de får væskeophobning i kroppen. Det giver et øget tryk i lungekredsløbet og er igen årsag til patienternes hovedsymptom: Åndenød.

Det har indtil nu været besværligt at måle trykket i lungekredsløbet. Patienterne er nødt til at være indlagt, og de nuværende metoder er ikke velegnede til længere tids overvågning og slet ikke ambulant behandling.

Men hvis patienterne får implementeret en CardioMEMS-trykmåler i lungekredsløbet, som er en lille chip, kan de tage hjem og fortsætte deres normale hverdag. Når patienten er udskrevet, skal han/hun hver morgen lægge sig på en plade/pude, som trykmåleren overfører data om trykket i lungepulsåren til. Disse data oploades til en server, som hjertelægerne kan tilgå på nettet via en krypteret forbindelse.

Hvis lægerne opdager ændringer, kan informationerne bruges til at ændre behandlingen – f.eks. mængden af vanddrivende medicin.

"Håbet er, at sensoren vil kunne forhindre genindlæggelser og give patienterne færre symptomer, så de får et bedre liv på trods af deres sygdom. Mange, gentagne indlæggelser er til stor gene for både patienterne selv og deres pårørende," siger Hans Eiskjær, overlæge og professor på Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital.

På Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet  fortæller overlæge Kasper Rossing:

”Før har vi først kunnet handle, når patienten henvendte sig med symptomer. Nu kan vi fange forværringer hos patienten to uger, før symptomerne viser sig, og fire uger før de ellers ville være blevet indlagt. Ud over færre symptomer og færre indlæggelser giver det også patienterne en tryghed at vide, at vi holder øje med dem dagligt. Jeg kan for eksempel sætte systemet til at sende mig en alarm, så jeg kan reagere, hver gang en patient overskrider en grænseværdi. Hos de dårligste patienter giver det også mulighed for at følge med i, hvornår en hjertetransplantation kommer på tale,” siger Kasper Rossing. 

Når lægerne opdager forværringer, ringer de til patienten for at justere mængderne af medicin. Erfaringen fra Rigshospitalet er, at det giver omkring 40 procent færre indlæggelser hos hjertesvigtpatienter med en Cardio-MEMS og betyder, at patienterne oftere skal ændre deres dosis medicin, så den hele tiden passer til, hvordan sygdommen udvikler sig.
 
CardioMEMS implanteres i kroppen ved, at man fører et tyndt rør ind i et af de store blodkar ved lysken og hele vejen op gennem højre side af hjertet og op i lungekredsløbet. Den bliver afsat i en gren af lungepulsårene, som forgrener sig ud i lungerne. Herfra kan den sende besked om trykket i patientens lungekredsløb.
 

Fakta om hjertesvigt

  • Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertets pumpefunktion er nedsat.
  • Det anslås, at mellem 50.000 og 100.000 danskere lever med hjertesvigt. Cardio-MEMS er indtil videre et tilbud til en lille gruppe patienter, der er hårdt ramt af sygdommen. Igangværende forsøg skal vise, om en større gruppe patienter vil have gavn af målemetoden.
  • I Danmark indlægges flere end 10.000 med hjertesvigt hvert år.
    Kilde: Rigshospitalet
 

Fakta om Cardio-MEMS

  • Det tager omkring en time at lægge chippen ind i lungepulsåren via lysken.
  • Den fungerer uden batteri og holder livet ud. Når patienten lægger sig på den tilhørende pude, måler den trykket i lungekredsløbet ved at udveksle radiobølger med chippen.
    Kilde: Rigshospitalet

Emner: hjertesvigt

Del artiklen med dine venner