Fra Magnus Carlsen var lille, har han iværet optaget af at udfordre hjernen, så den fungerede bedst muligt. Her har skak været et redskab..

Ekspert og skakgeni: Nysgerrighed træner hjernen

Hjernetræning er afgørende for både neurologisk og fysisk sundhed, og det at være nysgerrig er helt essentielt.

Skakgeniet Magnus Carlsen fortæller, hvordan han bruger nysgerrighed til at optimere sin hjerne, mens en dansk ekspert giver tips og tricks. Baggrunden er, at sygdomme opstået i hjernen fylder stadig mere i nordiske sundhedsvæsener.

”Vær altid nysgerrig og lær nye ting. Det er grundlæggende god hjernetræning. Og træning af hjernen kan nedbringe antallet af mennesker, som får en hjernesygdom i deres liv – pt. én ud af tre i Norden.”

Det er hovedbudskabet i et fremstød af medicinalvirksomheden Merck, som har indgået et samarbejde med den norske verdensmester i skak, Magnus Carlsen.

Formålet med kampagnen er at skabe opmærksomhed om hjernetræning, som kan være med til at forebygge sygdomme som Alzheimers Sygdom og f.eks. en række nerverelaterede sygdomme, som påvirker bevægelsesapparatet. I det hele taget kan hjernetræning give en langt sundere organisme og større livskvalitet.

Nysgerrig norsk verdensmester

Fra Magnus Carlsen var lille, har han intuitivt været klar over dette og har været optaget af at udfordre hjernen, så den fungerede bedst muligt. Her har skak været et redskab.

”For mig har skakken både været en inspirationskilde og et træningsværktøj, og hvis jeg kan bidrage til bedre hjernesundhed ved at få flere til at træne hjernen, er det positivt,” udtaler han.

I den forbindelse er nysgerrighed et nøgleord, mener Magnus Carlsen.

”Jeg tror, at hvis du vil være på toppen på et område - som f.eks. skak, hvor du bruger hjernen tilpas meget, må du fortsætte med at være nysgerrig og finde nye muligheder,” siger han og kommer med en advarsel:

”Hvis du tror, at det går uden at være nysgerrig, uden at prøve at udfordre dig selv, så tror jeg simpelthen, at du vil falde tilbage i det lange løb,” siger Magnus Carlsen.

Sådan træner du hjernen

Overordnet kan man gøre mange ting for at forbedre sin hjernes sundhed og formåen. Det fortæller Ulrik Eriksen, medstifter og Chief Product Officer i Brain+.

”Hvis jeg skal nævne tre centrale ting, er det at motionere, at sørge for at få den rigtige kost og endelig at udfordre hjernen gennem nysgerrighed og livslang læring,” siger han.

Ift. hjernens kognitive funktioner er nysgerrighed en af de afgørende faktorer, fortæller Ulrik Eriksen.

”Nysgerrighed præger vores hjerne fra det øjeblik, vi begynder at trække vejret, og kan være en af de mest kraftfulde kilder til kognitiv udvikling livet igennem. Nysgerrighed kan i den mest positive forstand drive hvilken retning og til hvilket niveau vores kognitive evner udvikler sig. For når vi retter opmærksomheden mod noget og interesserer os for at bruge hjernens input i en bestemt retning, udvikler det hjernen,” forklarer Ulrik Eriksen.

Eksperten uddyber, at livslang nysgerrighed er guld værd ift. at 'fastholde den kognitive reserve', som han udtrykker det. Og for at udvikle den. 

”Når man er nysgerrig, giver man hjernen input til at prioritere og lære nye ting. Hvis du holder dig nysgerrig, stimulerer du hjernen hele livet, og du har det i øvrigt væsentligt sjovere,” siger han.

Vanebrud og motion hjælper

For at stimulere hjernen kan man gøre mange forskellige konkrete ting. F.eks. kan man begynde at gå til dans eller lære at spille et instrument. Der er mange muligheder for at være nysgerrig. Desuden er vaner afgørende. Og især at bryde dem.

”Man kan skabe nogle gode vaner omkring det at være nysgerrig og give hjernen nye input. F.eks. kan man bevidst arbejde med at identificere og bryde sine egne vaner, så man måske bevidst søger at møde nye mennesker, kører andre veje eller løbende vælger nye steder at besøge,” siger Ulrik Eriksen.

Han tilføjer, at man med fordel også kan arbejde med målrettet træning af centrale kognitive funktioner som f.eks. opmærksomhed og arbejdshukommelse. Endelig uddyber han, hvorfor motion og kost er supervigtigt:

”Motion er bl.a. vigtig for hjernens evne til at være plastisk. En evne, man i omfattende grad mister, hvis kroppen bliver for inaktiv. Jo mere aktiv, du er, jo bedre performance kan din hjerne levere. Mens den rette sunde kost giver de bedste forudsætninger for en skarp hjerne og samtidig er afgørende for forebyggelse af en række hjernesygdomme,” fastslår Ulrik Eriksen.

 

 

Del artiklen med dine venner