Bedre hjælp til smerte- og gigtpatienter

Mange borgere lever med smerter fra akutte eller kroniske lidelser i bevægeapparatet, og med flere ældre de kommende år bliver behandlingsbehovet større. En ny aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) sikrer bedre hjælp til patienterne hos de godt 40 praktiserende reumatologer, der er på landsplan.

Patienter med gigtsygdomme har ofte hyppig kontakt til reumatologer, og parterne har derfor indgået en aftale, som gør det nemmere at tilpasse behandlingsforløbet til den enkelte patients behov.

"Aftalen gør det muligt at tilrettelægge mere fleksible kontrolforløb for gigtpatienter, blandt andet fordi, der nu bliver større mulighed for at bruge e-mail-, telefon- eller videokonsultationer som en del af forløbet. På den måde skal patienterne kun møde fysisk op i klinikken i det omfang, der er et behov for det," siger formand for RLTN, Anders Kühnau, i den pressemeddelelse fra Danske Regioner. Han tilføjer, at det kan få stor værdi for borgere, der har lang afstand til reumatologen, eller på grund af fysiske udfordringer har vanskeligt ved at komme frem.

Samtidig betyder aftalen, at der kan behandles flere patienter inden for den aftalte økonomiske ramme, så patienterne hurtigere kan få tid til behandling.

Patienter med kroniske smerter vil også kunne få bedre hjælp og vejledning i forhold til at leve med smerter.

"Reumatologerne får med aftalen mulighed for på højt fagligt niveau at skabe et samlet indblik i patienternes ofte lange forløb ved at indhente undersøgelsesresultater fra andre sundhedsbehandlere og give patienten en samlet vejledning til at mestre et liv som kronisk smertepatient," siger forhandleren hos Foreningen af Privatpraktiserende Speciallæger (FAPS), øre-, næse-, halslæge Ann-Louise Reventlow-Mourier.

Endelig sikrer aftalen lettere overgang fra behandling hos praktiserende reumatolog til praktiserende hudlæger og ortopædkirurger. F.eks. hvis patienten har psoriasisgigt. Det sker, fordi aftalen giver reumatologerne mulighed for at henvise direkte til disse specialer, så patienterne ikke skal omkring deres praktiserende læge først. Derved smidiggøres og forkortes patientens forløb i praksissektoren.

Aftalen træder i kraft den 1. april 2020.

 

Fakta

  • Praktiserende speciallæger i reumatologi varetager i henhold til Sundhedsstyrelsens specialevejledning (2018) udredning, differentialdiagnostik, behandling og vejledning om behandling på hovedfunktionsniveau for de fleste patientkategorier inden for reumatologien. Patienter, der følges i speciallægepraksis, har oftere en mildere grad af sygdomsintensitet end patienter, der følges i sygehusvæsenet.
  • Der er på landsplan 49 ydernumre i reumatologisk speciallægepraksis fordelt på henholdsvis 38 fuldtidska-paciteter og 15 deltidskapaciteter.
  • Speciallægedækningen i speciallægepraksis set i forhold til antallet af borgere i regi-onen er således størst i Region Hovedstaden med 71.694 borgere pr. kapacitet og mindst i Region Midtjyl-land med 440.597 borgere pr. kapacitet.

Det tager speciallæger i reumatologi sig af

Inflammatoriske led- og bindevævssygdomme, herunder kronisk leddegigt, psoriasisgigt, rygsøjlegigt, infektionsrelateret gigt, urinsyregigt, muskelgigt og mere sjældne bindevævssygdomme såsom: Sjögrens syndrom, systemisk lupus erythematosus, karbetændelse (vaskulitis), systemisk sklerose, dermato-myositis, polymyositis og sarkoidose uden for lungerne.

Non-inflammatoriske led- og rygsygdomme, herunder knogleskørhed (osteoporose) opstået sekundært til reumatologisk sygdom eller behandling af denne, slidgigt, uspecifikke rygsmerter, diskusprolaps og andre degenerative rygsygdomme. 

Smerte- og dysfunktionstilstande i bevægeapparatet, herunder belastningsrelaterede skader på led, ledbånd, sener, muskler og slimsække, inklusive idrætsmedicinske problemstillinger samt regionale og generaliserede smertetilstande, hypermobilitet, Ehlers-Danlos syndrom og Marfans syndrom.   Under denne kategori er blandt andre patienter med fibromyalgi.

Emner: gigt osteoporose knogleskørhed fibromyalgi

Del artiklen med dine venner