Rettigheder. Viden. Inspiration

Næsten hver femte epilepsipatient har læsioner i hjernen

Godt en tredjedel af alle patienter med fokal epilepsi (som er den hyppigste form for epilepsi) har unormale træk i hjernen, og hos halvdelen kan læsionen knyttes til epilepsi. Disse såkaldte epileptogene læsioner er særligt udbredte blandt yngre patienter. 

Det viser en amerikansk undersøgelse, som er blevet offentliggjort i tidsskriftet Neurology. I undersøgelsen deltager 418 patienter fra the Human Epilepsy Project med nyligt diagnosticeret fokal epilepsi, og de har fået foretaget 3T MRI-scanninger af hjernen. På scanningerne er der hos 35,6 procent blevet observeret abnormiteter, og hos omkring halvdelen af dem (18,7 procent) blev abnormiteterne vurderet til at have relevans for epilepsi.

De mest almindelige epileptogene læsioner var malformationer i hippocampus samt tumorer. Hippocampal sclerose rangerede på en fjerdeplads med en frekvens på 2,6 procent blandt alle de deltagende epilepsipatienter. Langt den hyppigste abnormitet uden relevans for epilepsi var forstørrede ventrikler og kortikal atrofi (svind af hjernebark).

Abnormiteter af alle slags forekom fortrinsvis hos de ældre patienter, men de epileptogene læsioner var relativt mere hyppige blandt de yngre deltagere i undersøgelsen. Således var patienter med abnormiteter relateret til epilepsi i gennemsnit 8,8 år yngre end patienter, hvor abnormiteterne ikke havde nogen relation til epilepsi. Forekomsten af epileptogene læsioner var derimod ikke associeret med køn, familiehistorie eller typen af epilepsianfald.

Forskerne bag undersøgelse påpeger, at kendskab til epileptogene læsioner kan have betydning for patienternes behandling og prognose.

epilepsi

Del artiklen med dine venner