Behandlingsmodellen fra forsøget kan formentlig uden de store investeringer benyttes i enhver dansk praksis, mener Sten Madsbad.

Vild forskning i type 2-diabetes: Halvdelen i vægtreduktionsprogram blev raske

Flere hundrede patienter med type 2 diabetes har deltaget i et vægtreguleringsforsøg hos praktiserende læger i Skotland og England. Programmet var intensivt og resulterede i, at 46 procent af forsøgspersonerne ikke længere viste tegn på diabetes.

Forskningen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Lancet. 

I forsøget deltog ca. 300 patienter med type 2-diabetes. Ingen af dem fik insulin. De kom enten med i det intensive vægtreguleringsprogram eller fik sædvanlig medicinsk behandling. 

Resultatet efter et års forsøg var imponerende: Den aktive gruppe have fået et vægttab på ca. 10 kg mod 1 kg i kontrolgruppen. Og ca. en fjerdedel af deltagerne havde tabt sig over 15 kg. Hvad mere imponerende var, at 46 pct. af deltagerne ikke længere havde symptomer på diabetes - det sås specielt i gruppen, som havde tabt sig over 15 kg - her var det ikke mindre end 86 pct. af disse, som ikke længere var syge af diabetes. I kontrolgruppen var 4 pct. uden symptomer efter et år - og hos dem, som havde taget på, havde alle stadig diabetes.

Professor Sten Madsbad, Hvidovre Hospital, kommenterer resultatet overfor Ugeskrift for Læger, og han er begejstret:

»Studiet er inspirerende for behandlingen af type 2-diabetes. Resultaterne blev opnået ved, at praksisdiætisten eller sygeplejersken fik et kursus på otte timer om livsstilsændringer. Vægttabsprogrammet bestod af 12-20 ugers very low calorie diet (pulverkur) på omkring 850 kcal, hvorefter almindelig kost blev reintroduceret over 2-8 uger, og efterfølgende var der fokus på at undgå vægtstigning. Deltagerne blev set én gang om måneden. Det store initiale vægttab øgede også livskvaliteten. Patienterne i studiet var ikke forskellige fra flertallet af patienter i almen praksis med diabetesvarighed på under seks år. Den beskrevne behandlingsmodel kan derfor formentlig uden de store investeringer benyttes i enhver dansk praksis,« siger professoren til Ugeskriftet.

 

Emner: diabetes type 2 diabetes Sten Madsbad

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Privatliv og betingelser

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Annoncer

Kommerciel chef Anders From

Anders@medicinsketidsskrifter.dk

mobil: 29898690

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Privatliv og betingelser

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift