Rettigheder. Viden. Inspiration

Flere patienter med KOL og diabetes 2 skal behandles hos egen læge

Patienter med lungesygdommen KOL og patienter med type 2 diabetes skal behandles og gå til kontrol hos egen læge.

Det er bl.a. resultatet efter ti måneders lange overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende Lægers Organisation og modparten hos regionerne, Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

De to parter landede en ny overenskomst natten mellem onsdag og torsdag.

Af overenskomsten fremgår, at den praktiserende læge også i højere grad skal foretage kræftpatienternes kontroller og følge deres sygdomsforløb. Og så skal den praktiserende læge til at køre langt flere sygebesøg og tilse syge danskere i borgerens eget hjem eller på kommunale akutpladser. Det skal bl.a. være medvirke til at forhindre, at syge, gamle og svækkede bliver indlagt eller genindlagt.

I den nye overenskomst skal lægerne placeres langt tættere på resten af sundhedsvæsenet, og de får fastslået rollen bindeled mellem det regionale behandlingsvæsen på hospitalerne og den kommunale forebyggelse og genoptræning.

Både PLO og regionerne har været enige om, at der i visse situationer og for visse patienter er et behov for, at den praktiserende læge meget hurtigt følger op på, hvordan en patient har det efter en sygehusindlæggelse. Der kan i dag ske farlige situationer, hvis folk, som er fysisk eller psykisk svækket, ikke selv har kræfter og overskud til at besøge egen læge, som det ofte kræves efter en indlæggelse. Og måske heller ikke har et netværk, som kan hjælpe dem.

I den nye overenskomst er der også sat penge af til, at de praktiserende læger kan opspore patienter med uopdaget KOL. Det vil sige, at de skal foretage flere lungefunktionsundersøgelser af patienter, som ikke har KOL, men som kunne være i risikozonen.

Fokus på børn med astma eller uopdaget astma skal også styrkes, og lægerne skal give børnene og deres forældre gode redskaber til at styre sygdommen.

Styrket rolle

Danske Regioner er begejstrede. Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner og formand for RLTN hæfter sig ved, at borgere med kroniske sygdomme kan få behandling tættere på eget hjem. ”Vi styrker de praktiserende læger ved at flytte opgaver fra hospitalerne ud i det nære sundhedsvæsen. Aftalen skaber også bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, fordi lægerne får en ny og styrket rolle med at følge op efter en hospitalsindlæggelse. Og ikke mindst vil lægerne tage på flere sygebesøg også til borgere, der har langt til lægen.”

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er også tilfredse. ”At praktiserende læger med aftalen om en ny overenskomst skal varetage behandlingen for borgere med type 2-diabetes og KOL er til gavn for borgerne både i forhold til nærhed og sygdomsbehandling,” siger Birgitte Ries Møller fra PLO’s bestyrelse og selv praktiserende læge i Odense. ”Når praktiserende læger varetager behandlingsindsatsen, vil borgeren få hjælp i sit nærområde, og behandlingsindsatsen styrkes, da praktiserende lægers force er hele patienten og dennes behandling, hvilket jo ofte omfatter andre lidelser end kun type 2-diabetes og KOL. Det er værd at huske på, at praktiserende læger allerede i dag ser og behandler mange patienter med type 2-diabetes og KOL. En lang række af dem ses dog også i sygehusregi. Almen praksis er derfor fagligt klædt på til opgaven, men vil i den kommende tid skulle forberede sig på at varetage al behandling for borgere med type 2-diabetes og KOL. Det skal vi gøre dels ved at etablere samarbejde med sygehusene om faglig sparring, særligt for patienter, som har komplicerede sygdomsforløb, og i det daglige samarbejde med kommunerne om bl.a. at forhindre unødige indlæggelser. Desuden skal vi i et vist omfang tilpasse ressourcerne i klinikkerne og bl.a. ansætte flere sygeplejersker,” siger hun.

 

 

diabetes, Kolesteroltal, PLO, praktiserende læger

Del artiklen med dine venner