”Patienter med diabetes har på trods af al mulig forebyggende medicin stadig to-tre gange højere risiko for hjertekarsygdom sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Der er en teori om, at en del af den risiko kan tilskrives et lavt niveau af inflammation, der foregår konstant hos patienter med diabetes,” siger Jonathan Baier.

Jonathan vil mindske risikoen for, at mennesker med diabetes også får hjerte-kar-sygdom

Det anti-inflammatoriske middel colchicin har vist sig at reducere risikoen for hjertekarsygdom hos patienter med en nylig blodprop i hjertet og hos patienter med type 2-diabetes. Nyt ph.d.-studie vil afdække midlets gavnlige effekt på diabetespatienter. 

Hvordan forebygger man, at patienter med type 2-diabetes i langt højere grad end baggrundsbefolkningen rammes af hjertekarsygdom - og hvordan sikrer man den bedst mulige behandling?

De centrale spørgsmål vil læge Jonathan Baier afsøge i et ph.d.-projekt, der stiller skarpt på effekten af det anti-inflammatoriske middel colchicin på patienter med type 2-diabetes.Colchicin er en medicin, der bruges til at behandle gigt og Behçets sygdom.

Ph.d.-forløbet, der er forankret ved Steno Diabetes Center Aarhus og har modtaget 1,1 mio. kr. i støtte fra Danish Diabetes Academy, vil stille skarpt på muligheden for bedre forebyggelse af hjertekarsygdom hos diabetespatienter, forklarer Jonathan Baier.

”Patienter med diabetes har på trods af al mulig forebyggende medicin stadig to-tre gange højere risiko for hjertekarsygdom sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Der er en teori om, at en del af den risiko kan tilskrives et lavt niveau af inflammation, der foregår konstant hos patienter med diabetes,” siger han og uddyber:

”Man har i flere store studier prøvet at behandle patienter med hjertekarsygdom med anti-inflammatorisk behandling, og det har vist sig, at colchicin er et effektivt middel til at sænke risikoen for forskellige former for hjertekarsygdom. Man ved ikke, hvorfor netop colchicin har en positiv effekt, så det vil vi undersøge med et specifikt fokus på patienter med type 2-diabetes.”

Undersøger mekanistisk baggrund

Ph.d.-forløbet vil konkret bygge på data fra et forsøg med en selekteret patientgruppe på 100 patienter med type 2-diabetes, der allerede har hjertekarsygdom. Halvdelen får colchicin i seks måneder, mens den anden halvdel får placebo.

”Det kan forhåbentligt give os et indblik i, hvordan colchicin virker på patienter med type 2-diabetes. Vi har en formodning om, at det giver en bedre karfunktion i de helt små blodkar og nedsætter stivheden i de store blodårer, hvis man nedsætter niveauet af inflammation. For inflammation er involveret i de helt tidlige mekanismer i udviklingen af hjertekarsygdom, hvor det nedsætter karfunktionen og er involveret i udviklingen af aterosklerose,” forklarer Jonathan Baier og understreger, at det også ser ud til, at betændelse på molekyleniveau spiller en rolle i forhold til diabetespatienternes udvikling af hjertekarsygdomme. 

Hans mål er, at ph.d.-projektet med titlen ”Effect of colchicine on cardiovascular target organ damage in patients with type 2 diabetes” kan bidrage med en mekanistisk forståelse af colchicins gavnlige effekt. En effekt, der allerede er observeret i de to store randomiserede studier, COLCOT og LoDoCo2, hvor et hold af henholdsvis canadiske og hollandske og australske forskere har testet effekten af colchicin på patienter med hjertekarsygdom.

”Vores studie undersøger den mekanistiske baggrund af den effekt, som er observeret i de store studier. De har vist, at der en positiv effekt ved at behandle med colchicin, og vi prøver at kigge på hvorfor,” siger han.

Ifølge Jonathan Baier er den mekanistiske forståelse vigtig af flere årsager. Dels vil man blive i stand til bedre at kunne identificere de patienter, der vil have gavn af behandlingen, dels vil man potentielt kunne danne basis for udvikling af endnu mere effektive lægemidler.

”Finder vi, at en bestemt virkningsmekanisme er rigtig positiv, kan det være, man kan finde andre lægemidler eller klassificere andre patientgrupper, som vil have gavn af behandlingen. For man er endnu ikke der, hvor man vil tilbyde behandling til hverken patienter med diabetes eller hjertekarsygdom,” siger han og understreger, at potentialet i forskningsforløbet derfor er kæmpestort:

Der er et rigtig stort antal af patienter, der potentielt vil kunne have gavn af behandlingen. I Danmark er der næsten 300.000 patienter med diabetes, som er i betydeligt forøget risiko for at udvikle hjertekarsygdom. Derfor er der potentiale for at gøre en rigtig stor forskel,” siger han.

Bedre forebyggelse

Potentialetet også til at få øje på for Jonathan Baiers hovedvejleder professor, overlæge, dr.med. Per Løgstrup Poulsen og medvejleder læge, ph.d. Esben Laugesen.

”LoDoCo2 og COLCOT er lavet hos patienter, der allerede havde akut eller kronisk hjertesygdom, og der er således tale om sekundær profylakse. Det er vigtigt at opnå bedre forståelse af de mekanismer, der gør, at patienterne i det hele taget udvikler åreforkalkning og manifest hjertekarsygdom,” skriver de i et fælles svar og uddyber:

”En afdækning af colchicins virkningsmekanismer kan bidrage til bedre forståelse af patofysiologien bag udvikling af åreforkalkning. Et solidt kendskab til mekanismerne bag colchicins virkninger kan være med til at bane vejen for forebyggelse af hjertekarsygdom hos individer i risiko for udvikling eller forværring af hjertekarsygdom samt bidrage til at identificere patienter, der især vil have gavn af behandlingen. Yderligere kan det danne basis for udvikling af endnu mere effektive og skånsomme lægemidler.”

Jonathan Baier gik i gang med ph.d.-forløbet den 1. december 2021 og har udover Per Løgstrup Poulsen og Esben Laugesen fået tilknyttet læge, ph.d. Kristian Løkke Funck og overlæge og professor Lars Christian Gormsen som medvejledere.

Del artiklen med dine venner