”Noget af det første, der kom op på møderne var, hvilke ord vi bruger, såsom ’sukkersyge’," siger Jan Erik Henriksen, centerdirektør for Steno Diabetes Center Odense..

Farvel til ordet sukkersyge på etiketter og recepter

Ordet sukkersyge vil ikke længere fremgå af recepter og doseringsetiketter efter en henvendelse til Lægemiddelstyrelsen fra Steno Diabetes Center Odense og tænketanken Type 1.

Motivationen til henvendelsen opstod på Steno Diabetes Center Odenses brugerråd (Forum for Brugerinvolvering) for pårørende, voksne og børn.

”Noget af det første, der kom op på møderne var, hvilke ord vi bruger, såsom ’sukkersyge’. På et tidspunkt var der nogen, som sagde, at der stadig står ”mod sukkersyge” på recepterne på insulin og på mærkaterne på medicinen. Der slår det mig, at det ikke er os læger, der påfører det. Det er skrevet ind som en del af receptsystemet,” siger Jan Erik Henriksen, centerdirektør for Steno Diabetes Center Odense.

Derefter skriver han til Lægemiddelstyrelsen, som herefter modtager en lignende henvendelse fra ’Type 1 – Tænketanken for Diabetes’.

Lægemiddelstyrelsen svarer, at de er enige, og at ordet ’sukkersyge’ bør helt udgå, og det har de også forsøgt sig på i forhold til indikationerne. Derfor kommer det som en overraskelse for dem, at ordet stadig optræder. 

”…antallet af produkter, som stadig havde den gamle indikation ”mod sukkersyge” tilknyttet, [er] kommet bag på os.”

”Det første trin mod den ideelle løsning er imidlertid ganske ligetil. Vi har derfor allerede, med virkning fra den 24. august, erstattet teksten ”mod sukkersyge” med ”mod diabetes”, således at dette har effekt for alle produkter med den pågældende indikationskode i vores system: koden er uændret, men teksten er ny.”

Vigtig med brugerinvolvering

Det er et godt eksempel på, at brugerinvolvering er vigtig, pointerer Jan Erik Henriksen.

”Det har været et ønske fra patienternes side gennem mange år, at vi går helt væk fra at bruge ordet sukkersyge, og i stedet konsekvent bruger den rette betegnelse, som er diabetes. Sygdommen er jo så meget mere end bare noget med sukker. Der kan også være noget stigmatisering forbundet med ordet sukkersyge,” siger Jan Erik Henriksen.

Der har også været et ønske fra nogle patienter, at det også fremgår på recepterne, hvilken type diabetes, man har, da der jo også er stor forskel på de to sygdomme, fortæller Jan Erik Henriksen.

Den del er dog ikke helt ligetil svarer Lægemiddelstyrelsen tilbage.

”Vi er opmærksom på ønsket om en supplerende angivelse af typen af diabetes i indikationsteksten, men det trin kræver en individuel stillingtagen til det enkelte produkt, som vi ikke har ressourcer til at gennemføre her og nu.”

 

 

Del artiklen med dine venner