Forskere: Nu kan piloter med type 1 diabetes flyve igen

Et nyt studie fremlagt på årets virtuelle diabeteskongres EASD, viser, at indførelsen af ​​en ny sikkerhedsprotokol med succes har gjort det muligt for mennesker i insulinbehandling at arbejde som piloter i passagerfly. Metoden vil også kunne anvendes i forbindelse med godkendelse af personer til andre typer af "sikkerhedskritiske" jobs, f.eks. buschauffører eller skibskaptajner. 

Risikoen for hypoglykæmi - eller for lavt blodsukker - hos mennesker med insulinbehandlet diabetes har i mange år afskåret dem fra at arbejde i 'sikkerhedskritiske' job, herunder netop som piloter i passagerfly. Hypoglykæmi opstår, når blodsukkeret bliver for lavt, og det kan forårsage potentielt meget farlige situationer, herunder svimmelhed, nedsat kognitiv ydeevne, hukommelsesproblemer, rysten, sløret syn, forvirring og i værste tilfælde bevidstløshed og til sidst død. 

Bag studiet står et forskerhold fra University of Surrey i Guildford i Storbritannien i samarbejde med fagfolk fra universiteter og luftfartsmyndigheder i Storbritannien, Irland og Østrig. Målet var at evaluere sikkerhedseffekten af ​​at indføre en ny protokol, der gjorde det muligt for certificerede insulinbehandlede piloter at flyve kommercielle fly – trods deres diabetes.

Overalt i verden pålægges piloter og luftbesætningsmedlemmer selvsagt strenge sundhedskrav for at sikre høj sikkerhed og for at minimere risikoen for, at kommercielle fly forulykker efter pilotfejl.

Dertil kommer yderligere komplikationer, som forårsages af diabetes, og som kan svække flyvesikkerheden, såsom synstab og nerveskader, der kan forårsage smerte eller tab af følelse, især i fødderne. 

Sådanne bivirkninger er selvklart ikke forenelige med at flyve som pilot. 

Storbritannien, Irland og Østrig har alle indført en banebrydende sikkerhedsprotokol for certificerede piloter i insulinbehandling. 

Studiet har fulgt 49 piloter med insulinbehandlet diabetes. Piloterne var alle certificeret til at flyve kommercielle fly (klasse 1-certifikat) og ikke-kommercielle fly (klasse 2-certifikat). Protekollen har nøje fulgt kliniske detaljer, blodsukkerværdier før og under flyvning (hver time og 30 minutter før landing) blev sammenlignet med de protokolspecificerede intervaller: 'Grøn' (5-15 mmol / L), 'gul' (lav 4-4,9 mmol / L, høj 15,1-20 mmol / L) og 'Rød' ​​(lav <4,0 mmol / L, høj> 20,0 mmol / L). 

Dette "trafiklys"-system klassificerer blodsukkerniveauet som "acceptabelt" (grønt), "forsigtighed" (gul) eller "kræver øjeblikkelig handling" (rød). I tilfælde af f.eks. en "rød" aflæsning kræves det, at piloten straks overdrager sine opgaver til co-piloten, eller, hvis han eller hun flyver alene, overvejer at lande, så snart det er praktisk. De skal også indtage 10-15 g let absorberet kulhydrat og teste deres blodsukkerniveau igen efter 15 minutter.

Deltagerne i undersøgelsen havde enten type 1 (84 %) eller type 2 (16 %) diabetes og havde fået udstedt klasse 1 (61 %) eller klasse 2 (39 %) medicinske certifikater. De fleste var mænd (96 %) med en medianalder på 44 år, en median diabetesvarighed på 10,9 år og en median opfølgningsperiode på 4,3 år efter modtagelsen af ​​deres lægeerklæring.

Piloter havde et gennemsnitligt langtidsblodsukker på 55,0 mmol / mol. I alt blev der taget 38.621 blodglukosemålinger i løbet af 22.078 flyvetimer, hvoraf 97,7% var inden for det grønne interval, 1,4 % inden for det lave gule interval og 0,75 % inden for det høje gule område. Kun 0,12 % af målingerne faldt inden for det lave røde interval, og kun 0,02 % var inden for det høje 'røde' interval. 

Anvendelsen af dette "trafiklys"-system har vist sig at kunne advare piloterne om behovet for at træffe foranstaltninger for at undgå forringelse af piloternes ydeevne eller deres evne til at træffe beslutninger. 

Forskerne konkluderer, at pilotprotokollen er praktisk og gennemførlig, og at den har fungeret godt. Der opstod ingen begivenheder, hvor sikkerheden blev kompromitteret. 

Trafiklys-systemet kan med andre ord åbne mulighed for at piloter i insulinbehandling kan genoptage deres flyvekarriere.

Emner: EASD20

Del artiklen med dine venner