Rettigheder. Viden. Inspiration


"Graviditetstab og gentagne graviditetstab er derfor signifikante risikofaktorer for senere type 2-diabetes. Hvorvidt sammenhængen skyldes samme bagvedliggende faktorer eller tidlige metaboliske tilstande må klarlægges i fremtidige studier," siger Henriette Svarre Nielsen.

Kvinder, der oplever spontane aborter, har øget risiko for at få type 2-diabetes

Jo flere graviditetstab en kvinde har haft, des højere er hendes risiko for at udvikle type 2-diabetes. 

Kvinder, som har oplevet en enkelt spontan abort, har 18 procent højere risiko for at udvikle diabetes end kvinder, der har været gravide og ikke har oplevet graviditetstab. For kvinder med to spontane aborter er risikoen 38 procent, og kvinder, der har haft tre eller flere spontane aborter, har helt op til 71 procent højere risiko for at udvikle diabetes, end kvinder, der kke har oplevet graviditetstab.

Det viser et nyt dansk studie fra Region Hovedstaden med mere end 270.000 kvinder. Bag studiet står læge og ph.d.-studerende Pia Egerup, professor Henriette Svarre Nielsen, begge fra Hvidovre Hospital, samt en række samarbejdspartnere.

Omkring hver fjerde graviditet ender i et graviditetstab, det svarer til, at ca. 20.000 fostre går tabt hvert år i Danmark.

Forskerne forklarer, at sammenhængen mellem graviditetstab og type 2-diabetes kan skyldes metaboliske faktorer eller faktorer i kvindernes immunsystem.

”Måske har kvinderne en genetisk baggrund, som kan give øget risiko for både graviditetstab og type 2-diabetes. Det er også muligt, at et graviditetstab sætter en immunologisk kaskade i gang, som senere fører til, at kvinden udvikler type 2-diabetes. Tidlige metaboliske tilstande, som er til stede før diabetesdiagnosen, kan måske også påvirke associationen”, udtaler Pia Egerup.

Henriette Svarre Nielsen tilføjer ”Vi fandt en signifikant sammenhæng mellem graviditetstab og senere type 2-diabetes, som steg med antallet af graviditetstab. Så jo flere gange, kvinderne havde oplevet graviditetstab, jo højere var deres risiko for at udvikle type 2-diabetes. Graviditetstab og gentagne graviditetstab er derfor signifikante risikofaktorer for senere type 2-diabetes. Hvorvidt sammenhængen skyldes samme bagvedliggende faktorer eller tidlige metaboliske tilstande må klarlægges i fremtidige studier”.

Forskerne foreslår på baggrund af studiet, at kvinder med tre eller flere graviditetstab følges mere tæt med anbefaling om livsstilsændringer for at nedsætte deres risiko for type 2-diabetes samt årlig vurdering af deres langtidsblodsukker, så relevant behandling kan påbegyndes tidligt, hvis de udvikler type 2-diabetes.   

Studiet er for nylig publiceret i det  videnskabelige tidsskrift Diabetologia.

I studiet indgår alle danske kvinder født i årene 1957-97, som har fået diagnosticeret type 2-diabetes i perioden 1977-2017. Hver kvinde med type 2-diabetes blev matchet på fødselsår samt uddannelsesniveau til 10 kontrolkvinder uden diabetes fra den generelle danske befolkning. Statistiske modeller blev derefter brugt til at udregne odds for at udvikle type 2-diabetes i relation til antallet af graviditetstab.

Studiet identificerede 24.774 kvinder med type 2-diabetes samt 247.740 kontroller uden diabetes.

Kvinder, som aldrig havde været gravide, havde en 56 procent øget risiko for at udvikle type 2-diabetes sammenlignet med kvinder, som havde været gravide. Justering for fedme og graviditetsdiabetes ændrede ikke resultaterne.

type 2 diabetes

Del artiklen med dine venner