Tore Stage skal forske i præcisionsmedicin – altså hvordan man kan skræddersy behandling til hver enkelt patient, så medicinen virker bedst muligt. Han vil undersøge, hvordan ændringen af blodsukkeret i forbindelse med behandling af diabetes kan påvirke omsætningen af andre lægemidler, diabetespatienten bliver behandlet med.

Diabetes-patienters omsætning af lægemidler undersøges i stort projekt

Har du type 2-diabetes, vil du muligvis nedbryde en række lægemidler bedre, når du begynder på blodsukkersænkende behandling. Sandsynligvis kommer din lever til at fungere bedre og kan bedre nedbryde andre lægemidler.

Effekten er påvist med blodfortyndende lægemidler, hvor dosis generelt skal opjusteres med cirka 25 procent for at imødekomme den forbedrede nedbrydning af præparatet hos patienten med type 2-diabetes, der begynder på en blodsukkersænkende behandling.

Det er usikkert, hvilke andre medicinske præparater der kan være påvirket, når diabetesbehandlingen først påbegyndes, og hvordan dosis for patientens eventuelle andre behandlinger skal reguleres for at fastholde behandlingsmålene, så patienten undgår symptomer fra andre lidelser.

Det skal et nyt, stort forskningsprojekt, finansieret med 10 millioner kroner af Lundbeckfonden, gøre os klogere på de næste fem år ved at undersøge effekten lige fra et molekylært perspektiv til befolkningsniveau.

Bag projektet står Tore Stage, farmaceut og lektor ved forskningsenheden Klinisk Farmakologi og Farmaci, SDU.

”Hvis vores mistanke holder stik, og mange forskellige lægemidler virker betydeligt dårligere, når den blodsukkersænkende behandling igangsættes, vil det have stor betydning for, hvordan man behandler patienter med type 2-diabetes. Det gælder ikke kun med blodsukkersænkende medicin, men også anden medicinsk behandling, som de benytter,” siger Tore Stage. Han er hovedforfatter til studiet, som viste, at der sker en hurtigere nedbrydning af blodfortyndende lægemidler hos patienter med type 2-diabetes, når de starter på blodsukkersænkende behandling. 

Banebrydende levercelle-modeller

Tore B. Stage er nu i færd med at etablere en forskningsgruppe i translationel farmakologi, hvor laboratorieforskning og klinisk forskning kommer til at gå hånd-i-hånd.

Forskerteamet vil lave studier på humane leverceller, hvor de dyrker en mini-lever i en såkaldt brønd og tester effekten på et molekylært niveau; de vil lave kliniske forsøg på patienter med type 2 diabetes og befolkningsstudier baseret på registre. 

”Den translationelle tilgang gør, at vi kan eftervise og sammenstille fund fra laboratoriet med kliniske forsøg og befolkningsundersøgelserne og dermed styrke kvaliteten og validiteten af forskningen markant,” siger Tore B. Stage. 

Mindre inflammation forbedrer leverfunktionen

Hans mistanke er, at det bedre-regulerede blodsukkerniveau mindsker niveauet af inflammation, og det er det, der giver plads til en forbedret leverfunktion, som øger nedbrydningen af lægemidler.

”Vi bruger leverceller, som vi tør vi op og dyrker i en brønd. Herefter vil vi efterprøve en række præparater på leveren, og finde ud af hvilke enzymer der får mere plads til at nedbryde lægemiddelstofferne i takt med, at niveauet af inflammation falder,” siger Tore B. Stage.

Når forskerholdet først har kortlagt, hvilke enzymer der er involveret i effekten, forventer han, at de vil kunne sige mere om, hvilke præparater der er tale om. De kommer bl.a. til at teste epilepsi- og immundæmpende præparater. 

”Jeg tror primært, at det har betydning, når man er ny-diagnosticeret med diabetes. Der sker et fald inflammation ret hurtigt, og så sker der et skifte i leverfunktion, som gør, at eventuelle andre behandlinger skal justeres,” siger Tore B. Stage.

”Med støtten til dette forskningsprojekt får vi muligheden for at indkøbe laboratorieudstyr og etablere en 3D-model af humane leverceller. Begge dele vil kunne bruges mange år ud i fremtiden. Det vil øge kvaliteten af vores forskning markant.”

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift