Store dele af livet leves i familien og blandt vennerne, og derfor er det så vigtigt, at alle bakker op på de livsstilsændringer diabetes medfører.

Studie: Derfor er det svært uden pårørendes støtte

Bliver du ramt af type 2-diabetes, er det vigtigt at hele din familie får hjælp, for det gør både dig og dine pårørende stærkere.

Det viser nye forskningsresultater fra innovationsprojektet PIFT (PårørendeInddragelse, Forebyggelse og Tidlig opsporing i familier med type 2-diabetes). Her har forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen nærstuderet resultaterne af en behovsundersøgelse foretaget blandt sundhedsprofessionelle og familier med minimum én diabetesramt. Og resultaterne taler deres tydelige sprog. Der var et stort behov for at inddrage familie og pårørende, når et af dens medlemmer bliver diagnosticeret med type 2-diabetes.

”Vi ved, at det er hele familien og ikke udelukkende den syge, der udfordres af type 2-diabetes, når sygdommen rammer,” siger forskningsmedarbejder og projektleder i Diabetesforeningen, Tue Helms Andersen, og understreger, at type 2-diabetes er en sygdom, der ofte griber ind i og ændrer de vante familieroller, skaber nye bekymringer og gør den interne kommunikation svær.

Og på trods af at mange umiddelbart efter at have fået konstateret type 2-diabetes kommer i medicinsk behandling og tilbydes en patientuddannelse, kan det være problematisk at stå alene med det.

”Skal der opnås væsentlige forandringer i hverdagen, er støtte fra familiemedlemmer og øvrige pårørende essentiel,” siger han og peger på, at sundhedsvæsenet i bred udstrækning beder ny-diagnosticerede om at gå hjem og ændre væsentlige dele af deres hverdag på egen hånd.

”Men når man ved, at store dele af livet leves i familien, blandt vennerne og på arbejdspladsen, er det svært for den diabetesramte at føre ændringerne ud i livet alene,” bemærker Helms Andersen og understreger, at når diabetesramte bakkes op af sine pårørende, bliver de stærkere.

”Desværre ser vi tit familier, der holder fast i en form for gammel normalitet og livet inden diagnosen i stedet for at gøre livet med diabetes til en ny normalitet,” fortsætter han.

Netop denne problematik forsøger PIFT at gøre op med ved at fokuserer på 6 områder, som type 2-diabetes patienter og deres pårørende i særlig grad har behov for at fokusere på, når det handler om at leve nemmere sammen med type 2-diabetes.

”I behovsafdækningen fandt vi blandt andet ud af, at mange i familierne har brug for at vide mere om diabetes, mange oplever nye gensidige bekymringer, hverdagslivet bliver et logistisk rod, de nye roller er svære at forstå, kommunikationen besværes og bryder ofte helt sammen og ikke mindst opstår stor usikkerhed i forhold til, hvordan man bedst støtter hinanden,” forklarer seniorforsker ved Steno Diabetes Center Copenhagen, Dan Grabowski og understreger, at de problematikker nemmest løses i familien.

Tue Helms Andersen følger op:

”Derfor har vi udviklet dialogværktøjer, som i patientundervisningen kan bruges til at involvere familien og øvrige pårørende i livet med diabetes,” siger Tue Helms Andersen og tilføjer, at da type 2-diabetes ydermere har en genetisk og miljømæssig arvelighed, er der samtidig mulighed for tidlig opsporing og forebyggelse af type 2-diabetes blandt familierne.

God PIFT-begyndelse i Center for Diabetes

Fordi resultaterne så entydigt peger på, at pårørendeinddragelse er essentielt i behandlingen af type 2-diabetes patienter, har de fire samarbejdspartnere i PIFT udarbejdet en konkret værktøjskasse samt en række metoder, der bliver testet i flere danske diabetescentre blandt andet i Center for Diabetes i Københavns Kommune.

”Det er et godt materiale, vi har fået at arbejde med,” fortæller fysioterapeut på Center for Diabetes i København, Lars Bjørnø, og fortsætter;

”Jeg kan se nogle perspektiver i at bruge det, fordi det er borgerne, der kommer i spil overfor hinanden og de pårørende,” siger han og peger på, at det er meget givende, at centerets borgere og deres pårørende gennem PIFT-materialet blandt andet tvinges til at flytte perspektivet væk fra sig selv og hen til den anden.

Bjørnø er for nyligt begyndt at bruge flere af de seks temaer og de fire værktøjer, som er en del af PIFT innovationsprojektet. Særligt et af værktøjerne har han benyttet i den spæde start, nemlig familiespejlet som kort fortalt får patienten og den pårørende til at se mere åbent og neutralt på hinanden.

”Til en parsamtale brugte vi familiespejlet, da en patient vedblev med at mene, at diabetes var hans sygdom, hvorfor han selv skulle håndtere den. Mens hans partner mente, at de begge var sygdomsramte,” fortæller Bjørnø, som ved samtalens slutning kunne konstatere, at parret  havde rykket sig betydeligt og fået større forståelse for hinanden.

Centerchef i Center for Diabetes, Charlotte Glümer, medgiver at materialet fra PIFT virker lovende:

”Mine medarbejdere har fået nye redskaber til pårørendeinddragelse. Vi er lige begyndt at anvende dem, og de første erfaringer viser, at vores borgere med diabetes gerne vil tale om, hvordan det påvirker deres familie og pårørende, at de har diabetes,” siger hun og fortsætter:

”Vi glæder os til at høste mere erfaring og til at se effekterne af inddragelsen af pårørende og nære kontaktpersoner i vores forløb. Allerede nu ser vi flere positive perspektiver i brugen af de sundhedspædagogiske redskaber og inddragelse.”

Glümer fremhæver, at netop inddragelse af de pårørende skaber gode muligheder for,

at borgeren får støtte og opbakning fra baglandet til de vigtige ændringer af livsstil, til at lære at mestre egen sygdom og øge egne handlekompetencer. Samtidigt skabes der en bedre forståelse for hinandens følelser og bekymringer i forbindelse med sygdommens påvirkning af dagligdagen.

”Ydermere får vi mulighed for at forebygge diabetes hos de pårørende, som patienten deler livsstil med,” slutter centerchefen.

 

Innovationsprojektet PIFT - et samarbejdet mellem Diabetesforeningen, Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Steno Diabetes Center Copenhagen.

PIFT er er et treårigt innovationsprojekt der har til opgave at indsamle og analysere ny viden om pårørendes behov for inddragelse og støtte i forbindelse med familiemedlemmers type 2-diabetes.

Projektgruppen udarbejder nye modeller, metoder og konkrete værktøjer til at inddrage pårørende i uddannelse af personer med type 2-diabetes.

Formålet er at støtte og styrke egenomsorg og handlekompetencen i familierne, at forebygge og opspore type 2-diabetes blandt familiemedlemmer og at kompetenceudvikle sundhedsprofessionelle undervisere, således at de bliver bedre til at inddrage familie og pårørende.

Emner: diabetes

Del artiklen med dine venner