Vanddrivende midler måske årsag til amputationer

Brugen af ​​vanddrivende midler hos personer med type 2-diabetes medfører en alvorlig øget risiko for problemer i underekstremiteterne, som måske kan føre til benamputationer.

Det viser en fransk undersøgelse, der blev præsenteret på den europæiske diabeteskongres, EASD, i Berlin, som måske også kan forklare den øgede risiko for amputationer, der er set i forbindelse med brug af de såkaldte SGLT-2 hæmmere.

Forskerne antyder, at denne alvorlige bivirkning kan skyldes lægemiddelinduceret hypovolæmi (nedsat blodvolumen), og hvis dette er tilfældet, bør vanddrivende midler også øge amputationsrisikoen, da de har en lignende virkning.

Resultaterne er baseret på data fra franske patienter med type 2-diabetes, der blev indskrevet fra 2002 til 2012. Deltagerne blev fulgt op, indtil de enten oplevede ​​problemer i underekstremiteterne eller døde inden den 31. december 2015.

Af de 1459 deltagere, tog 670 vanddrivende midler. I en opfølgningsperiode på i gennemsnit syv år forekom problemer i underekstremiteterne hos 13 procent af brugere, som tog vanddrivende midler, og hos 7 procent, der ikke tog et vanddrivende middel.

For bedre at tage højde for forskelle i patienternes situation anvendte forfatterne en tilnærmelsesscore for at matche hver patient, der fik diuretika, med patienter, der ikke fik.

Blandt de 1074 patienter, der var med i den afstemte gruppe, havde de, der anvendte vanddrivende midler, næsten fordoblet risiko (75 procent højere) for problemer i underekstremiteterne end ikke-brugere.

Disse data blev analyseret yderligere og afslørede, at der var en stor stigning i risikoen for amputation (2,3 gange større hos brugere, der tog vanddrivende midler, end ikke-brugere).

"Blandt patienter med type 2-diabetes, der blev behandlet med vanddrivende midler, var der en signifikant og uafhængig stigning i risikoen for benproblemer, der hovedsageligt skyldes en stigning i amputationer i underekstremiteterne. Vanddrivende midler bør anvendes forsigtigt hos patienter med type 2-diabetes, der har en risiko for amputationer," konkluderer forskerne, der efterlyder mere forskning.

 

Emner: easd18

Del artiklen med dine venner