”Vi skal tænke mere over, hvordan patienter med demens bliver mødt på sygehuset”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby .

Tre sygehuse bliver demensvenlige

Tre sygehusafdelinger i Viborg, Svendborg og Nykøbing Falster. er blevet udvalgt til en forsøgsordning med demensvenlige sygehuse - som et led i den nationale demenshandlingsplan.

Sygehusene skal indrettes mere demensvenligt, og personalet skal have et kompetenceløft, så de bedre kan støtte patienter med demens.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet.

Det kan nemlig være en forvirrende og utryg oplevelse for mennesker med demens at komme på sygehuset. Undersøgelser har vist, at opholdet på sygehusene kan udfordre patienter, der har svært ved at tilpasse sig nye omgivelser, fordi de er ramt af demens.

”Vi skal tænke mere over, hvordan patienter med demens bliver mødt på sygehuset. Det stiller krav til både personalet og til indretningen. Der er ingen tvivl om, at vi kan løfte den oplevelse, som patienterne får og dermed også muligheden for, at de kommer godt videre i deres behandlingsforløb”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

Sygehusene starter ikke fra bunden, men tager udgangspunkt i den viden, som i forvejen findes om demensvenlig indretning både fra danske plejeboliger og demensvenlige hospitaler i udlandet, fx England. Det kan være lyssætning, indretning af sansehaver eller reminiscens rum. Det kan også være mere demensvenlig skiltning og en systematisk tilgang til mennesker med demens.

”Patienterne vil forhåbentlig opleve, at det bliver nemmere at være på sygehuset, og at der findes nogle rare og beroligende rum, som er særligt indrettet til patienter, der lider af demens. Men sygehuspersonalet skal også efteruddannes og have faste procedure for, hvordan de går til patienter med demens. Det vil gøre dem dygtigere til at aflæse deres behov”, siger ældreminister Thyra Frank.

Der er afsat 6 mio. kr. til projektet, som kører fra 2017-2019. De tre sygehuse repræsenterer forskellige typer af afdelinger, nemlig akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus, geriatrisk afdeling på OUH Svendborg Sygehus og neurologisk afdeling i samarbejde med akutafdelingen på Regionshospital Viborg.

Det er Nationalt Videnscenter for Demens har udvalgt de tre sygehuse på baggrund af en række ansøgninger, og videnscenteret står for konceptudvikling, projektstyring, evaluering og udbredelse.   

Forsøget med demensvenlige sygehuse er en del af demenshandlingsplanen, som med 23 konkrete initiativer har til formål at gøre Danmark til et mere demensvenlig samfund.

Emner: demens demenshandlingsplan

Del artiklen med dine venner