"Den laveste risiko for udvikling af demens sås ved et lavt kaffeforbrug på 1-2 kopper dagligt," siger neuropsykologisk fagkonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens, Kasper Jørgensen.

Lidt kaffe modvirker demens - meget øger risikoen

Kaffe i moderate mængder gavner hjernen, men et storforbrug skader, viser to nye australske befolkningsundersøgelser om kaffedriknings betydning for udvikling af demens.

På verdensplan er kaffe en af de mest populære drikke. Adskillige undersøgelser har antydet kaffes potentielle beskyttende funktion, herunder reduceret risiko for Alzheimers sygdom, men hidtil har det været småt med langtids-kohortedata fra ældre mennesker, der kunne kaste lys over en eventuel sammenhæng mellem kaffeindtag og kognitive forandringer. Det forsøger to australske universiteter dog nu at råde bod på, og til sammen viser de to studier, at kaffe har en indvirkning på den kognitive funktion, og at virkningen følger en U-formet kurve, hvor et moderat forbrug reducerer risikoen for at udvikle alzheimers signifikant, mens intet eller et stort forbrug øger risikoen.  

Neuropsykologisk fagkonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens, Kasper Jørgensen, har nærstuderet de to studier, som er publiceret i tidsskrifterne Frontiers in Aging Neuroscience og Nutritional Neuroscience, og i en nyhed fra videncenteret vurderer han, at konklusionen er relativt klar: 

”Af de to studier fremgår det, at et lavt kaffeforbrug på en til to kopper dagligt er associeret med mindsket risiko for demens, hvorimod et forbrug på seks kopper kaffe eller mere dagligt har den modsatte effekt.”

Kaffe bevarer hjernefunktion

I det første studie fra Edith Cowan University (ECU), har forskerne undersøgt, om det daglige forbrug af kaffe påvirker udviklingen i det kognitive funktionsniveau blandt 227 personer i alderen 60 år og opefter gennem en 10-årig periode.

Deltagerne i studiet var kognitivt intakte ældre, der med 18 måneders mellemrum gennemgik en række standardiserede neuropsykologiske undersøgelser, som gjorde det muligt at følge udviklingen i deres kognitive funktionsniveau.

Ifølge Kasper Jørgensen blev der i studiets analyser taget højde for indflydelsen fra faktorer som alder, uddannelse, køn, kalorieindtag og genetisk betinget risiko for Alzheimers sygdom:

”Resultaterne viste en statistisk signifikant sammenhæng mellem kaffeforbrug og bevarelse af det kognitive funktionsniveau gennem en 10-årig periode. Sammenhængen var mest udtalt for de mentale styringsfunktioner – såkaldt eksekutive funktioner – og opmærksomhed. Indtagelse af kaffe var endvidere associeret med en signifikant mindre risiko for at udvikle let kognitiv svækkelse eller Alzheimers sygdom i løbet af undersøgelsen,” forklarer Kasper Jørgensen.

I studiet fik 60 ud af de 227 deltagere foretaget en Positron Emissions Tomografi (PET) hjernescanning med et sporstof for forekomsten af beta-amyloid i hjernen.

”Der sås en mulig beskyttende effekt af kaffe imod ophobning af beta-amyloid, idet den tredjedel af deltagerne med det højeste kaffeforbrug ophobede beta-amyloid i hjernen i et signifikant langsommere tempo, end den tredjedel af deltagerne med det laveste kaffeforbrug,” konstaterer Kasper Jørgensen.

51 af deltagerne fik desuden foretaget en MR-scanning af hjernen med henblik på at afklare, om der kunne være en sammenhæng mellem kaffeforbrug og tab af hjernevæv med tiden. Men der sås ingen sammenhæng mellem indtagelse af kaffe og udviklingen i volumen af hjernens grå substans, hvide substans eller hippocampus ifølge Kasper Jørgensen, der fastslår:

”Selvom undersøgelsen ikke kan give noget tydeligt svar på, hvad det optimale antal kopper kaffe per dag kunne være, fremlægger forskerne nogle foreløbige estimater: ifølge hvilke de påviste effektstørrelser tyder på, at hvis en gennemsnitlig kop kaffe fremstillet hjemme er på 240 gram, så vil en øgning fra en til to kopper dagligt potentielt kunne medføre op til 8 procent mindre reduktion i eksekutive funktioner over en 18-måneders periode, og op til 5 procent reduktion i ophobningen af beta-amyloid i hjernen”.

Højt forbrug øger risikoen markant

Selvom studiet fra Edith Cowan University (ECU) således peger i retning af, at kaffe i moderate mængder tilsyneladende er godt for hjernesundheden, så tyder studiet fra det andet australske universitet, University of South Australia på, at et højt forbrug af kaffe kan have den modsatte effekt.  

I studiet undersøgte forskerne sammenhængen mellem kaffeforbrug og hjernevolumen blandt godt 17.700 personer fra the UK Biobank, og fandt her en negativ sammenhæng mellem kaffeforbrug og hjernens størrelse målt med MR-scanning. Samme forskergruppe undersøgte desuden sammenhængen mellem kaffeforbrug og risikoen for at få en demensdiagnose blandt ikke færre end 400.000 UK Biobank deltagere.

”Det viste sig, at et højt forbrug på mindst seks kopper kaffe dagligt var associeret med 53 procent øget risiko for demens,” fastslår Kasper Jørgensen, der om undersøgelserne konkluderer:

”Sammenhængen mellem kaffeforbrug og demensrisiko fulgte en såkaldt U-formet kurve svarende til, at også personer, der slet ikke drak kaffe, eller som foretrak koffeinfri kaffe, havde øget demensrisiko. Den laveste risiko for udvikling af demens sås ved et lavt kaffeforbrug på 1-2 kopper dagligt.”

Seniorforsker og direktør for University of South Australia’s  Center for præcisionssundhed, som står bag studiet, professor Elina Hyppönen, siger i en pressemeddelelse i forbindelse med studiets offentliggørelse, at selvom nyhederne kan være en bitter bryg for kaffeelskere, så handler det om at finde en balance mellem, hvad man drikker, og hvad der er godt for dit helbred.

"Denne forskning giver vital indsigt i betydningen af et stort kaffeforbrug og hjernesundhed, men som med mange ting i livet er mådehold nøglen," siger Hyppönen og fortsætter:

”Et typisk dagligt kaffeforbrug er et sted mellem en og to standardkopper kaffe. Selvom målene for en kop kaffe kan variere, er et par kopper om dagen generelt fint. Men hvis du opdager, at dit kaffeforbrug er på vej op mod mere end seks kopper om dagen, er det på tide, at du genovervejer din næste drik, ” lyder advarslerne fra Hyppönen, der anbefaler, at man altid drikker et glas vand bagefter eller sammen med sin kaffe.

Del artiklen med dine venner