Selvbiografisk hukommelse nedsat tidligt ved Alzheimers sygdom

Svækkelse af personlige minder knyttet til et menneskes egen livshistorie – også kaldet selvbiografisk hukommelse – kan udgøre et tidligt symptom på Alzheimers sygdom. Det bekræfter nyt dansk studie.

Alzheimers sygdom har en årelang såkaldt præklinisk fase, hvor patienterne stadig ofte præsterer normalt på standardiserede neuropsykologiske tests og stort set ikke oplever nogen symptomer. 

Men af det danske studie fra Videnscenter for Demens offentliggjort i Journal of Alzheimers’ Disease fremgår, at den selvbiografiske hukommelse påvirkes tidligere end, hvad de standardiserede neuropsykologiske tests kan opfange.

De tre forskere, ph.d.-studerende neuropsykolog Anna E. Bruus, professor og leder af Videnscenter for Demens Gunhild Waldemar og neuropsykolog og lektor Asmus Vogel har undersøgt den selvbiografisk hukommelse blandt henholdsvis 17 patienter med Alzheimers sygdom i let grad, 17 patienter med amnestisk mild cognitive impairment (aMCI), 17 patienter med subjektiv kognitiv svækkelse ( SCD) og endelig 30 kognitivt intakte personer. Alle patienter blev rekrutteret via Rigshospitalets Hukommelsesklinik.

Betegnelsen ’amnestisk MCI’ refererer til en tilstand, hvor patienten er præget af målbar, om end let kognitiv svækkelse, herunder svækkelse af hukommelsen, mens ’subjektiv kognitiv svækkelse’ henviser til en tilstand, hvor pågældende oplever svækkelse af det kognitive funktionsniveau, men samtidig klarer sig upåfaldende ved neuropsykologisk testning.

Livshistoriske begivenheder

Den selvbiografisk hukommelse blev undersøgt ved hjælp af spørgeskemaet, Columbia Autobiographical Memory Interview-Short Form (CAMI-SF)) samt en test (Three Events testen), der begge forsøger at måle antallet af specifikke detaljer, som forsøgspersonen kan huske om konkrete livshistoriske begivenheder.

Undersøgelserne viste, at alle tre patientgrupper klarede sig dårligere og kunne besvare signifikant færre kontekstuelle detaljer om deres liv end kontrolgruppen i Three Events testen. I forhold til spørgeskemaet, CAMI-SF var der for patienter med Alzheimers sygdom i let grad og amnestisk mild cognitive impairment (aMCI) tale om en statistisk signifikant forringelse i form af signifikant mindre detaljerede svar end i de andre grupper, mens der for patienter med subjektiv kognitiv svækkelse (SCD) var tale om en ikke-signifikant forringelse sammenlignet med kontrolgruppen, fremgår det af studiet, hvori forskerne konkluderer:

”Den selvbiografiske hukommelse kan være svækket i meget tidlig Alzheimers sygdom, selv i de faser, hvor standardiserede episodiske hukommelsestests ikke viser noget fald.”

Del artiklen med dine venner