”Regionerne eller Folketinget er nødt til at træde til og løse den her situation, som har alvorlige konsekvenser for mange mennesker, som ikke får den hjælp de måske bør have og heller ikke den behandling de har brug for. Ventelisterne er alt, alt for lange,” siger Nis Peter Nissen.

Hundredevis af patienter i kø for tredje gang til demensudredning

Op til 300 patienter, som stod foran udredning for demens ved den nu lukkede klinik for demensudredning, Demensudredning Danmark, skal nu vente helt op til to år for at få en diagnose. Samtidig eksploderer også de almindelige ventetider på demensudredning i de fleste regioner.

Regionerne og Folketinget må vågne op, mener Alzheimerforeningen.

Baggrunden er, at Danske Regioner i slutningen af oktober i år droppede samarbejdet med landets største udbyder af privat demensudredning, Demensudredning Danmark, efter en journalaudit havde vist, at 84 procent af den private leverandørs udredninger ikke fulgte Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer.

Dermed fik op til 300 patienter afbrudt deres diagnostiske forløb og måtte igen stille sig i køen hos de offentlige klinikker, og direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen kalder det helt uantageligt, at patienterne nu står på venteliste for tredje gang:

”Vi havde forventet, at regionerne ville opruste kapaciteten på klinikkerne, så de kan modtage de 200-300 patienter, som ellers stod på venteliste hos Demensudredning Danmark. Men det er tilsyneladende ikke sket, for lige nu kimer vores telefoner fra patienter og pårørende, som ringer og fortæller, at de først kan blive udredt i 2023. Én af dem havde tænkt, at det måtte være en slåfejl, da indkaldelsen lød på december 2023, men nej, det var hverken december 21 eller 22, men december 23. Hvilket vil sige om to år,” siger Nis Peter Nissen.

I kø for tredje gang

Lukningen af samarbejdet med Demensudredning Danmark, som havde demensklinikker både på Sjælland og Jylland, har således givet øget trængsel på landets øvrige og i forvejen pressede offentlige demensklinikker, som nu også skal tage sig af de 10 procent af den samlede udredning for demens i Danmark, som Demensudredning Danmark indtil 28. oktober i år har stået for.

Direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, kalder forholdene for de mange patienter, som var midt i et udredningsforløb, for alvorlige og helt urimelige:

”Først ventede de i det offentlige system, så ventede de hos den private udbyder, efter at det offentlige sundhedsvæsen på grund af kapacitetsmangel opgav at overholde udredningsgarantien, og nu er de så kommet bag i køen igen, hvor skal de skal vente en tredje gang – og det ovenikøbet i flere år. Det er simpelthen ikke godt nok. Regionerne må se at vågne op, og jeg fatter ikke, at Folketinget bare sidder og glor på det her uden at gøre noget.”

Lang udsigt til udredning

Venteinfo.dk vidner om, at ventetiderne på udredning for demens er eksploderet og nu er væsentlig længere end behandlingsgarantien om påbegyndt udredning indenfor 30 dage. Her fremgår det, at ventetiden for udredning i demens er mindst 38 uger på Odense Universitetshospital, 40 og 42 uger på henholdsvis Roskilde og Nykøbing Falster sygehuse, 50 uger på Aarhus Universitetshospital, 57 uger på Hospitalsenhed Vest i Viborg, 57 uger på Hospitalsenhed Midt i Fredericia og 62 uger på Holstebro Sygehus. Kun Region Hovedstaden skiller sig markant ud med ventetider på mellem 2 og 12 uger.

”Regionerne eller Folketinget er nødt til at træde til og løse den her situation, som har alvorlige konsekvenser for mange mennesker, som ikke får den hjælp de måske bør have og heller ikke den behandling de har brug for. Ventelisterne er alt, alt for lange. Det gælder alle patienter, som afventer udredning for demens. Men ikke mindst gælder det for de flere hundrede, som stod på venteliste eller allerede var under udredning hos den private udbyder, og som nu er sidst” siger Nis Peter Nissen.

Han mener, er der er tale om en nødsituation hvor der må taget ekstraordinære foranstaltninger i brug.

"Blandt andet må der jo være nogle ledige hænder fra den private udbyder, som man må kunne betale for at påtage sig noget ekstra arbejde i den offentlige sektor, hvor mange af dem jo arbejder i forvejen, så vi snarest muligt kan få færdigudredt de her patienter, som helt uskyldigt og uforvarende er blevet anbragt i en akut krise som følge af lukningen af Demensudredning Danmark. En diagnose kan have stor betydning for disse menneskers fremtid.”

 

Del artiklen med dine venner