Vi har nu en unik mulighed for at tilføje sygdomsfrie år til alderdommen og sikre bedre livskvalitet for ældre borgere og deres familier, siger Ruth Frikke-Schmidt.

Opsigtsvækkende dansk forskning: Risikoen for demens kan halveres

​Sund hjertekarmæssig livsstil halverer næsten risikoen for aldersrelateret demens, viser ny, opsigtsvækkende forskning fra Rigshospitalet, Herlev-Gentofte Hospital og Københavns Universitet. Resultaterne åbner op for, at hjerte-kar-sygdom og demens kan forebygges samtidigt.

Det nye studie er publiceret 6. oktober i hjertetidsskriftet European Heart Journal og er præsenteret på European Atherosclerosis Society’s internationale kongres.

Forskerne undersøgte data fra spørgeskemaer og blod fra 61.664 personer fra Herlev-Østerbroundersøgelsen og Østerbroundersøgelsen. Forskningsresultaterne viste, at kombinationen af fravær af diabetes, ikke-ryger status samt en uddannelse længere end otte år næsten halverede risikoen for den aldersrelaterede demens, selv i de dele af befolkningen med størst arvelig risiko for det. Øget fysisk aktivitet og normalt blodtryk var også en fordel.

Den højeste, absolutte risiko over 10 år for at få demens så man hos rygende kvinder med diabetes, kort uddannelse, og som har et bestemt gen (APOE ɛ44 genotype). Her var risikoen for at udvikle demens i løbet af 10 år på hele 48 procent, hvis kvinderne var i alderen 60-69 år, og 66 procent, hvis kvinderne var over 80 år.

Der findes i dag ingen medicin, som kan helbrede eller nedsætte risikoen for demens. Ifølge en af forskerne bag studiet, professor og overlæge Ruth Frikke-Schmidt fra Københavns Universitet og Rigshospitalet, er det derfor afgørende at intensivere forebyggelsesindsatsen generelt, men specielt for de bestemte dele af befolkningen, som har størst risiko for at udvikle demens.

"Vi har kortlagt en kombination af faktorer – alder, køn, diabetes, rygning, blodtryk, uddannelse, fysisk aktivitet og den almindelige variation i generne – som tilsammen netop kan finde de grupper, der har størst sårbarhed for at udvikle demens i forhold til befolkningen som helhed. Vores forskningsresultater viser, at en sund hjerte-kar-mæssig livsstil næsten halverer risikoen for at udvikle demens, selv i de dele af befolkningen med størst bidrag fra generne. Disse resultater kan danne basis for, at fremtidig forebyggelse kan målrettes bedre og dermed få størst mulig effekt for den enkelte," siger Ruth Frikke-Schmidt til Rigshospitalets hjemmeside.

Ifølge Ruth Frikke-Schmidt har kontrollerede kliniske undersøgelser vist, at man kan fastholde eller forbedre hukommelsen gennem en kombination af et intensivt forebyggelsesprogram med superviseret fysisk og hjernemæssig træning flere gange om ugen samt kostvejledning og kontrol af hjerte-kar-mæssige risikofaktorer.

"Et sådan omfattende forebyggelsesprogram vil være urealistisk økonomisk at gennemføre for alle borgere, og derfor er vores nye resultater vigtige for at kunne målrette programmet til de dele af befolkningen, hvor det gavner mest," siger Ruth Frikke-Schmidt.

På verdensplan er omkring 50 millioner mennesker ramt af demens, og alene i Danmark lever omkring 90.000 med sygdommen. Den stigende globale forekomst af både demens og hjertekarsygdom betyder, at både den målrettede og mere generelle forebyggelse er vigtig, og Ruth Frikke-Schmidt ser et stort potentiale i at tænke i fælles forebyggelse for de to sygdomsgrupper.

"Hvis vi politisk og sundhedsmæssigt får sat dette i værk, har vi nu en unik mulighed for at tilføje sygdomsfrie år til alderdommen og sikre bedre livskvalitet for ældre borgere og deres familier," siger Ruth Frikke-Schmidt.

 

Emner: demens

Del artiklen med dine venner