"Det er stærkt bekymrende, hvis kommuner, af hensyn til prioritering af personaleressourcer, skærer ned på den praktiske hjemmehjælp, for det vil kunne udsætte personer med nedsat egenomsorg for yderligere risiko og dermed også kunne øge risikoen for corona-smitte i befolkningen," siger Nis Peter Nissen.

Demente kan ikke huske Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Myndighederne bør medtage personer med demenssygdom og andre med nedsat egenomsorg som en særlig risikogruppe, anbefaler Alzheimerforeningen i et brev til Sundhedsstyrelsen.

Mennesker med demens kan nemlig have svært ved at forstå eller huske anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og følger måske derfor ikke de råd om hygiejne og begrænsninger i sociale kontakter, som Sundhedsstyrelsen er kommet med.
De er måske heller ikke opmærksomme på, om de selv får symptomer på coronasmitte.

Derfor anbefaler Alzheimerforeningen i et brev til Sundhedsstyrelsen, at myndighederne tager mennesker med demens og andre med nedsat egenomsorg med i deres fokus på særlige risikogrupper. Det vil sige ældre over 80 år, patienter med en række kroniske sygdomme og gravide (for en sikkerheds skyld), der antages at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet.

"Vi får efterhånden mange henvendelser om, hvordan man skal forholde sig til coronapandemien, hvis man har en demenssygdom. Vi rådgiver løbende om de særlige forhold, der gør sig gældende, når man har en demenssygdom. Det kan f.eks. være, at man glemmer at vaske hænder eller at holde sig for munden, når man hoster, eller at man ikke er opmærksom på, hvis man får hovedpine, feber eller et andet symptom. Derfor beder vi Sundhedsstyrelsen om at sætte et særligt fokus på denne målgruppe," forklarer direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen i en pressemeddelelse.

I brevet understreger Alzheimerforeningen også vigtigheden af at være særlig opmærksom på de op imod 25.000 demenspatienter, der bor alene, og som derfor ikke har nære pårørende, der kan hjælpe dem i dagligdagen. Men risikogruppen omfatter også andre med nedsat egenomsorg f.eks. pga. psykisk sygdom, misbrug eller udviklingshandikap.

"Her er det vigtigt, at det kommunale pleje- og omsorgspersonale, men også andet personale, for eksempel i almennyttige boliger, er ekstra opmærksomme og har tid til at give den ekstra omsorg, der er nødvendig. Derfor er er det stærkt bekymrende, hvis kommuner, af hensyn til prioritering af personaleressourcer, skærer ned på den praktiske hjemmehjælp, for det vil kunne udsætte personer med nedsat egenomsorg for yderligere risiko og dermed også kunne øge risikoen for corona-smitte i befolkningen," siger Nis Peter Nissen.

 

Emner: corona

Del artiklen med dine venner